Samochód

Ubezpieczenie AC – czy jest konieczne przy leasingu?

Planujesz leasing samochodu? Chcesz wiedzieć, jak działa Autocasco na pojeździe w leasingu? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ubezpieczenie to chroni użytkownika przed kosztami szkód na leasingowanym pojeździe.

Kobieta w czerwonej czapce

Czy Autocasco jest obowiązkowe przy leasingu?

Ubezpieczenie Autocasco jest wymagane przy każdej umowie leasingowej na pojazd. Wynika to z faktu, że właścicielem leasingowanego pojazdu jest leasingodawca i w ten sposób zabezpiecza on swoją własność. Jeżeli leasingowany pojazd ucierpi w wyniku wypadku, w którym sprawcą będzie użytkownik pojazdu, wówczas zostanie on naprawiony i przywrócony do stanu sprzed wypadku. Leasingobiorca nie będzie przy tym musiał ponieść żadnych dodatkowych kosztów. Tym samym Autocasco na pojeździe w leasingu działa na korzyść obu stron umowy.

Bardzo często polisa Autocasco na pojeździe w leasingu zapewnia kompleksową ochronę, bez zapisów o franszyzie czy też jakiś pomniejszeniach w wypłacie odszkodowania. Polisa taka zawiera także zabezpieczenie w razie kradzieży auta. Podobne zastosowanie mają warianty polisy Autocasco umożliwiające naprawę uszkodzonego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi. Leasingodawcy zależy w tym przypadku na opisywanym przywróceniu stanu pojazdu sprzed zdarzenia drogowego, z zachowaniem jego dobrego stanu technicznego.
 

Jak przebiega likwidacja szkody Autocasco przy leasingu?

Przy szkodzie częściowej z polisy Autocasco, dla pojazdu w leasingu, wycena szkody i wypłata odszkodowania przebiega w porozumieniu z leasingodawcą. To on wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania użytkownikowi pojazdu, który jest bezpośrednio zainteresowany jak najszybszą naprawą pojazdu, z którego korzysta. Dość często likwidacja takiej szkody jest przeprowadzana w autoryzowanych stacjach obsługi, więc rozliczanie szkody przebiega bezgotówkowo.

Ubezpieczyciel po zgłoszeniu do niego szkody i wskazaniu przez użytkownika konkretnego warsztatu uzgadnia z nim wycenę szkody i rozlicza się za wykonaną usługę naprawy pojazdu. Przy polisie Autocasco gdzie mamy do czynienia z ustaloną sumą ubezpieczenia określonego pojazdu objętego ubezpieczeniem, każda wypłacona szkoda powoduje zmniejszenie tej sumy. Powoduje to konieczność doubezpieczenia takiego pojazdu do oczekiwanej sumy ubezpieczenia, z reguły zawartej w umowie leasingowej.
 

Ubezpieczenie OC/AC

Jak przebiega likwidacja szkody całkowitej lub kradzieżowej z Autocasco przy leasingu?

Jeszcze bardziej potrzebna jest polisa Autocasco, gdy dojdzie do szkody całkowitej na leasingowanym pojeździe lub pojazd zostanie skradziony. Szkoda całkowita to w większości przypadków szkoda, przy której koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, uwzględniający koszt części zamiennych i robocizny, przekracza siedemdziesiąt procent jego wartości na dzień zdarzenia lub przekracza siedemdziesiąt procent sumy ubezpieczenia pojazdu, na jaką opiewała polisa. Opisany podział wynika z różnic w sposobie zawarcia polisy Autocasco, wpływających później bezpośrednio na sposób likwidacji zgłoszonych na jej podstawie szkód. Przy szkodzie całkowitej, jak i kradzieżowej do polisy na pojazd w leasingu z reguły nie stosuje się pomniejszeń w wypłacanej kwocie odszkodowania, więc można się spodziewać, że leasingodawca otrzyma pełną wartość pojazdu, który został zniszczony lub skradziony.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady