Samochód

Ubezpieczenie przyczepki samochodowej – co warto wiedzieć?

Posiadasz przyczepkę samochodową i chcesz dowiedzieć się, jak ją ubezpieczyć? Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać informacje o korzyściach wynikających z pełnego i skutecznego ubezpieczenia przyczepki.

Przyczepka samochodowa

Czy trzeba ubezpieczać przyczepkę samochodową?

Przyczepka samochodowa jest traktowana w przepisach związanych z ubezpieczeniami tak samo, jak każdy inny pojazd, czyli samochodów czy motocykl. W praktyce oznacza to, że aby poruszać się po drodze pojazdem z przyczepką, należy przyczepkę ubezpieczyć co najmniej w zakresie polisy OC posiadacza pojazdu. W przypadku poruszania się po drogach samochodem z przyczepką, mamy do czynienia z zestawem pojazdów. Jeśli spowodujemy szkodę takim zestawem będącym w ruchu, to będzie ona likwidowana z polisy samochodu. Jednak istnieje również możliwość spowodowania szkody przez samą przyczepkę. Nie chodzi tu o przypadki podrywanych przez koła przyczepki kamieni lub innych przedmiotów z powierzchni drogi, które uszkadzają pojazdy jadące za nami, a zwłaszcza ich szyby. Szkodę przyczepką można spowodować w kilku przypadkach. Najczęściej występującą sytuacją jest odłączenie się przyczepki od ciągnącego ją pojazdu. Przyczepka taka po pewnym czasie zatrzymuje się, po czym znów zaczyna się poruszać, np. ze względu na pochyłość drogi lub wiatr, po czy wyrządza szkodę na innych samochodach poruszających się po drodze lub wyrządza szkodę majątkową, na mieniu np. w ogrodzeniu pobliskich posesji lub znakach drogowych albo znakach informacyjnych znajdujących się wokół drogi. Kolejnymi okolicznościami, w których istnieje możliwość wyrządzenia szkody odłączoną od pojazdu przyczepką, jest przetaczanie jej lub manewrowania nią np. aby podłączyć do pojazdu. W takich okolicznościach można zarysować, uszkodzić pojazdy stojące w pobliżu lub przez nieuwagę skierować przyczepkę na przechodniów.

 

O czym należy wiedzieć przy polisie OC na przyczepkę?

Dla właściciela przyczepki samochodowej bardzo ważną sprawą jest pamiętanie o jej ubezpieczeniu. Wynika, to z faktu, że dość często posiadane przyczepki są wykorzystywane sporadycznie i niestety nie pamiętamy, że w rozumieniu prawa także są pojazdem. Aby zabezpieczyć się przed konsekwencjami braku ważnej polisy OC na przyczepce, warto przy zawieraniu kolejnej polisy opłacić składkę w całości. Unikamy w ten sposób potrzeby pamiętania o kolejnej racie składki, ale ma to też decydujące znaczenie przy możliwym automatycznym wznowieniu polisy OC na naszą przyczepkę. Polisa OC na pojazd może zostać wznowiona automatycznie na kolejny okres przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli poprzednia polisa została w pełni opłacona, nie została odnotowana sprzedaż na pojeździe oraz nie wpłynęło wypowiedzenie polisy. Opłacenie w pełni polisy OC na przyczepkę przy zawarciu, może spełnić przesłanki do automatycznego jej wznowienia po jej zakończeniu. Za jednorazowym opłaceniem polisy OC na przyczepkę przemawia także fakt, że składka za taką polisę roczną OC, z reguły wynosi około dwustu złotych, przy czym duże znaczenie mają zniżki, jakie posiadamy w związku z bezszkodową jazdą.
 

Dlaczego warto mieć Autocasco i assistance dla przyczepki?

Przyczepkę samochodową możemy również ubezpieczyć w zakresie Autocasco oraz assistance. Ubezpieczenie Autocasco zabezpiecza nas przed poniesieniem kosztów, jeśli spowodowaliśmy szkodę przyczepką i wymaga ona także w związku z tym naprawy. Podobnie ubezpieczenie Autocasco ochroni nas, jeśli braliśmy udział w szkodzie jako poszkodowany, ale nie można ustalić sprawcy, ponieważ uciekł z miejsca zdarzenia i jego ustalenie może nieco potrwać. W takim przypadku mamy możliwość zlikwidować szkodę z polisy Autocasco naszej przyczepki i po ustaleniu sprawcy szkody z pomocą naszego towarzystwa ubezpieczeniowego zwrócić się z regresem. Przyczepkę można objąć ubezpieczeniem AC, z zawartym ryzykiem kradzieżowym. Tym samym, jeśli przyczepka zostanie skradziona, możemy liczyć na wypłatę odszkodowania. Szczególnie przydatne jest ubezpieczenie assistance, jeżeli częściej korzystamy z naszej przyczepki lub planujemy z nią dłuższe trasy. Polisa assistance pomoże nam np. gdy po wypadku będzie trzeba odholować uszkodzoną przyczepkę lub nastąpi w niej awaria ogumienia.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady