Życie

Kim jest osoba uprawniona?

Zawierając umowę ubezpieczenia na życie możemy wskazać tzw. osoby uprawnione. Oto kilka podstawowych informacji o osobach uprawnionych, które mogą być pomocne.

Mężczyzna z dziećmi w kuchni

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kim jest osoba uprawniona?
  • Czy można wskazać więcej niż jedną osobę uprawnioną?
  • Jak zmienić osobę uprawnioną?

Kim jest osoba uprawniona?

Osobą uprawnioną jest osoba, kto otrzyma świadczenia z umowy ubezpieczenia po Twojej śmierci. Wybór osoby, która otrzyma środki z polisy jest decyzją, którą należy dokładnie rozważyć. Istotne jest także, aby uaktualniać dane osoby wskazanej przez nas na polisie w sytuacji zmian w Twoim życiu (małżeństwo, dzieci, rozwód, itp.).

 

Kim jest główny uprawniony?

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia na życie, możesz wskazać uprawnionego głównego, czyli osobę, która otrzyma świadczenie w razie Twojej śmierci.
 

Ubezpieczenie na życie 

Czy każdy może być wskazany jako uprawniony?

Osobą uprawnioną może być mąż, żona, dziecko, wnuk, rodzic, brat lub siostra, zięć i synowa, ale może nią być również osoba formalnie niezwiązana z rodziną, np. partner, opiekunka czy przyjaciel. Osobą uprawnioną może być również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Popularnym rozwiązaniem jest uposażenie banku, w którym zaciągamy zobowiązanie kredytowe. W przypadku naszej śmierci bank otrzyma pieniądze z naszej polisy, które pomniejszą pozostałą do spłaty część kredytu. Jeśli kwota do wypłaty byłaby wyższa niż kwota aktualnego zobowiązania wobec banku, to pozostała część świadczenia zostanie wypłacona uprawnionym zastępczym lub w przypadku braku ich wskazania – podlega dziedziczoniu. 
 

Czy można wskazać więcej niż jedną osobę uprawnioną?

Wskazanie więcej niż jednej osoby uprawnionej jest możliwe i często stosowane. Podpisując umowę ubezpieczenia można określić głównego uprawnionego, a czasami również uprawnionego zastępczego. W tym celu, podczas zawierania umowy ubezpieczenia na życie, należy podać dane osoby, którą chcemy uposażyć. Zazwyczaj wystarczy: imię i nazwisko, numer  PESEL/data urodzenia oraz wskazanie procentowego udziału uprawnionego w świadczeniu. Niektóre towarzystwa mogą też wymagać określenia stopnia pokrewieństwa osób uprawnionych z ubezpieczonym. Natomiast w przypadku uposażenia np. banku  potrzebujemy pełnej nazwy oraz numeru REGON.
 

Czy można zmienić osobę uprawnioną?

W większości przypadków można zmienić osobę uposażoną w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia. Zmiana ta jest zazwyczaj łatwa do wykonania - wyzwaniem jest często po prostu pamiętanie o tym. Zmiany osób uprawnionych są często pomijane po rozwodzie, ponownym małżeństwie lub po śmierci bliskiej osoby, która może być wymieniona jako jeden z uprawnionych. Jeśli nie będziemy aktualizować danych osób uprawnionych lub popełnimy błąd w dokumentacji, ktoś inny niż zamierzaliśmy może otrzymać nasze pieniądze. Dlatego tak ważne jest staranne wyznaczenie i pamiętanie o aktualizacji danych osób uprawnionych.
 


Ubezpieczenie indywidualne na życie

Kim jest uprawniony zastępczy?

Może się zdarzyć, że główny uprawniony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego lub równocześnie z nim. Na wypadek takiej sytuacji warto wskazać również uprawnionych zastępczych, którzy otrzymają wypłatę w razie śmierci ubezpieczonego. Wskazanie uprawnionych zastępczych może okazać się także istotne, gdy główny uprawniony został pozbawiony prawa do świadczenia, np. umyślnie przyczynił się do śmierci ubezpieczonego.
 

Co, jeśli nie wskażemy osoby uprawnionej?

W sytuacji, kiedy nie określimy komu mają być wypłacone środki z polisy, przypadną one osobom, które mają prawo do dziedziczenia. Zazwyczaj są nimi małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci rodzeństwa. Szczegółowo kwestie te są opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Pamiętaj!

  • Uprawnionym może być osoba fizyczna lub prawna
  • Możesz wskazać więcej niż jedna osobę uprawnioną
  • Pamiętaj o aktualizacji osób uprawnionych
     

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady