Wiosenne przymrozki – co warto o nich wiedzieć?

Wiosna to czas, gdy przymrozki mogą niespodziewanie zaszkodzić uprawom. Poznaj rodzaje przymrozków, skutki ich działania oraz skuteczne metody ochrony, które pomogą minimalizować ryzyko strat. Zobacz też  kiedy zadziała ubezpieczenie Warta Uprawy.

Przymrozki

Kiedy występują przymrozki?

Zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii, na terenie naszego kraju ostatnie wiosenne przymrozki występują z reguły w pierwszej połowie maja. Mogą one wyrządzić roślinom wiele szkód. Zamarzająca w roślinach woda powoduje, że cały pęd może obumrzeć. Z roślin uprawnych najbardziej narażone są między innymi: kukurydza, ziemniaki, fasola, gryka oraz proso. Wrażliwa jest również większość warzyw, np. ogórki lub pomidory.
 

Jakie występują rodzaje przymrozków? 

Przymrozki dzielimy na trzy typy:

 • radiacyjny – temperatura spada poniżej zera, ponieważ w ciągu nocy ciepło wypromieniowuje przez glebę i rośliny. Zjawisko to występuje lokalnie podczas bezchmurnych nocy, występują wówczas również zastoiska mrozowe. Zimne powietrze gromadzi się w obniżeniach terenu.
   
 • adwekcyjny – znacznie groźniejszy w skutkach. Występuje, gdy ze strefy polarnej lub subpolarnej na kontynent napływa zimna masa powietrza. Nierzadko kończą się znacznymi stratami w plonach na dużych obszarach.
   
 • adwekcyjno-radiacyjny – występuje, gdy równocześnie z napływem masy zimnego powietrza, ciepło wypromieniowuje z gleby.
   

Jak można się przed nimi zabezpieczyć?

Istnieje wiele metod zabezpieczania upraw przed przymrozkami wiosennymi. Do najskuteczniejszych zaliczamy:

 • zraszanie nadkoronowe – ciągłe zraszanie uprawy wodą, za pośrednictwem instalacji nawadniającej,
 • odymianie – wolne palenie materiałów organicznych, jak np. drewno, torf – wytwarza się warstwa dymu, od której odbijają się promienie cieplne,
 • przykrywanie agrowłókniną.
   

Co chroni ubezpieczenie Warta Uprawy?

W produkcie Warta Uprawy zakresem ubezpieczenia objęte są szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0⁰C w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części. W przypadku tego zakresu ubezpieczenia obowiązuje 14 dni karencji.
 

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady