Samochód

Czy ubezpieczenie komunikacyjne w leasingu jest obowiązkowe?

Wkrótce będziesz leasingować pojazd? Zastanawiasz się ubezpieczeniem takiego auta? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak z pomocą ubezpieczenia ochronić swoje interesy.

Mężczyźni w salonie samochodowym

Jakie mamy rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

W Polsce ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, zwane potocznie OC. Konieczność posiadania takiego ubezpieczenia wynika z zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne do ubezpieczenia Autocasco, Assistance i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z ruchem pojazdu, czyli Ubezpieczenie NNW. Zawarcie tylko ubezpieczenia obowiązkowego nie oznacza, że jesteśmy już chronieni przed wszystkimi możliwymi sytuacjami na drodze. Obowiązkowe ubezpieczenie OC pokrywa roszczenia osób trzecich wobec nas, jednak nie chroni w żadnym stopniu naszego mienia, ani nas samych. Dopiero ubezpieczenie pojazdu z pomocą polisy OC i Autocasco powoduje, że interesy poszkodowanych, jak i nasze podlegają ochronie, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się także na NNW.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Jakie ubezpieczenia wymagane są przy leasingu auta?

Przy leasingowanym pojeździe zachodzi konieczność ubezpieczenia go w pełnym zakresie. Pakiet ubezpieczenia dla takiego samochodu składa się z OC, Autocasco, Assistance oraz NNW. Potrzeba ubezpieczenia leasingowanego pojazdu zarówno w zakresie możliwości wyrządzenia nim szkód majątkowych i osobowych na innych osobach, jak i szkód związanych bezpośrednio z nim, wynika z jego ustalonej własności.

Pojazd w leasingu jest własnością leasingodawcy, jest tylko użytkowany przez leasingobiorcę na podstawie zawartej umowy. Mienie w ten sposób użytkowane wymaga zabezpieczenia po stronie właściciela oraz użytkownika. Zabezpieczeniem dla leasingu jest polisa Autocasco wzbogacona na ogół o ryzyko ubezpieczeniowe kradzieży pojazdu oraz w pewien sposób polisa Assistance, pozwalająca na pomoc w trudnych sytuacjach po awarii lub po wypadku na drodze.

Zabezpieczeniem dla leasingobiorcy jest polisa OC, która sprawia, że jako kierujący ubezpieczonym pojazdem nie ponosi on odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody. Na rzecz leasingobiorcy działa także ubezpieczenie NNW, które zapewnia odszkodowanie związane wypadkiem podczas użytkowania pojazdu oraz pomoc medyczną lub zwrot kosztów leczenia.

 

Czemu służy ubezpieczenie pojazdu w leasingu?

Skuteczne ubezpieczenie komunikacyjne leasingowanego samochodu zabezpiecza inwestycje związaną z pozyskaniem pojazdu. Bez względu na wielkość firmy i jej zasięg działania, a także formę rejestracji, odpowiednie pokrycie polisowe chroni przed poniesieniem, na ogół bardzo znacznych strat finansowych. Nie sposób sprawnie działać w firmie bez transportu, więc jego pozyskanie jest jednym z priorytetów. Koszt związany z ubezpieczeniem leasingowanego pojazdu, zgodnie z wymaganiami ze strony leasingu jest znikomy, biorąc pod uwagę koszt naprawy auta po kolizji lub po wypadku. Podobnie kosztowne lub jeszcze bardziej kosztowne mogą okazać się szkody, jakie wyrządzimy użytkowanym pojazdem.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady