W przypadku takiej działalności główne ryzyka, które mogą wpłynąć na powstanie szkody i uszczuplenie portfela właścicieli to:

 • wystąpienie typowego zdarzenia losowego: pożaru, zalania, wiatru, przepięcia, uderzenia pioruna itp.,
 • włamania, kradzieże, zdarzające się dewastacje,
 • uszkodzenia profesjonalnych urządzeń w tym elektronicznych (np. laserów) w wyniku np. błędów w obsłudze, wylania płynów,
 • zakażenia bakterią lub przeniesienie choroby zakaźnej (np. WZW) w związku z używaniem niezdezynfekowanych narzędzi, czy nie stosowaniem się do standardów higienicznych,
 • uszkodzenia ciała klientów wynikłe z błędów popełnionych podczas wykonanych zabiegów,
 • wypadki w trakcie wykonywanej usługi, oblanie klientki kwasem pilingującym i zniszczenie jej ubrania, poparzenie podawaną kawą,
 • urazy klientów spowodowane poślizgnięciem się na mokrej podłodze lub nieodśnieżonym chodniku,
 • uszczerbki ponoszone przez pracowników przy pracy, np. porażenie prądem w wyniku dotknięcia przetartego kabla lub próby odłączenia wtyczki z wyrwanego gniazdka,
 • wypadek auta służącego do działalności i zniszczenie przewożonych wewnątrz sprzętów i kosmetyków, a także kradzież tego mienia z auta
 • zdarzenia losowe powodujące uszczerbek na zdrowiu pracownika, zarówno w pracy jaki w drodze do i z niej.

Należy pamiętać również, że jeśli zdarza się większa szkoda, zwykle zakłóca to normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Firma nie funkcjonuje, właściciel nie zarabia, a stałe koszty (t.j. pensje pracowników, opłaty, raty kredytowe) nie znikają.

Co można zrobić by spokojnie prowadzić biznes?

Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa.

W zależności od tego, czy ubezpiecza się jednoosobowa działalność, czy sieć salonów, WARTA posiada w ofercie pakiety ubezpieczeń dostosowane do wielkości prowadzonej działalności i portfela klienta. Dla klientów mikro proponujemy pakiet ubezpieczeń SMARTBIZNES (w tym również ubezpieczenie dobrowolnego OC zawodu także na PESEL w zakresie ubezpieczenia personelu fryzjersko-kosmetycznego a w tym m.in. OC za szkody z tytułu użytkowania lasera w gabinecie kosmetycznym), dla klientów większych pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS.

Obie propozycje zapewniają kompleksową ochronę prowadzonego biznesu w wielu wymiarach:

 • pomogą pokryć koszty odkupienia lub odtworzenia mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych, m.in. takich jak zalanie, działanie wiatru czy pożar, zbicie lustra, szyby, wymalowania graffiti
 • ochronią w sytuacji włamania, kradzieży i rabunku, a także w przypadku szkód związanych z usiłowaniem dokonania włamania np. zniszczenie zamków, drzwi,
 • zabezpieczą w sytuacji roszczeń klientów i szkód związanych przeniesieniem choroby zakaźnej lub zakażeniami bakteryjnymi, do których doszło w związku z wykonywaną przez Ciebie usługą,
 • zabezpieczą w sytuacji roszczeń klientów, którzy doznali strat lub uszczerbku na zdrowiu wskutek nieuwagi Twojej lub Twoich pracowników (poparzenia, zniszczenie ubrań), a także zdarzeniami takimi jak poślizgnięcie się klienta na mokrej posadzce, upadek i złamanie ręki,
 • zabezpieczą w sytuacji roszczeń pracowników, którzy doznali strat lub uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy, za który winę ponosi pracodawca np. niezabezpieczenie urwanego gniazdka i porażenie prądem,
 • uchroni od wydatków, które jesteś zmuszony ponieść na ponowny zakup sprzętów i kosmetyków, które zniszczone zostały w wyniku wypadku auta służbowego, a także w wyniku kradzieży z zamkniętego auta,
 • pomogą przetrwać kryzys w firmie w związku ze szkodą np. pożarem, zerwaniem dachu i konieczną przerwą w prowadzeniu działalności. Warta pokrywa w takiej sytuacji koszty wynagrodzeń, odsetki rat kredytowych i leasingowych, opłaty i czynsz
 • uzupełnią nadwyrężony na skutek wydatków na leczenie budżet domowy, dzięki wypłacie roszczenia z tytułu stałego uszczerbku po nieszczęśliwym wypadku, co wspomoże pracownika w szybszym powrocie do zdrowia.

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla salonu urody: