Samochód

Co warto wiedzieć o polisie OC na pojazd?

Planujesz zakup samochodu lub już go posiadasz? Chcesz więcej wiedzieć o polisie OC na pojazd? Przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się z podstawowymi informacjami o polisie OC posiadacza pojazdu samochodowego.

Dzieci w samochodzie

Czy polisa OC jest obowiązkowa?

Polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego jest w naszym kraju obowiązkowa. Każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać taką polisę. Tym samym obowiązek ten dotyczy pojazdów osobowych, ciężarowych, motocykli, ale też, o czym szczególnie warto pamiętać motorowerów i przyczep samochodowych. Właściciele motorowerów oraz przyczep najczęściej zapominają o przedłużeniu polisy na swój pojazd, ponieważ bardzo często eksploatują je okresowo w ciągu roku. Brak polisy OC powoduje, że właściciel pojazdu nie jest chroniony przed finansowymi skutkami wyrządzonych przez siebie szkód.

 

W jakim zakresie chroni polisa OC?

Polisa OC na pojazd chroni przed poniesieniem kosztów wyrządzonych szkód majątkowych i osobowych. W zakresie szkód majątkowych suma gwarancyjna przy jednym zdarzeniu, do jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę poszkodowanym odszkodowania, wynosi obecnie ponad jeden milion euro. Dla szkód osobowych suma ta jest znacznie wyższa i wynosi ponad pięć milionów euro. Różnica pomiędzy zakresem ochrony dla szkód majątkowych i osobowych nie jest przypadkowa. To właśnie szkody osobowe niosą ze sobą większe koszty. Wynika to z wysokich kosztów wypłaty szkód dla samych poszkodowanych, ale także z możliwych jeszcze większych kosztów szkód w przypadku śmierci poszkodowanego i konieczności wypłaty odszkodowania jego najbliższym.
 

Co grozi za brak polisy OC?

Brak ważnej polisy OC posiadacza pojazdu powoduje, że jego właściciel nie jest chroniony przed finansowymi konsekwencjami szkód, jakie wyrządzi. Spowodowane przez niego szkody będą wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, lecz później instytucja ta zwróci się do sprawcy o zwrot wypłaconych środków. Trzeba dodać, że koszt naprawy pojazdu poszkodowanego po stłuczce wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy. W przypadku poważniejszego zdarzenia drogowego koszt bez problemu wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeżeli w trakcie wypadku dojdzie do obrażeń osobowych wówczas koszt wypłaty takich szkód może być jeszcze większy niż w przypadku uszkodzenia tylko pojazdu poszkodowanego. Brak polisy OC to także możliwość nałożenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary finansowej. Kara ta jest niezależna od kosztów związanych ze zwrotem wypłaconych przez ten urząd szkód. Zatem nawet jeśli nie wyrządziliśmy szkód w czasie kiedy nie posiadaliśmy polisy, to i tak możemy otrzymać wspomnianą karę. Wysokość kary nakładanej przez UFG zależy od rodzaju pojazdu, który nie był ubezpieczony oraz od długości okresu bez ochrony. Wysokość kary wynika także z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wysokość nakładanych kar wynosi od ponad dwustu złotych do ponad dziesięciu tysięcy złotych.

 

Ubezpieczenie samochodu 

Kiedy pojazd musi mieć polisę OC?

Pojazd musi posiadać polisę OC posiadacza pojazdów mechanicznych, jeśli jest zarejestrowany. Nie ma znaczenia w tym przypadku czy jest przez nas użytkowany, czy też stoi nieużywany w garażu. Wynika z tego, że już w dniu, w którym nabywamy pojazd, musi zostać on objęty ubezpieczeniem. Jeżeli kupujemy pojazd od dotychczasowego jego właściciela, musi on nam przekazać jego polisę OC. Jeśli pojazd nie jest ubezpieczony, wtedy musimy go natychmiast ubezpieczyć. Podobnie wygląda to, jeśli kupujemy pojazd z komisu samochodowego. Pojazdy sprzedawana przez komisy mogą być objęte polisami OC krótkoterminowymi lub zwykłymi polisami zawartymi na okres jednego roku. Kupując nowy pojazd z salonu, także musimy zwrócić uwagę, aby tego samego dnia, którego został on zarejestrowany, został też objęty ubezpieczeniem OC.

 

Czy polisa OC może wznowić się automatycznie?

Polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego może wznowić się automatycznie na kolejny okres polisowy, czyli na kolejny rok. Wynika to zapisów prawnych związanych z działaniem towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Jeżeli polisa OC nie została wypowiedziana przez właściciela takiej polisy i została w pełni opłacona, a dodatkowo ubezpieczyciel nie odnotował na niej zmiany właściciela, wspomniany ubezpieczyciel ma obowiązek wznowić polisę na kolejny rok. Takie automatyczne wznowienie polisy dotyczy tylko samej polisy OC bez możliwości automatycznego wznowienia Autocasco, Assistance lub NNW. Tym samym, jeśli chcemy mieć w pełni ubezpieczony pojazd, powinniśmy przed końcem obecnie posiadanej polisy skontaktować się z agentem.

 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady