Dom i mieszkanie

Jakie wyróżniamy systemy nawadniania upraw?

Chcesz podnieść wydajność swoich upraw? Dbasz o to, aby minimalizować straty w plonach spowodowane suszą? Przeczytaj ten artykuł, aby poznać najczęściej spotykane metody nawadniania upraw oraz korzyści, jakie niesie ich stosowanie.

Pole

Jakie wyróżniamy najpopularniejsze systemy nawadniania?

 

  • Deszczowanie – najbardziej popularna metoda nawadniania, wykorzystywana przy uprawach ogrodniczych, jak również przy innych uprawach, często na znacznej powierzchni upraw.

 

Jest to metoda, ktorą można najłatwiej zautomatyzować. Zapewnia równomierne dostarczenie wody na całą powierzchnię uprawianego pola. Wraz z wodą istnieje możliwość dostarczania nawozów lub środków ochrony roślin. W porównaniu z innymi metodami jest to metoda tańsza do zastosowania przy działkach o nierównej powierzchni i przy działkach z utrudnionym dostępem do wody. Znacznie zmniejsza powierzchnię strat w powierzchni upraw, ponieważ nie wymaga praz ziemnych na polu, takich jak budowa kanałów doprowadzających lub odprowadzających wodę.
 

  • Zraszanie – metoda często stosowana dla upraw pod osłonami, charakteryzuje się stosowaniem niewielkich dysz do rozpylania wody. 

 

Zraszacze są stosowane do zraszania upraw, ale również w pewnym stopniu do zamgławiania. Zraszanie ma na celu bezpośrednie dostarczenie wody do rośliny, często w początkowym okresie wzrostu. Zamgławianie powoduje regulacje wilgotności powietrza, ale także wpływa na optymalizowanie temperatury wokół roślin. Zamgławianie zapobiega zbytniemu wzrostowi temperatury w okresie letnim oraz chroni rośliny w okresie wiosennym przed obniżeniem temperatury w wyniku przymrozków.
 

  • Systemy kroplowe – polegają na dostarczaniu wody bezpośrednio do systemów korzeniowych roślin, cechują się efektywnością oraz oszczędnością.

 

Linie kroplujące w uprawach są wykonane z rurek z tworzyw sztucznych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Linie takie stabilizuje się na gruncie za pomocą dedykowanych do tego szpilek. W celu wyrównania ciśnienia wody w takiej instalacji i tym samym równomiernego jej działania stosuje się w jej konstrukcji kompensatory ciśnienia. Pozwala to stosowanie systemów kroplowych na znacznie większych powierzchniach upraw.
 

  • Systemy podsiąkowe – metoda zalecana dla obszarów, gdzie dostęp do wody nie jest ograniczony, polega na dostarczaniu wody otwartymi kanałami na powierzchni gleby.

 

Jedna z najstarszych form nawadniania upraw. Możliwa do zastosowania na terenach o płaskiej powierzchni lub terenach charakteryzujących się minimalnym spadkiem. Przy jej stosowaniu wody gruntowe powinny znajdować się na małej głębokości. Wymaga budowy rowów doprowadzających wodę, urządzeń do jej spiętrzania, jak również drenowania terenu upraw.
 

Gdzie można stosować nawadnianie?

Nawadnianie można stosować dla każdego rodzaju upraw i  sprawdza się w sadach, uprawach jagód, ale także przy uprawach polowych takich jak zboża, warzywa oraz rośliny pastewne. Nawadnianie jest szczególnie efektywne dla upraw prowadzonych pod osłonami, takimi jak szklarnie czy tunele foliowe. W tym przypadku dostarczanie wody roślinom w inny sposób niż z pomocą systemu nawadniającego jest trudne do zastosowania. Nawadnianie jest też stosowane poza rolnictwem. Powszechnie używa się go w obiektach sportowych z naturalną murawą oraz w parkach miejskich. Można je też zastosować dla żywopłotów na posesjach lub dla roślin balkonowych.

 

 

Jakie najważniejsze zalety posiada nawadnianie?

Podstawową przesłanką za stosowaniem nawadniania upraw jest zapewnienie roślinom optymalnych warunków wegetacji. Prowadzi to do uzyskiwania założonych wyników produkcji rolnej z danego areału. Nawadnianie zmniejsza lub zupełnie eliminuje ryzyko powstania strat w uprawach spowodowanych przez zmniejszone opady, lub susze. Nawadnianie zmniejsza koszt dostarczenia wody roślinom, poprzez ograniczenie jej zużywanej ilości. Systemy nawadniające, zwłaszcza te zautomatyzowane, w znacząc>y sposób zmniejszają pracochłonność obsługi upraw.

 

 

 

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady