Samochód

Parkowanie na chodniku a przepisy ruchu drogowego - co warto wiedzieć?

Możliwość parkowania na chodniku podlega ściśle określonym przepisom. Z pewnością warto je poznać w kontekście nowelizacji, jaka weszła w życie we wrześniu 2022 roku. Tym bardziej że nieprawidłowe parkowanie na chodniku grozi nałożeniem mandatu karnego.

Parkowanie na chodniku

Czym jest chodnik?

Od 21 września 2022 roku obowiązują nowe przepisy techniczno-budowlane, w myśl których droga dla pieszych jest podzielona na 3 części:

 • chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy pomocy urządzeń wspomagających ruch,
 • pas buforowy – przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi rowerowej i może być wykorzystywany jako miejsce zatrzymywania się lub postoju pojazdów,
 • pas obsługujący – przylega do chodnika od strony granicy pasa drogowego i pełni inne funkcje jak miejsce na schody czy podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Co to oznacza w praktyce? Zupełnie nową definicją jest określenie „Droga dla pieszych”. Dotychczas przepisy nie uwzględniały istnienia takiej strefy. Chodnik był jedynie częścią drogi, a w myśl przepisów budowlą ograniczoną z dwóch stron krawężnikami. Od 21 września ta budowla przestała być chodnikiem, a stała się drogą dla pieszych. Wyodrębniono z niej strefę nazwaną chodnikiem i przeznaczoną wyłącznie dla pieszych.

Nowe przepisy jasno określają, że chodnik musi być elementem drogi dla pieszych. Czy to oznacza, że parkowanie na nim jest zabronione? Jest ono dopuszczalne, ale po spełnieniu określonych warunków i w obrębie pasa buforowego.
 

Jak parkować na chodniku?

Wjazd na chodnik jest dopuszczalny wyłącznie w przypadku pojazdów o DMC (dopuszczalna masa całkowita) nieprzekraczającej 2,5 tony. Dotyczy to dowolnych pojazdów samochodowych. Mogą one wjeżdżać na chodnik kołami przedniej osi albo jednego boku. W praktyce oznacza to, że wiele busów oraz większych aut typu SUV nie może wjechać na chodnik. Jeśli masz wątpliwości, to przed wykonaniem tego manewru sprawdź dokładnie masę swojego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym (rubryka F2). Czterema kołami mogą wjeżdżać na chodnik wyłącznie samochody osobowe, niezależnie od ich masy. Pojazdy inne niż samochody osobowe, motocykle, motorowery i wózki rowerowe mogą parkować na chodniku wyłącznie w wyznaczonych miejscach. O takiej możliwości powinny informować znaki drogowe. Pamiętaj, że nie wolno stać na chodniku kołami tylnej osi.

Nowe przepisy pozwalają parkować na chodniku pod warunkiem, że:

 • na danym odcinku nie obowiązuje zakaz zatrzymania się lub postoju,
 • szerokość chodnika to przynajmniej 150 cm miejsca dla pieszych,
 • zaparkowany pojazd nie będzie utrudniać ruchu pieszym,
 • pojazd zaparkowany przednią osią na drodze dla pieszych nie ogranicza ruchu pojazdów na jezdni,
 • pojazd nie jest zaparkowany na chodniku kołami tylnej osi.

Zasady te reguluje art. 47 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku.

W kontekście pozostawienia wolnej przestrzeni na chodniku istotne jest także poznanie definicji pieszego. Do tej grupy zaliczamy osoby:

 • spacerujące,
 • niepełnosprawne,
 • przemieszczające się z wózkiem dziecięcym,
 • prowadzące rower, hulajnogę lub inne urządzenie przeznaczone do przemieszczania się,
 • poniżej 10. roku życia, które poruszają się na rowerze pod opieką osoby dorosłej.

Jeżeli chcesz zaparkować swoje auto na chodniku, zapewnij przechodniom odpowiednią ilość miejsca na swobodne przemieszczanie się.

 

Kogo dotyczą przepisy o parkowaniu?

Przepisy odnoszące się do prawidłowego parkowania dotyczą nie tylko kierowców samochodów, motocykli czy motorowerów. Obejmują również rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Dosyć powszechnym obrazkiem w polskich miastach są hulajnogi elektryczne porzucone na środku chodnika czy nawet leżące na całej jego szerokości. Kodeks drogowy wymaga od użytkowników tego typu sprzętu parkowania według ściśle określonych zasad.

Postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego jest dozwolone na drodze dla pieszych, ale wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. W razie braku takiego miejsca dopuszczalny jest postój jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych, która jest najbardziej oddalona od jezdni oraz równoległa do jej krawędzi. Należy przy tym pamiętać o pozostawieniu wspomnianej wcześniej przestrzeni o szerokości 150 cm, która pozwala swobodnie przemieszczać się pieszym.

 

Jakie kary za nieprawidłowe parkowanie na chodniku?

Za nieprawidłowe parkowanie na chodniku grożą określone konsekwencje. Analogicznie jak w przypadku każdego innego wykroczenia, które wynika z niezastosowania się do obowiązujących przepisów.

Parkując w sposób nieprawidłowy na drodze dla pieszych lub pozostawiając auto na chodniku, narażasz się na mandat w wysokości 100 zł oraz 2 punkty karne. Pamiętaj, ze auto może także zostać odholowane na Twój koszt. Nieprawidłowe parkowanie na chodniku oznacza:

 • utrudnienie ruchu ulicznego przez zbyt mocno wysunięty tył pojazdu,
 • niepozostawienie korytarza życia dla pieszych lub pozostawienie zbyt małej przestrzeni dla przechodniów,
 • zaparkowanie na drodze dla pieszych auta o DMC ponad 2,5 t,
 • zaparkowanie na drodze dla pieszych pojazdu innego niż samochód osobowy, motorower, motocykl czy wózek rowerowy poza wyznaczonymi do tego miejscami,
 • zaparkowanie pomimo znaku zakazy zatrzymywania się i postoju,
 • pozostawienie roweru lub hulajnogi poza przeznaczoną do tego strefą.
   

O czym pamiętać podczas parkowania na chodniku?

Chcesz parkować bezpiecznie, a jednocześnie uniknąć kary za nieprawidłowe zatrzymywanie pojazdu? Powinieneś poznać najważniejsze zasady i znaki drogowe, które regulują te kwestie:

 • Parkuj na chodniku tylko wtedy, gdy jest on szerszy nić 150 cm.
 • Znak B36 (zakaz zatrzymywania) dotyczy również chodnika. Oznacza, że parkowanie w tym miejscu jest niedozwolone. Niejednokrotnie pod znakiem umieszczana jest tabliczka o treści „Nie dotyczy chodnika”. To oznacza, że możesz bezpiecznie zatrzymać się na chodniku.
 • W obrębie strefy zamieszkania parkuj wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Najczęściej są to parkingi przy szkołach, sklepach, urzędach czy placach zabaw.
 • Nie parkuj na miejscach dla niepełnosprawnych. Możesz za to otrzymać mandat do 1200 zł oraz aż 6 punktów karnych.
 • Jeśli Twoje auto uległo awarii, to możesz wyjątkowo zatrzymać się w miejscu niedozwolonym. Musisz jednak odpowiednio zasygnalizować ten fakt przez ustawienie trójkąta ostrzegawczego.
 • Parkując na chodniku, zwracaj szczególną uwagę na znaki B-35 (zakaz postoju) oraz B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste).
 • Nie parkuj samochodu w miejscach, gdzie możesz utrudnić wjazd lub wyjazd z posesji czy parkingu. Unikaj parkowanie w miejscach, w których będziesz blokować dostęp do innego, prawidłowo zaparkowanego auta.
 • Nie parkuj pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania czy przejścia dla pieszych (poza drogami jednokierunkowymi, jeśli można na nich zaparkować samochód bezpośrednio za pasami).

Zasady te dotyczą nie tylko parkowania na chodniku. W osobnym artykule szerzej omawiamy, ile wynosi mandat za nieprawidłowe parkowanie.

Nowe przepisy są dosyć obszerne i zawiłe. W gruncie rzeczy zmieniają jednak niewiele. Nowelizacja ustawy miała na celu uporządkowanie dotychczasowego prawa, a nie jego modyfikację. Chodnik w dalszym ciągu służy przede wszystkim do obsługi ruchu pieszych. Parkowanie na nim jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Powinieneś ich przestrzegać, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady