Samochód

Ubezpieczenie a kupno samochodu – jak przepisać OC po zakupie pojazdu?

Zamierzasz sprzedać pojazd lub niedawno go nabyłeś? Chcesz wiedzieć, czy masz ważną polisę OC? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak przebiega przekazanie polisy OC przy sprzedaży pojazdu.

Mężczyzna w aucie

Czy ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe?

Każdy zarejestrowany samochód w Polsce, ale także motocykl czy przyczepa, muszą być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu chroni go przed finansowymi skutkami związanymi ze spowodowanymi szkodami majątkowymi i osobowymi. Kupując nowy pojazd, musimy zadbać o to, aby już od dnia zarejestrowania posiadał ważną polisę OC. Brak polisy na zarejestrowanym pojeździe może oznaczać dla jego właściciela nałożenie kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który zajmuje się likwidacją szkód spowodowanych przez posiadaczy pojazdów, które nie posiadały polisy OC.

Przy zakupie używanego pojazdu bardzo ważne jest potwierdzenie, że posiada on polisę OC. Sprzedający, czyli dotychczasowy właściciel ma obowiązek przekazania kupującemu poza dokumentami związanymi bezpośrednio z pojazdem, takimi jak dowód rejestracyjny czy Karta Pojazdu, również polisę OC lub potwierdzenie zawarcia polisy OC. Sama polisa OC zawiera wniosek o zawarcie ubezpieczenia oraz umowę polisową, na której widnieją dane pojazdu oraz dane jego właściciela. Potwierdzenie zawarcia polisy OC to na ogół dokument, który przeznaczony jest do wożenia wraz z innymi dokumentami pojazdu. Ma znacznie mniejszy format, ale zawiera pełne informacje o ubezpieczonym pojeździe, jego właścicielu oraz okresie ochrony polisy OC. Ważność polisy OC na konkretnym pojeździe na konkretny dzień można również sprawdzić na stronie internetowej UFG. Potrzebne są do tego numer rejestracyjny sprawdzanego pojazdu lub jego numer VIN. Weryfikacja ubezpieczenia OC z pomocą strony UFG daje nam informacje o tym, czy pojazd jest ubezpieczony na dany dzień, ale nie otrzymamy z tego źródła informacji do kiedy pojazd ma ważne ubezpieczenie.
 

Ubezpieczenie OC

Jakie obowiązki ma sprzedający po sprzedaży pojazdu?

Obowiązkiem sprzedającego pojazd jest poinformowanie towarzystwa ubezpieczonego, w którym ma zawartą polisę OC na swój samochód o jego sprzedaży. Sprzedający ma na to czternaście dni od daty transakcji sprzedaży. Ten obowiązek leży bardzo w interesie sprzedającego. Poinformowanie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu powoduje, że gdyby nabywca wyrządził nim jakąś szkodę, wówczas szkoda ta nie będzie już odnotowana u sprzedającego, tylko u nabywcy. Szkodowość na polisie, zwłaszcza polisie OC sprawia, że przy zawarciu kolejnej polisy składka na nią będzie zapewne większa. Towarzystwa ubezpieczeniowe przy bezszkodowej jeździe proponują zniżki przy kolejnych polisach, lecz po odnotowaniu szkody lub szkód cena kolejnej polisy będzie większa.

 

Czy kupujący pojazd może korzystać z polisy OC, którą otrzymał od sprzedającego?

Kupujący, czyli nowy właściciel pojazdu, może korzystać z otrzymanej wraz z pojazdem polisy OC do końca okresu jej trwania. Towarzystwo ubezpieczeniowe po tym, jak sprzedający poinformuje go o sprzedaży pojazdu, posiada już informacji o transakcji i nowym właścicielu. Jeżeli polisa OC miała ratalny system płatności, to na nowym właścicielu spoczywa obowiązek opłacenia pozostałych do końca polisy składek. Jeżeli sprzedający nie poinformuje ubezpieczyciela o sprzedaży, wówczas otrzyma od niego przypomnienie o opłaceniu pozostałych do końca polisy składek.

 

Jak poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu?

Aby poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu, należy przekazać mu dane o dacie sprzedaży oraz dane nowego właściciela samochodu. Wszystkie te dane na ogół znajdują się na umowie kupna sprzedaży, więc najłatwiej jest po prostu przesłać jej kopię. Najlepiej jest to zrobić z pomocą formularza na stronie internetowej naszego ubezpieczyciela. Po wypełnieniu formularza, czyli uzupełnieniu go o nasze dane, do zgłoszenia podpinamy kopię umowy kupna sprzedaży i wysyłamy wszystkie te informacje. Aby otrzymać potwierdzenie poinformowania naszego ubezpieczyciela o sprzedaży, w formularzu podajemy adres mailowy, na który otrzymujemy wspomniane potwierdzenie. Sprzedający mają nadal możliwość poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu drogą korespondencyjną, jednak ta metoda nie jest często stosowana. Wówczas należy przesłać także kopię umowy sprzedaży pojazdu wraz z informacją, do jakiej polisy zgłaszamy sprzedaż.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady