Kiedy nie działa ubezpieczenie mieszkania lub domu?

Masz polisę na dom lub mieszkanie i zastanawiasz się, czy zawsze będzie skuteczna? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jakich okolicznościach możesz spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania.

Para na kanapie

Jak prawidłowo zabezpieczyć nieruchomość?

Aby nasze ubezpieczenie na dom lub mieszkanie było skuteczne i zadziałało w przypadku wystąpienia szkody, nie wystarczy je tylko nabyć. Podstawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest właściwe jej zabezpieczenie. W praktyce oznacza to, że każde drzwi prowadzące do chronionej posesji lub mieszkania muszą być w należytym stanie technicznym, a ich pokonanie możliwe jest wyłącznie przy pomocy narzędzi, takich jak łom i siły fizycznej. Ubezpieczyciele biorą także pod uwagę możliwość użycia do sforsowania drzwi dopasowanych lub podrobionych kluczy. W takich okolicznościach również będzie dość łatwo udowodnić, że zabezpieczyliśmy nasze mienie właściwie. W opisywanych przypadkach właściwe zabezpieczenie dotyczy także innych rodzajów drzwi niż np. drzwi wejściowych do naszego domu. Chodzi tu o wejścia do takich pomieszczeń, gdzie przechowujemy rowery, wózki dziecięce i inne podobne przedmioty, a także bramy do garażów.

Zamknięcie wspomnianych pomieszczeń można zrealizować za pomocą co najmniej jednego zamka lub kłódki. Należy zwrócić uwagę na takie drzwi, które posiadają duże przeszklone powierzchnie. Właściwe zabezpieczenie przed otwarciem takich drzwi oznacza, że nawet po wybiciu w nich jednej lub więcej szyb, nie ma możliwości otwarcia zamka poprzez włożenie ręki w wybity otwór i otwarcie zamka od wewnątrz. Oczywistym wydaje się, że wszelkie klucze do naszego domu lub mieszkania muszą być tylko w posiadaniu właścicieli, lub osób pozostających wraz z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Jedynym wyjątkiem jest pomoc domowa świadcząca usługi na rzecz ubezpieczonej nieruchomości.
 

Dodatkowym kryterium właściwego zabezpieczenia mienia mogą być elektroniczne systemy alarmowe. Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają przy ubezpieczeniu ruchomości domowych stosowania takich zabezpieczeń. Systemy alarmowe są wymagane od pewnego pułapu wysokości sumy ubezpieczenia ruchomości domowych.
 

Kiedy możemy spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania?

Nasze ubezpieczenie na dom lub mieszkanie może być nieskuteczne, gdy przyczyną powstania szkody była ich wada konstrukcyjna, wykonawcza lub wada ukryta. Podobnie jest, gdy prowadzimy bez stosownego zezwolenia prace budowlane lub przebudowy. Nie trzeba chyba przekonywać, że jeżeli nie przestrzegamy podstawowych zasad przeciwpożarowych, to możemy spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. Bardzo podobna sytuacja wiąże się z obowiązkowymi przeglądami kominiarskimi i realizacją zaleceń po tych przeglądach.

Z odmową wypłaty odszkodowania związane są także zdarzenia polegające na zalaniu wodą poprzez otwarte okna, poprzez dach będący w złym stanie technicznym, zanieczyszczone lub zamarznięte rynny. Podobnie jest, jeżeli długotrwale przenikają przez ściany naszego budynku wody gruntowe. Musimy uważać też na wszelkiego rodzaju baseny, takie jak rozporowe, pneumatyczne lub stelażowe. Awaria, uszkodzenie takich basenów może spowodować duże szkody i mogą wystąpić trudności w uzyskaniu odszkodowania.
 

Jakie dodatkowe czynniki mają wpływ na wypłatę odszkodowania?

Na odmowę wypłaty odszkodowania mają także wpływ inne, może mniej spektakularne czynniki. Z odmową możemy się spotkać, gdy w wyniku przeciągu, zostanie uszkodzone okno, bądź drzwi. W naszym interesie jest zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. Nie otrzymamy odszkodowania, jeżeli w wyniku ruchu pojazdów w pobliżu naszej posesji uległa poplamieniu, zabrudzeniu lub uszkodzeniu elewacja. Podobnie jest przy opadach atmosferycznych. Może nie jest to oczywiste, ale zgubienie, sprzedaż lub darowizna wszelkich przedmiotów, to też nie jest powód do otrzymania odszkodowania. Podobnie będzie, gdy bezpośrednim powodem wystąpienia szkody było zamarznięcie wody w instalacji grzewczej lub wodociągowej w domu letniskowym, garażu lub innym podobnym budynku. Niestety bardzo częstym powodem odmów jest działanie pleśni i grzybów na nasze mienie. Nie możemy dopuścić do ich rozwoju w domu lub w mieszkaniu i to nie tylko ze względu na odszkodowanie, ale też ze względów na nasze zdrowie.

 

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady