Mam OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kiedy taka umowa ulega rozwiązaniu?

Umowa zakończy się natychmiast m.in. wtedy, gdy:

  • upłynie czas, na który została zawarta, i wypowiesz ją,
  • pojazd zostanie wyrejestrowany,
  • któraś ze stron odstąpi od umowy (pod warunkiem, że umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu, a ten nie został zarejestrowany w ciągu 30 dni),
  • nowy posiadacz pojazdu wypowie umowę (zmiana własności),
  • pojazd zostanie zarejestrowany za granicą,
  • odstąpisz od umowy zawartej na odległość,
  • wypowiesz ubezpieczenie OC, które wznowiło się na kolejny okres, mając polisę na ten sam okres u innego ubezpieczyciela,
  • udokumentowano trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu mechanicznego, bez zmiany posiadacza i bez zmian w zakresie prawa własności (dotyczy to np. kradzieży pojazdu),
  • wydano zaświadczenie o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu (może to być też równoważny dokument wydany w innym państwie).