Samochód

Likwidacja szkody – kiedy otrzymam odszkodowanie?

Miałeś szkodę komunikacyjną i chcesz ją zgłosić? Chcesz wiedzieć jak to zrobić i jak wygląda likwidacja szkody w Warcie? Przeczytaj ten artykuł, aby poznać proces likwidacji i ułatwić sobie to zadanie

Starszy mężczyzna w aucie

Jakie mamy szkody komunikacyjne i jak je zgłosić?

Zdecydowanie najczęściej zgłaszaną szkodą w Warcie, ale chyba i w innych towarzystwach ubezpieczeniowych jest szkoda komunikacyjna. Jeśli chodzi o szkody na pojeździe, to możemy zgłaszać szkody z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, zwane potocznie OC i szkody z naszej polisy Autocasco. Polisy OC są ubezpieczeniem obowiązkowym, więc każdy sprawca kolizji czy wypadku jest chroniony w zakresie poniesienia kosztów naprawy pojazdu, który uszkodził lub zniszczył. Polisy Autocasco to polisy dobrowolne. Chronią nas, jeśli jesteśmy sprawcą wypadku i nasz pojazd również wymaga naprawy po wypadku. Szkody z polisy OC i z polisy Autocasco zgłaszamy w Warcie z pomocą tych samych kanałów kontaktowych. Najpopularniejszym sposobem zgłoszenia szkody jest zgłoszenie jej z pomocą formularza na stronie internetowej Warty. Podczas zgłoszenia szkody w ten sposób przekazujemy wszystkie istotne informacje związane ze zdarzeniem oraz mamy możliwość przesłania zdjęć lub skanów dokumentów niezbędnych do likwidacji naszej szkody. Kolejnym sposobem zgłoszenia szkody jest kontakt z infolinią Warty. W tym przypadku podczas rozmowy z konsultantem przekażemy dane związane ze szkodą, lecz później musimy przesłać do zgłoszonej szkody dokumenty, aby opiekun naszej sprawy mógł zlikwidować szkodę.
 

Jakie dokumenty przygotować do zgłoszenia szkody?

Podczas zgłoszenia szkody, bez względu na wybraną metodę zgłoszenia musimy przygotować niezbędne dla opiekuna szkody informacje. Powinniśmy posiadać numer polisy, z której chcemy zgłosić szkodę. Może to być numer polisy sprawcy, jeśli zgłaszamy szkodę z polisy OC lub numer naszej polisy Autocasco, jeżeli zgłaszamy szkodę właśnie z niej. Zgłaszając szkodę z polisy sprawcy, powinniśmy przygotować podpisane przez sprawcę oświadczenie, potwierdzające, że przyznaję się winy za zdarzenie drogowe, w którym ucierpiał nasz pojazd. Podobne zastosowanie może mieć notatka policyjna z miejsca zdarzenia, która zawiera okoliczności i opis zdarzenia, a przede wszystkim określa w sposób jednoznaczny jego sprawcę. Do dokumentów związanych ze zgłoszeniem szkody należy też kopia dowodu rejestracyjnego naszego pojazdu. Dowód rejestracyjny służy do dokładnego określenia marki i modelu naszego pojazdu, a także do ustalenia ewentualnych współwłaścicieli. Dane z dowodu rejestracyjnego, a zwłaszcza numer VIN naszego samochodu pozwala na dokładne określenie modelu naszego pojazdu, co wpływa później na rzetelną wycenę szkody. Aby opiekun naszej szkody dysponował kompletem dokumentów, powinniśmy również dostarczyć dane uczestników zdarzenia, numer rachunku do ewentualnej wypłaty odszkodowania oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia, jeśli takie posiadamy. Zrobienie zdjęć naszego uszkodzonego pojazdu, jak również zdjęć z miejsca wypadku lub kolizji ma duże znaczenie w likwidacji szkody.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Jak skorzystać z formularza Doślij dokumenty do szkody na stronie internetowej?

Kluczowe znaczenie na czas likwidacji szkody ma przesłanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Możemy to zrobić w Warcie poprzez formularz na jej stronie internetowej Doślij dokumenty do szkody. Z pomocą tego formularza możemy jednorazowo przesłać kopie pięciu dokumentów. Co bardzo ważne, każdy z dokumentów dodajemy do formularza osobno. Jeżeli posiadamy większą ilością dokumentów, wtedy powinniśmy skorzystać z formularza wielokrotnie. W formularzu znajdziemy także informacje o formatach plików, jakie możemy przesłać oraz o ich minimalnym i maksymalnym rozmiarze. Podczas wysyłania dokumentów określamy rodzaj szkody, do jakiej wysyłamy dokumenty np. szkoda związana z pojazdem, podajemy numer szkody, jaki otrzymaliśmy przy jej zgłoszeniu i podajemy nasz adres mailowy, aby otrzymać potwierdzenie ich wysłania.

 

Jak przebiega wycena szkody na pojeździe?

Po zgłoszeniu przez nas szkody opiekun szkody ma trzydzieści dni na jej likwidację. Po skompletowaniu potrzebnych dokumentów przystępuje on do wyceny kosztów naprawy naszego samochodu. W bardzo wielu przypadkach dokonać tego można w oparciu o specjalistyczne aplikacje, bez potrzeby pomocy ze strony rzeczoznawcy. Dlatego tak istotne są wspomniane zdjęcia uszkodzonego samochodu. Takie aplikacje zapewniają uwzględnienie w kosztorysie naprawy wszelkich uszkodzonych części, jak również kosztów robocizny. Poszkodowani korzystający z warsztatów rekomendowanych przez Wartę mają także możliwość dokonania wyceny uszkodzeń w tych warsztatach, ponieważ dysponują one wykwalifikowanymi rzeczoznawcami. Jest też możliwa wizyta rzeczoznawcy Warty w miejscu, gdzie znajduje się nasz uszkodzony pojazd. Nasz samochód możemy naprawić w warsztacie rekomendowanym, bądź w innym warsztacie przez nas wskazanym. Warsztat rekomendowany jest wygodniejszym rozwiązaniem, ponieważ przygotowanie kosztorysu i przesłanie do Warty wszelkich innych informacji o szkodzie może przebiegać bez naszego udziału.
 

Ubezpieczenie samochodu

Jak rozliczyć się z warsztatem, który naprawia samochód?

Likwidacja szkody komunikacyjnej sprowadza się do naprawienia uszkodzonego pojazdu. Możemy nie uczestniczyć w rozliczeniach pomiędzy Wartą a wskazanym przez nas warsztatem. W takim wypadku upoważniamy ten wskazany warsztat w szkodzie do odbioru kwoty odszkodowania i nasza rola sprowadza, się do dostarczenia samochodu, aby został poddany naprawie. Możemy także otrzymać kwotę odszkodowania na swój rachunek bankowy, a później rozliczyć się z warsztatem. Istnieje również możliwość zawarcia ugody z Wartą. Po zgłoszeniu szkody, zwłaszcza takiej, gdzie uszkodzenia są niewielkie, Warta na podstawie wypłaconych podobnych szkód proponuje kwotę odszkodowania. Odbieramy wtedy odszkodowanie i samodzielnie organizujemy naprawę pojazdu.

 

Jak uzyskać pojazd zastępczy na czas naprawy naszego pojazdu?

Likwidacja szkody komunikacyjnej z polisy OC w Warcie to także organizacja pojazdu zastępczego na czas naprawy naszego pojazdu. Wspomniany czas naprawy jest określany podczas przygotowywania kosztorysu związanego z wyceną kosztów naprawy pojazdu po szkodzie. Przy zgłoszeniu szkody otrzymamy informacje o stawce dziennej za pojazd zastępczy, jeśli chcielibyśmy zorganizować go samodzielnie. Stawka ta wynika z klasy pojazdu, jaki został uszkodzony. W takich przypadkach Warta zastrzega sobie możliwość weryfikacji kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego, jeżeli koszt wynajęcia przez nas samodzielnie pojazdu zastępczego byłby większy od stawki otrzymanej przy zgłoszeniu szkody. Możemy zorganizować pojazd zastępczy z pomocą Warty. Pojazd w ten sposób zorganizowany pochodzi z wiodących w kraju wypożyczalni samochodów.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady