Biznes

Produkcja żywności (piekarnie, cukiernie, przetwórstwo)

Produkcja i wprowadzanie produktu na rynek jest to jeden z bardziej wymagających i odpowiedzialnych biznesów. Istnieje wiele obszarów zagrożeń dla takich działalności.

Nawet najbardziej prężne zakłady produkcyjne mogą nie udźwignąć skutków niespodziewanych zdarzeń losowych lub roszczeń klientów. Dlatego tak ważne jest, aby chronić swoją działalność i swoich pracowników poprzez odpowiednie ubezpieczenie.

Piekarnia biznes


W branży związanej z produkcją żywności istnieje szereg  ryzyk ubezpieczeniowych, które mogą wpłynąć na powstanie szkód finansowych i stanowić wyzwanie dla właścicieli. Do takich zagrożeń zaliczamy m.in. :

 • Wystąpienie zdarzenia losowego: pożar, zalanie, wiatr huraganowy, przepięcie, uderzenia pioruna itp. mogą spowodować znaczne straty materialne, przerwy w produkcji i spadek przychodów.
 • Awarie linii technologicznych: awarie spowodowane błędami w obsłudze, niewłaściwym użytkowaniem lub działaniem prądu to nie tylko dodatkowe koszty wynikłe z naprawy urządzeń, ponieważ takie awarie mogą dodatkowo prowadzić do zepsucia się półproduktów i utraty surowców.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim:
  • wprowadzenie produktów na rynek (krajowy i zagraniczny) wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, takim jak np. zadławienie się guzikiem w pączku czy wyłamanie zęba w związku z obcym ciałem w bułce,
  • dostarczenie wadliwych półproduktów do dalszej produkcji może skutkować koniecznością pokrycia strat i utraty produktów gotowych,
  • niewłaściwe przechowywanie surowców (np. jajek, nabiału) może prowadzić do zbiorowych zatruć pokarmowych i odpowiedzialności za szkody zdrowotne klientów.
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników : wypadki pracowników mogą prowadzić do uszkodzenia ciała i związanych z tym trwałych uszczerbków na zdrowiu.
   

Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa - Klucz do bezpiecznego prowadzenia biznesu!

Dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa to klucz do bezpiecznego prowadzenia biznesu. Wybierając pakiet ubezpieczenia Warta EkstraBiznes Plus otrzymasz jedno z najszerszych tego typu zabezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, gwarantującą kompleksową ochronę ubezpieczeniową.

 

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy produkcyjnej:
 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń lub od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Klauzula 2M – Koszty działalności i utrata zysku
 • Klauzula 6M – Awaria mechaniczna oraz elektryczna
 • Klauzula 7M – Zepsucie mienia wskutek niezachowania temperatury
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Klauzula 5M – Kradzież zwykła
Ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO/CARGO PLUS)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wariancie KOMFORT (z OC za produkt)
 • Klauzula 1 OC- Wypadki przy pracy
 • Klauzula 4 OC – Szkody na terytorium Świata, w tym USA, Kanady lub Australii
 • Klauzula 5 OC – Szkody w środowisku
 • Klauzula 10 OC – Połączenie, zmieszanie
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Assistance

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA (BEZPIECZNY BIZNES)

Nazwa

Zakres

WYKUPIENIE FRANSZYZ możliwość wykupienia lub zmniejszenia wysokości franszyz
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE

wyrównanie sum ubezpieczenia

błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia

akceptacja obniżonego standardu zabezpieczeń

brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC OC za szkody w zakresie określonym w klauzulach dodatkowych z Załącznika nr 6 OWU Warta EkstraBiznes Plus do limitu łącznego 10 000 zł
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW nadzwyczajne świadczenia w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika spowodowaną NW


Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady