Samochód

Jakie dokumenty są potrzebne podczas składania wniosku o leasing samochodowy?

Aby skorzystać z leasingu, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć wymagane dokumenty. Ich liczba i rodzaj zależy w dużej mierze od samej firmy leasingowej. W przypadku leasingu samochodu najczęściej można spotkać się z tzw. procedurą uproszczoną, która wymaga przedstawienia jedynie podstawowej dokumentacji.

Dokumenty i ręka mężczyzny

Jakie dokumenty do leasingu w procedurze uproszczonej?

Procedura uproszczona w leasingu polega na wydaniu decyzji o przyznaniu finansowania na podstawie tylko niezbędnych dokumentów. Najczęściej dotyczy środków trwałych, których popyt na rynku jest stosunkowo duży. Do tej kategorii zaliczane są także samochody osobowe. Warto zaznaczyć, że możliwość uzyskania finansowania przy minimum formalności to jedna z głównych zalet leasingu w porównaniu z kredytem samochodowym.

 

W przypadku uproszczonej procedury leasingu najczęściej wymagane jest dostarczenie:

 • wypełnionego wniosku;
 • danych rejestrowych firmy;
 • informacji z dowodu osobistego właściciela, współwłaścicieli, zarządu lub przedstawiciela firmy.

 

Opcjonalnie firma leasingowa może wymagać danych z dokumentu tożsamości współmałżonka lub okazać dokument o rozdzielności majątkowej (zależy to m.in. od rodzaju przedsiębiorstwa, które prowadzi leasingobiorca).

Leasingodawca ma również prawo sprawdzić wypłacalność leasingobiorcy, choć nie musi tego robić, jeśli stosuje procedurę uproszczoną, np. dla najpopularniejszych modeli aut w leasingu. Kiedy jednak zajdzie taka potrzeba, poprosi o dostarczenie podstawowych deklaracji podatkowych i dokumentów finansowych, gdzie przeanalizuje również raporty KRD czy BIG. Warto wspomnieć, że zasady procedury uproszczonej stosuje się także przy leasingu konsumenckim.

 

Procedura pełna leasingu — wymagane dokumenty

Procedura pełna dotyczy głównie takich przedmiotów, które są stosunkowo mało popularne, mają wysoką wartość i charakteryzują się niskim popytem na rynku wtórnym. Oczywiście jej zastosowanie zależy też od firmy leasingowej i sytuacji przyszłego leasingodawcy. Może zdarzyć się tak, że pomimo chęci sfinansowania nowego pojazdu znanej marki, leasingodawca rezygnuje z przeprowadzenia wcześniej już wspomnianej procedury uproszczonej. To, jaki rodzaj formalności stosuje dana firma, jest też jednym z czynników przy wyborze najkorzystniejszej oferty leasingu samochodu.

Załóżmy, że przyszły leasingobiorca chce objąć finansowaniem auto osobowe niszowej marki o bardzo wysokiej wartości i małym popycie na rynku wtórnym. Jeśli firma leasingowa zgodzi się na leasing takiego przedmiotu, niemal na pewno zostanie uruchomiona procedura pełna. Oprócz podstawowych dokumentów (m.in. dane rejestrowe, dowód tożsamości), mogą być wymagane:

 

 • dokumentacja potwierdzająca deklarowany we wniosku obrót i dochód (np. bilans zysków i strat, CIT-8, PIT-36);
 • oświadczenie o przychodzie i dochodzie za ostatni miesiąc obrachunkowy, np. w formie skanu z Księgi Przychodów i Rozchodów;
 • potwierdzenie braku zaległości podatkowych US/ZUS;
 • oświadczenie majątkowe;
 • opinia instytucji obsługującej rachunki firmy, np. dotycząca zobowiązań finansowych.

 

Należy zawsze pamiętać, że przy procedurze pełnej lista wymaganych dokumentów może znacznie się różnić — nie tylko w zależności od polityki leasingobiorcy, ale też przedmiotu finansowania, stopnia skomplikowania umowy leasingowej, sytuacji finansowej firmy wnioskodawcy i wielu innych czynników.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Wniosek leasingowy — potrzebne informacje

Dokument konieczny do wnioskowania o leasing samochodowy może nieco różnić się w zależności od danego leasingodawcy. Najczęściej firma leasingowa prosi o podanie bardzo podobnych lub tych samych informacji, dotyczących np. obecnych zobowiązań kredytowych przyszłego leasingobiorcy. Mowa tu o takich danych, jak np.:

 

 • podstawowe informacje dotyczące firmy (m.in. nazwa, dane kontaktowe, data wystawienia pierwszej faktury);
 • rodzaj i sposób prowadzenia księgowości (np. pełna za pośrednictwem firmy zewnętrznej);
 • forma własności nieruchomości (własna, najem);
 • rodzaj działalności i liczba zatrudnionych;
 • stopień uzależnienia od dostawców i odbiorców;
 • dodatkowe źródła dochodu;
 • zasięg na rynku (lokalny, ogólnokrajowy, międzynarodowy);
 • ubezpieczenie majątku firmy (tak lub nie);
 • podstawowe informacje dotyczące samochodu i dostawcy pojazdu;
 • rodzaj leasingu (finansowy, operacyjny, pożyczka leasingowa);
 • ogólne warunki finansowania (np. wysokość opłaty wstępnej, czas trwania umowy);
 • dane finansowe firmy (m.in. przychód, zysk netto, amortyzacja);
 • informacje o obecnych zobowiązaniach kredytowych i leasingowych;
 • ewentualne poręczenia, gwarancje;
 • informacje dotyczące zobowiązań podatkowych, składek ZUS czy innych obciążeń z tytułu np. postępowania egzekucyjnego.

Na końcu konieczne będzie wyrażenie niezbędnych do rozpatrzenia wniosku zgód (np. na ocenę kondycji finansowej firmy w ramach oszacowania ryzyka leasingowego) i złożenie stosownych oświadczeń (m.in. o prawdziwości i kompletności podanych w dokumencie informacji).

Warto zaznaczyć, że obecnie znaczna część leasingodawców umożliwia wypełnienie i wysłanie wniosku przez internet, a tym samym dużo szybsze otrzymanie decyzji w sprawie finansowania.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady