Samochód

Opcja Bezpieczna Rodzina przy NNW komunikacyjnym – co warto wiedzieć?

Posiadasz samochód i chcesz go w pełni ubezpieczyć? Oczekujesz obszernej ochrony w zakresie NNW? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak działa NNW oraz w jaki sposób możesz rozszerzyć to ubezpieczenie.

Kobieta w aucie

Jak działa NNW komunikacyjne?

Skuteczne ubezpieczenie komunikacyjne składa się co najmniej z polisy OC, Autocasco, Assistance, ale także NNW. Ubezpieczając samochód, dbamy o to, aby zabezpieczyć się przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Powinniśmy także zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie siebie oraz osób podróżujących naszym samochodem. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia możliwość wypłaty odszkodowania z tytułu odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu, pokrycia kosztów leczenia oraz wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem.
 

W jakim zakresie chroni polisa komunikacyjna NNW?

Ubezpieczenie Warty NNW w związku z ruchem pojazdu to ochrona podróżujących nim osób przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwy wypadek jest rozumiany przy tym jako nagłe zdarzenie wywołane bezpośrednio zewnętrzną przyczyną. Takie ubezpieczenie obejmuje swą ochroną zdarzenia powstałe w związku z ruchem pojazdu, powstałe podczas wsiadania i wysiadania z niego, powstałe bezpośrednio podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu oraz podczas naprawy pojazdu w trasie. Ochrona dotyczy też skutków pożaru pojazdu lub jego wybuchu. Osoby ubezpieczone są chronione w zakresie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Opisywane ubezpieczenie NNW można zawrzeć z sumą ubezpieczenia od pięciu do stu tysięcy złotych, dla każdej osoby podróżującej objętym ubezpieczeniem pojazdem. Tym samym ilość ubezpieczonych osób wynika z informacji o ilości miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Ubezpieczenie samochodu 

Jak zabezpieczyć najbliższych na polisie komunikacyjnej NNW?

Dodatkowa opcja Bezpieczna Rodzina przy ubezpieczeniu NNW w Warcie stanowi realne zabezpieczenie dla rodziny kierowcy ubezpieczonego pojazdu. W przypadku jego śmierci w wyniku wypadku osoby wskazane jako odbiorcy odszkodowania mogą otrzymać sto tysięcy, sto pięćdziesiąt tysięcy lub trzysta tysięcy złotych. Suma ta jest ustalana przy zawieraniu polisy NNW. Taka forma ubezpieczenia dotyczy tylko kierowcy pojazdu. Wybranie opisywanej opcji dodatkowej powoduje, że kierowca jest chroniony dodatkowo w podobny sposób, jakby posiadał polisę na życie o dość wysokiej sumie ubezpieczenia. Trzeba dodać, że koszt Bezpiecznej Rodziny na polisie jest niewielki. Za takie rozszerzenie dla rocznej polisy NNW można zapłacić kilkadziesiąt złotych dla sumy ubezpieczenia stu tysięcy złotych. Polisę NNW można w ten sposób rozszerzyć tylko dla pojazdu osobowego lub ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady