Samochód

Jak uzyskać informacje o płatnościach za polisę?

Chcesz mieć pewność, że Twoja polisa jest opłacona i chroni Cię w pełni? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak upewnić się, że masz opłaconą polisę.

Dlaczego warto mieć opłaconą polisę?

Opłacona polisa daje nam pewność, że jesteśmy chronieni w takim stopniu, na jaki zdecydowaliśmy się przy jej zakupie. Najgorszym scenariuszem jest sytuacja, w której polisa ulega zakończeniu przez nieopłacone składki. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać do tego, że koszt polisy jest znikomą częścią kosztów, jakie możemy ponieść, gdy nasze mienie ulegnie uszkodzeniu, bądź zniszczeniu. Jeszcze bardziej dobitnie widać to w przypadku polis na życie. Brak ochrony naszego życia i zdrowia może być szczególnie dotkliwe, zarówno dla nas samych, jak i dla naszych najbliższych.

 

Składka i raty za składkę na polisie - co trzeba wiedzieć?

Informacje o tym, jaką mamy składkę lub jak mamy podzieloną składkę na poszczególne raty znajdziemy zawsze na polisie, którą zawarliśmy. Składka może być jednorazowa i wtedy nie musimy się zastanawiać, kiedy mamy uiścić kolejną jej ratę. Zdecydowanie w większości przypadków składkę dzielimy jednak na raty, ponieważ taj jest po prostu wygodniej. Również na polisie znajdziemy informacje o terminach płatności kolejnych rat składki naszej polisy. Przy polisach majątkowych, takich jak polisy komunikacyjne lub polisy na dom, lub mieszkanie z reguły roczna składka dzielona jest na dwie, cztery lub więcej części.

Nieco inaczej może to przebiegać przy polisach na życie. Informacje o wysokości składki i terminach płatności też znajdziemy na polisie, ale to koniec podobieństw. Polisy na życie, to z reguły polisy długoterminowe, tym samym trudno mówić w ich przypadku o składce rocznej dzielonej na poszczególne raty. Bardziej przy tych polisach można mówić o składce na kolejny miesiąc, kwartał lub rok. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie polisy na życie, to taka polisa automatycznie przedłuża się na kolejny rok, aż do osiągnięcia przez ubezpieczonego maksymalnego wieku opisanego w ogólnych warunkach ubezpieczenia danego produktu. Standardem jest, że polisy na życie opłacane są z góry. Powinniśmy, więc jeżeli miesiąc polisowy naszej polisy zaczyna się wraz z początkiem miesiąca kalendarzowego, opłacić ją przed rozpoczęciem się tego miesiąca.

 

Gdzie uzyskać informacje o płatnościach za polisę?

Bardzo dobrym źródłem informacji o płatnościach na naszej polisie, ale też o innych aspektach naszej polisy jest nasz agent, u którego zawarliśmy polisę. Może on łatwy sposób przekazać nam informacje o zbliżających się terminach płatności oraz o wysokości składki, jaką mamy zapłacić. Dość często, agenci sami, bez kontaktu z naszej strony, informują nas o zbliżającej się płatności i trzeba podkreślić, że jest to bardzo ważna dla nas informacja. Jeżeli nie mamy kontaktu do naszego agenta, to możemy też zadzwonić na infolinię naszego towarzystwa ubezpieczeniowego, aby zasięgnąć informacji. Podczas kontaktu będziemy proszeni o podanie naszych danych do weryfikacji. Z uwagi na tajemnicę ubezpieczeniową, informacje o zawartych polisach konsultanci na infolinii mogą przekazać jedynie osobie ubezpieczonej na tej polisie. Tym samym, nie uzyskamy informacji o płatnościach, ale też innych danych z polisy, jeżeli nie występujemy na określonej polisie. Nie ma tu żadnego znaczenia, że kontaktujemy się z infolinią w sprawie polisy nawet najbliższych członków naszej rodziny. Do obsługi ubezpieczeń znaczna część towarzystw ubezpieczeniowych przygotowała również dedykowane aplikacje, z których można korzystać z pomocą komputera lub urządzeń mobilnych.

 

Czy brak płatności zamyka naszą polisę?

Polisy obowiązkowe, takie jak polisy OC posiadaczy pojazdów, nie są zakańczane ze względu na brak płatności, co nie oznacza jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym mamy wspomnianą polisę rezygnuje z egzekwowania za nią składki. O braku opłacenia składki otrzymamy zapewne informacje już kilka dni po upływie terminu jej opłacenia. Trafi do nas SMS, list lub mail z monitem. Jest to najlepszy czas, aby opłacić zaległości. Dalszy brak opłacenia składki spowoduje, że trafi do nas kolejna korespondencja. Wreszcie, w przeciągu kilku tygodni lub miesięcy, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie próbować wyegzekwować zaległe składki za naszą polisę.

Musimy też pamiętać, że nieopłacona polisa OC na pojazd nie podlega automatycznemu wznowieniu, więc poza kłopotami z płatnościami, możemy zetknąć się też z konsekwencjami braku tej polisy, takimi jak kara finansowa nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Przy polisach dobrowolnych, takich jak polisa Autocasco na samochód lub polisa na dom, lub mieszkanie, możemy się spotkać z zakończeniem polisy przez ubezpieczalnie ze względu na brak płatności. Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie zakańczają w takich sytuacjach polisy, jednak część tak właśnie postępuje. Zakończenie polisy również tej dobrowolnej nie powoduje, że ubezpieczalnia rezygnuje ze składek, które nie wpłynęły za polisę. Proces monitowania i egzekwowania nieopłaconych składek przebiega bardzo podobnie jak w polisach obowiązkowych.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady