Życie

Indeksacja na polisie na życie – co warto wiedzieć?

Otrzymałeś od ubezpieczyciela propozycję indeksacji swojej polisy na życie? Chcesz wiedzieć, co dzięki niej zyskasz? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób indeksacja polepsza warunki Twojego ubezpieczenia na życie.

Kobieta w białej koszuli

Czemu służy indeksacja na polisie na życie?

Indeksacja na polisie na życie to możliwość przedstawienia propozycji podwyższenia sumy ubezpieczenia o wskaźnik inflacji występujący podczas trwania wspomnianej polisy. Ubezpieczyciel zastrzega sobie taką możliwość w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Trzeba pamiętać, że polisy na życie, to bardzo często produkty ubezpieczeniowe, które trwają wiele lat.

Dość łatwo znaleźć na rynku produkty, które można zawierać na kilka, lub kilkanaście lat. Istnieją także polisy, które trwają do skończenia przez ubezpieczonego określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia wieku lub do wypowiedzenia złożonego przez ubezpieczonego, lub ubezpieczyciela. Tym samym, zawierając taki produkt, będąc młodym człowiekiem, możemy być nim objęci do podeszłego wieku. Warunku przy zawarciu polisy na życie są przez nas ustalane z agentem i odpowiadają naszym potrzebom, ale najczęściej są to potrzeby, które możemy przewidzieć tylko na przestrzeni kilku lat. Proponowana indeksacja na naszej polisie urealnia poziom naszej ochrony i sprawia, że możemy pozostać przy produkcie ubezpieczeniowym, jaki wybraliśmy i obecnie posiadamy. Nie musimy z biegiem lat szukać nowych rozwiązań w tym zakresie.

 

Kiedy otrzymamy propozycję indeksacji?

Z reguły propozycje indeksacji możemy już otrzymać od ubezpieczyciela od pierwszej rocznicy trwania naszej polisy na życie. Pod koniec roku polisowego naszej polisy otrzymujemy warunki na kolejny rok, uwzględniające wzrost składki za polisę, ale także uwzględniające wzrost sumy ubezpieczenia, jaką jesteśmy objęci. Rok polisowy to okres czasu od daty zawarcia polisy, do jej rocznicy. Tym samym mając wiedze w okolicach jakiej daty zawieraliśmy polisę, możemy już wiedzieć, kiedy spodziewać się otrzymania propozycji indeksacji polisy.

 

Ubezpieczenie na życie 

Jak przyjąć lub odrzucić indeksację?

Najczęściej nie musimy odpowiadać na propozycje indeksacji ze strony ubezpieczyciela, jeśli chcemy przyjąć taką indeksację. Przyjęcie przez nas indeksacji potwierdzamy po prostu opłaceniem kolejnej składki za polisę w wysokości, jaka była ujęta na propozycji. Przyjęcie indeksacji oznacza wzrost sumy ubezpieczenia nie tylko na ryzyku ubezpieczeniowym związanym ze zgonem, ale także wzrost sum ubezpieczenia na pozostałych ryzykach, jeśli takie posiadamy na polisie. Aby odrzucić propozycje indeksacji, należy skontaktować się z ubezpieczycielem. Forma kontaktu jest opisana w ogólnych warunkach naszej polisy. Dla niektórych polis wystarczający jest kontakt telefoniczny z infolinią towarzystwa ubezpieczeniowego. Dla niektórych natomiast konieczny jest kontakt z pomocą sporządzonego pisma. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób w ogólnych warunkach naszej polisy zostało opisane odrzucenie propozycji indeksacji.

 

Czy propozycję indeksacji będziemy otrzymywać stale?

Dla niektórych polis na życie możemy zrezygnować z propozycji indeksacji na stałe. Jednak jeśli mamy w planach kontynuować taki produkt w długim okresie czasu, jest to bardzo niewskazane. Indeksacja jest proponowana przez ubezpieczyciela dość często do momentu ukończenia przez ubezpieczonego określonego wieku. Wynika to także z ogólnych warunków. Indeksacja może też nie być proponowana, jeżeli na polisie mamy ryzyko ubezpieczeniowe związane z przejęciem opłacania składek przez ubezpieczyciela w związku z naszym stanem zdrowia i skorzystaliśmy z tej formy ochrony.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady