Dom i mieszkanie

Zakup mieszkania od dewelopera - na co warto zwrócić uwagę?

Coraz częściej kupujemy mieszkanie od dewelopera zanim nieruchomość powstanie. Dlatego decydując się na zakup mieszkania na tzw. rynku pierwotnym, warto zwróć uwagę na kilka aspektów, które mogą mieć decydujący wpływ na inwestycję. 

Kobieta i mężczyzna z kartonami

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Na co zwrócić uwagę przed zakupem mieszkanie od dewelopera?
 • Dokumenty na mieszkanie od dewelopera – na co zwrócić uwagę?
 • Jakie informacje dotyczące lokalu należy sprawdzić przed zakupem? 

 

Deweloperzy zazwyczaj dysponują kuszącymi wizualizacjami, wirtualnymi spacerami 3D i innymi materiałami marketingowymi, które pomagają wyobrazić sobie jak będzie wyglądał planowany budynek, jego otoczenie, a nawet samo mieszkanie. Zanim zdecydujesz się na zakup nieruchomości warto pamiętać, że materiały te mają charakter jedynie poglądowy i dokładne zapoznanie się z dokumentacją budynku jak i jego otoczenia leży w naszym najlepiej pojętym interesie.
 

Dokładna weryfikacja inwestycji

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji oraz jej okolicy, znajdziesz w tzw. prospekcie informacyjnym i o ten dokument powinieneś poprosić dewelopera. W dokumencie, w jednym miejscu powinieneś znaleźć cały opis przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym:

 • informacje o doświadczeniu dewelopera,
 • informacje dotyczące przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • nr księgi wieczystej,
 • informację o tym, czy pozwolenie na budowę zostało wydane, czy jest ono ostateczne i nie zostało np. zaskarżone,
 • numer pozwolenia na budowę oraz nazwę organu, który je wydał,
 • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
 • plan zagospodarowania przestrzennego,
 • informację o tym, czy grunt nie jest obciążony hipoteką, a jeśli jest, to czy w prospekcie zostały wymienione wszystkie hipoteki widniejące w księdze wieczystej,
 • informację o terminie, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości na nabywcę,
 • informację o sposobie zabezpieczenia nabywcy lokalu, czyli informacje o rachunku powierniczym dla danej inwestycji budowlanej,
 • harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w podziale na etapy budowy,
 • warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej z uwzględnieniem zasad zwrotu środków finansowych wpłaconych przez nabywcę, w razie skorzystania z tego prawa.

Pamiętaj, że kupując mieszkanie koniecznie zapoznaj się, jakie są plany wobec sąsiednich działek. Informacje te są zawarte w publicznie dostępnych dokumentach. Chodzi tu o informacje dotyczące budowy lub rozbudowy dróg, torów kolejowych lub tramwajowych, korytarzy powietrznych, a także inwestycji komunalnych, w szczególności oczyszczalni ścieków, spalarni i wysypisk śmieci czy cmentarzy itp.

 

Jako nabywca nieruchomości powinieneś także móc zapoznać się z:

 • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • kopią pozwolenia na budowę,
 • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata,
 • projektem architektoniczno-budowlanym.
   

Ubezpiecz swoje mieszkanie

Informacje dotyczące lokalu – co sprawdzić?

Dodatkowo, w prospekcie zawarty jest osobny rozdział poświęcony wybranemu przez nas lokalowi, który chcesz kupić:

 • położenie oraz istotne cechy budynku,
 • liczba kondygnacji,
 • technologia wykonania,
 • standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół, stanowiący część wspólną nieruchomości,
 • liczba lokali w budynku,
 • liczba miejsc garażowych i postojowych,
 • winda lub jej brak,
 • dostępne media,
 • dostęp do drogi publicznej,
 • określenie usytuowania wybranego przez lokalu w budynku,
 • powierzchnię i układy poszczególnych pomieszczeń oraz standard prac wykończeniowych, do których zobowiązuje się deweloper.

Ponadto warto także potwierdzić, ile jest klatek schodowych w planowanym w budynku, czy przewidziany jest np. lokal usługowy oraz jak będzie wyglądał teren wokół budynku (dojścia piesze, zieleń, miejsce gromadzenia odpadów, drogi, chodniki, parkingi, rekreacja, instalacje związane z otoczeniem budynku).
 

Negocjacje ceny i rodzaj finansowania

Jeśli jesteś już przekonany do wszystkich powyższych elementów, warto negocjować cenę i sprawdzić harmonogram wpłat. Deweloperzy, w zależności od zaawansowania budowy, sposobu jej finansowania, różnie podchodzą do poszczególnych terminów i płatności. Przy kredycie hipotecznym najczęściej są to:

 • płatność w transzach, kiedy bank etapami przelewa nasze zobowiązanie na konto dewelopera.
 • płatność w systemie 10/90 lub 20/80, czyli w dniu podpisania umowy wpłacamy deweloperowi 10% lub 20% wartości nieruchomości. Resztę dopłacamy po zakończeniu budowy.
   

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Podpisanie umowy przedwstępnej

Ważnymi elementami, które powinny zostać wpisane do umowy przedwstępnej z deweloperem to:

 • oświadczenie dewelopera o posiadaniu pozwolenia na budowę z podaniem jego numeru,
 • dokładne opisanie budynku i lokalu,
 • zobowiązanie się dewelopera do sprzedaży nieruchomości oraz terminowego wykonywania swoich zobowiązań czy zapłaty ewentualnych kar umownych, w przypadku, gdy pojawią się opóźnienia w realizacji inwestycji. Tutaj najlepiej zapisać ewentualność odstąpienia od umowy przez stronę kupującą.

Pamiętaj! Umowa przedwstępna może zostać podpisana w formie aktu notarialnego.
 

Odbiór mieszkania  

Odbiór mieszkania może odbyć się w momencie zakończenia prac budowlanych oraz uzyskania przez inwestora pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. Podczas przekazania lokalu powinniśmy otrzymać protokół odbioru technicznego oraz protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego. Zanim złożymy na nich podpisy, dokładnie sprawdźmy, czy lokal został wykonany poprawienie.
 

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady