Samochód

Jakie opcje naprawy samochodu są objęte polisą i jakie są korzyści z wyboru ubezpieczenia?

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób można zlikwidować szkodę z Autocasco? Chciałbyś dostosować taką polisę do swoich potrzeb, a jednocześnie chciałbyś otrzymać odszkodowanie pozwalające na naprawę samochodu na twoich warunkach? Przeczytaj ten artykuł, aby poznać sposoby naprawy pojazdu z polisy Autocasco oraz możliwości konfiguracji ochrony na takich polisach.

Warsztat samochodowy

W jakim zakresie chroni polisa Autocasco?

Polisy Autocasco to polisy komunikacyjne, których zakres ochrony można dostosować do swoich potrzeb. Autocasco to polisa, która ma zapewnić nam ochronę przed poniesieniem kosztów związanych z naprawą naszego auta, nawet gdy jesteśmy sprawcą kolizji czy wypadku. Autocasco działa też, jeśli nasz samochód zostanie uszkodzony przez gradobicie, przez nieuwagę wjedziemy w przydrożne drzewo lub w czyjeś ogrodzenie, zwierzęta np. kuny przegryzą nam instalację elektryczną, nasz samochód zostanie zalany w wyniku intensywnych opadów deszczu w podziemnym garażu. Autocasco pozwala nam na naprawę naszego samochodu, gdy sprawca kolizji uciekł z miejsca wypadku i jego dane ustala dopiero policja lub gdy sprawcę zdarzenia drogowego musi ustalić sąd.

Omawiana polisa stanowi zabezpieczenie, jeśli ktoś próbował włamać się do naszego samochodu lub włamał się i ukradł jego wyposażenie albo części. Przy próbie włamania do samochodu sprawca może zniszczyć lub uszkodzić szyby, a także zamki. Kradzież elementów samochodu to także kradzież katalizatora lub kół. Należy również brak pod uwagę kradzież całego samochodu. Kradzieże pojazdów to bardzo często zdarzający się rodzaj przestępstwa. Samochody są kradzione, aby później je sprzedać, często za granicą, ale także, aby rozmontować je na części zamienne, a uzyskane w ten sposób części sprzedać. Utrata samochodu to dla właściciela często spory problem. Tracimy wartościową rzecz oraz musimy zorganizować sobie inną formę transportu, co nie zawsze jest możliwe z dnia na dzień.

Dostępne na rynku polisy Autocasco znacznie różnią się zakresem ochrony. Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje takich polis. Polisy autocasco, które chronią od zdarzeń ujętych w ogólnych warunkach ubezpieczenia takiej polisy oraz polisy Autocasco, które chronią od wszystkich możliwych ryzyk, poza tymi, ujętymi w wyłączeniach. Zakres ochrony naszej polisy Autocasco najbardziej objawia się, przy likwidacji szkody na ubezpieczonym pojeździe. Sposób likwidacji szkody, jak również zniesienie pomniejszeń przy wypłacie odszkodowania, możemy ustalić już przy zawarciu polisy.
 

Na czym polega bezgotówkowa likwidacja szkody?

Znaczna część szkód z polis Autocasco jest likwidowana bezgotówkowo. W praktyce oznacza to, że w porozumieniu w ubezpieczycielem odstawiamy uszkodzony samochód do warsztatu, gdzie zostaje naprawiany i odbieramy go po naprawie. Aby warsztat mógł w ten sposób naprawić nasz samochód, musimy upoważnić go do odbioru odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela. Niektórzy ubezpieczyciele proponują w tym przypadku naprawę samochodu w sieci warsztatów rekomendowanych przez nich. Aby warsztat uzyskał status warsztatu rekomendowanego, musi spełnić określone warunki jeśli chodzi zaplecze techniczne, jak również musi cieszyć się co najmniej pozytywną opinią klientów, którzy korzystają z jego usług. Skorzystanie z możliwości naprawy pojazdu w warsztacie rekomendowanym znacznie ułatwia likwidację szkody. Kontakt pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem jest w takich przypadkach bardzo skuteczny. Warsztaty rekomendowane mają możliwość realizacji wycen kosztów naprawy uszkodzonych samochodów, ponieważ zatrudniają rzeczoznawców. Po ustaleniu pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem kosztów naprawy samochodu, następuje pomiędzy nimi rozliczenie za naprawę i pojazd taki jest naprawiany.

 

Na czym polega likwidacja szkody na podstawie wyceny przedstawionej przez ubezpieczyciela?

Szkody z Autocasco możemy także likwidować na podstawie wyceny wartości szkody zrealizowanej przez ubezpieczyciela. Oznacza to, że wartość szkody jest wyliczana w oparciu o wycenę wartości części zamiennych i robocizny, jakie pozwalają na przywrócenie pojazdowi stanu sprzed szkody. Wyliczenie wartości szkody obecnie przeprowadza się w oparciu o dedykowane do tego aplikacje i informacje o stawce za robociznę. Wyliczenie wartości szkody może też przebiegać w oparciu o ustalenia rzeczoznawcy, który określi zakres uszkodzeń i tym samym koszt ich usunięcia, z uwzględnieniem robocizny. W jednej i drugiej metodzie podstawową informacją do wyceny wartości szkody jest dokładna dokumentacja fotograficzna uszkodzonego samochodu. Możemy zrobić ją sami, opierając się na wskazówkach od opiekuna naszej szkody lub może wykonać ją rzeczoznawca podczas oględzin samochodu. Jak wynika z powyższego, przy obecnym poziomie aplikacji wspierających likwidację szkód, wizyta rzeczoznawcy nie jest konieczna w większości przypadków. Poza wyliczeniem szkody potrzebujemy do naprawy pojazdu warsztatu, który podejmie się jego naprawy. Możemy wybrać w zasadzie każdy warsztat, jaki spełni nasze oczekiwania. Przeprowadzona przez niego naprawa musi być zgodna w zakresie kosztów z wyliczeniami wartości szkody dokonanymi przez ubezpieczyciela. Z naszym warsztatem możemy rozliczyć się bezgotówkowo, jeżeli upoważnimy go do odbioru odszkodowania lub możemy sami uzyskać wypłatę odszkodowania i później dopiero rozliczyć się z warsztatem za dokonaną naprawę.

 

Jak można dostosować polisę Autocasco do swoich potrzeb?

Polisę Autocasco możemy skonfigurować w taki sposób, aby dokładnie spełniała nasze oczekiwania i jednocześnie była dla nas odpowiednia w zakresie kosztów. Ustalenie indywidualnego zakresu ubezpieczenia jest szczególnie ważne przy wypłacie odszkodowania lub przy naprawie uszkodzonego pojazdu.

 

Ochrona przed zwyżką po szkodzie

Jedną z bardzo przydatnych opcji, jest wykup możliwości ochrony przez podwyższeniem składki za kolejną polisę po szkodzie. Jednym z ważnych elementów wyliczania składki za polisę jest szkodowość, czyli zgłaszane i likwidowane szkody, z danego rodzaju polisy. Jeżeli w trakcie trwania polisy zgłosimy szkodę, wtedy przy kolejnej polisie powinniśmy liczyć się ze wzrostem składki za nią. Wykupienie opcji ochrony przed zwyżką powoduje, że pomimo zgłoszenia jednej szkody, nadal przez naszego ubezpieczyciela jesteśmy traktowani jako klient bezszkodowy.
 

Naprawa pojazdu w oparciu o oryginalne części

Na polisie Autocasco możemy także ustalić, że ewentualne szkody będą likwidowane z użyciem oryginalnych części zamiennych. Dla części klientów posiadających pojazdy, duże znaczenie ma fakt stosowania do napraw tych pojazdów oryginalnych części. Na rynku dostępne są zarówno części oryginalne, sygnowane przez poszczególnych producentów pojazdów, jak i części określane mianem zamienników. Nie oznacza to oczywiście, że zamienniki posiadają inne lub gorsze parametry, niż części oryginalne. W zasadzie wszystkie obecnie produkowane części zamienne do samochodów są produkowane w podobnych standardach technologicznych.

 

Naprawa pojazdu w autoryzowanej stacji naprawy

Polisa Autocasco może zawierać opcję gwarantującą naprawę uszkodzonego pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi. Rynek warsztatów naprawczych pojazdów uszkodzonych w wyniku szkody jest dosyć zróżnicowany. Autoryzowane stacje obsługi reprezentują najwyższy możliwy poziom napraw pojazdów, ponieważ posiadają zaplecze techniczne, które to umożliwia oraz posiadają odpowiednio przeszkolony personel. Inne warsztaty mogą posiadać podobne możliwości, jednak dla większości posiadaczy pojazdów, trudnością jest znalezienie odpowiedniego warsztatu do naprawy samochodu. Nie wszyscy orientujemy się w lokalnym rynku takich usług, więc gdy zajdzie potrzeba naprawy samochodu, przed nami pojawia się konieczność ustalenia miejsca naprawy samochodu. Opcja naprawy w ASO powoduje, że łatwiej nam wybrać warsztat, a tym samym szybciej możemy naprawić samochód.

 

Zachowanie sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania

Przy likwidacji szkód z polisy Autocasco duże znaczenie ma suma ubezpieczenia naszego samochodu. Przy zawieraniu polisy, możemy wybrać opcję, która nie powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia po szkodzie. Sumę ubezpieczenia z reguły ustala się poprzez wykonanie wyceny samochodu, na potrzebę ubezpieczenia. Na wysokość sumy ubezpieczenia, czyli wartości naszego pojazdu ma wpływ kilka czynników. Można zaliczyć do nich markę i model samochodu, jego wersję wyposażenia, przebieg, rocznik, zgłoszone szkody oraz sposób użytkowania pojazdu np. do nauki jazdy. Po szkodzie i wypłacie odszkodowania, suma ubezpieczenia na polisie Autocasco ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania. Przy kolejnej szkodzie, a zwłaszcza szkodzie całkowitej lub innej poważnej szkodzie, mogłoby dojść do wyczerpania sumy ubezpieczenia i po zgłoszeniu kolejnej szkody nie otrzymalibyśmy już odszkodowania we właściwej wysokości. Brak pomniejszenia sumy ubezpieczenia po szkodzie zabezpiecza przed wspomnianą sytuacją. Nie musimy już po szkodzie doubezpieczać naszego pojazdu, aby suma ubezpieczenia równała się jego wartości.

 

Wyłączenie pomniejszeń wypłaconego odszkodowania

Przy wypłacie odszkodowania z polisy Autocasco mają zastosowanie pomniejszenia w wypłacie odszkodowania. Możemy przy zawieraniu polisy wybrać opcję znoszącą takie pomniejszenia. Pomniejszenia związane są z amortyzacją wartości części, po tym, jak samochód jest już eksploatowany kilka lat i nastąpiło ich częściowe zużycie oraz są związane z udziałem własnym w szkodzie, czyli założoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia kwotą pomniejszenia wypłacanego odszkodowania. Zniesienie pomniejszeń sprawia, że przy naprawie samochodu po wypadku lub kolizji nie musimy ponosić dodatkowych kosztów jego naprawy, ponieważ cały koszt zawiera się w wypłaconym odszkodowaniu.

 

Gwarantowana suma ubezpieczenia

Niektórzy ubezpieczyciele proponują bardzo ciekawą opcję ubezpieczenia nowych samochodów. Jeżeli jesteśmy właścicielem samochodu, który właśnie kupiliśmy, to możemy ubezpieczyć go z zachowaniem gwarantowanej sumy ubezpieczenia, obowiązującej przez trzy lata. Gwarantowana suma ubezpieczenia w tym przypadku to wartość naszego samochodu z faktury jego zakupu. Przez trzy lata nasz ubezpieczony samochód jest chroniony przez skutkami kradzieży, jak również przed skutkami szkody całkowitej z sumą ubezpieczenia nowego pojazdu. Powoduje to, że po jego utracie po szkodzie całkowitej lub po kradzieży, możemy za wypłacone odszkodowanie nabyć nowy samochód, ponieważ otrzymamy odszkodowanie w takiej wysokości, jak jego cena zakupu.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady