Dom i mieszkanie

Sprzedaż mieszkania a ubezpieczenie - co dzieje się z polisą?

Przy sprzedaży nieruchomości mamy do załatwienia wiele spraw formalno-organizacyjnych.  Jedną z nich jest kwestia ubezpieczenia. Co zrobić z polisą mieszkaniową przy sprzedaży nieruchomości? Podpowiadamy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co dzieje się z polisą mieszkaniową przy sprzedaży mieszkania?
 • Jak otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej?
 • Czy należy poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży mieszkania?

Ubezpieczenie, podatki, zgłoszenia oraz wszystkie inne sprawy związane ze sprzedażą mieszkania są czasochłonne i dosyć skomplikowane - zwłaszcza jeżeli nigdy wcześniej nie mieliśmy z nimi do czynienia. Wśród osób sprzedających nieruchomość często pojawia się pytanie, co dzieje się z polisą mieszkaniową.
 

Co się dzieje z ubezpieczeniem mieszkania po sprzedaży nieruchomości?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że polisa mieszkaniowa nie przechodzi automatycznie na nowego właściciela nieruchomości, jak dzieje się to w przypadku OC komunikacyjnego. Ubezpieczenie nieruchomości zawiera się z reguły na czas określony (najczęściej na rok) i po upływie tego okresu polisa po prostu wygasa. Jeżeli jednak sprzedaliśmy ubezpieczone mieszkanie, ochrona wygasa w momencie podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku sprzedaży mieszkania powinniśmy:

 • Poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela domu lub mieszkania i wystąpić do niego o rozwiązanie umowy ubezpieczeniowej oraz o zwrot części składki za niewykorzystany czas ochrony

lub

 • Poprosić firmę ubezpieczeniową o przepisanie ubezpieczenia mieszkania na nowego właściciela, jeśli jest on zainteresowany taką możliwością. Warto pamiętać, że to towarzystwo ubezpieczeniowe decyduje, czy obejmie ochroną mieszkanie należące już do nowego właściciela.

Pamiętaj, że polisa mieszkaniowa najczęściej wygasa w przypadku sprzedaży nieruchomości. Może jednak zdarzyć się tak, że warunki ubezpieczenia określają tę kwestię inaczej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 

Ubezpiecz swoje mieszkanie

Jak otrzymać składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej?

Jeśli nabywca nie jest zainteresowany kontynuacją zawartego przez nas ubezpieczenia nieruchomości, możesz je wypowiedzieć. W tym celu możesz posłużyć się wnioskiem, o którego wzór możemy poprosić towarzystwo ubezpieczeniowe lub przygotować takie wypowiedzenie sami.

W takim wypowiedzeniu najlepiej uwzględnić:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon),
 • adres ubezpieczonego,
 • nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • numer naszej polisy,
 • adres ubezpieczonej nieruchomości,
 • powód wypowiedzenia – czyli w tym przypadku sprzedaż nieruchomości (w tym informację o dacie podpisania umowy sprzedaży),
 • nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który chcemy otrzymać przelew środków za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Dokument z powyższymi informacjami należy przekazać ubezpieczycielowi - najczęściej na pośrednictwem strony internetowej lub skrzynki e-mail. Warto sprawdzić w OWU na jaki rodzaj komunikacji z ubezpieczycielem się umówiłeś, czyli jaka forma złożenia wypowiedzenia jest skuteczna, coraz częściej można złożyć dokumenty korzystając ze strony internetowej albo poczty elektronicznej na konkretny adres e-mail.
 

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady