W przypadku takiej działalności główne ryzyka, które mogą wpłynąć na powstanie szkody i uszczuplenie portfela właścicieli to:

 • wystąpienie zdarzenia losowego: pożaru, zalania, wiatru huraganowego, przepięcia, uderzenia pioruna itp.,
 • zagrożenie płynące z kuchni: wysoka temperatura przygotowywania posiłków, nagromadzenie urządzeń wytwarzających ciepło: kuchni, opiekaczy, piekarników itp., nagromadzenie urządzeń pobierających energię elektryczną ale również pośpiech towarzyszący tej pracy,
 • źródła otwartego ognia: modne ostatnio kominki, grille lub ruszty znajdujące się w salach jadalnych,
 • zepsucie się jedzenia wskutek awarii lodówki lub przerwy w dostawie prądu,
 • włamania, kradzieże, zdarzające się dewastacje,
 • zbiorowe zatrucia pokarmowe,
 • urazy gości spowodowane poślizgnięciem się na mokrej podłodze lub nieodśnieżonym chodniku,
 • wypadki spowodowane przez pracowników oblanie gościa kawą, zupą, zniszczenie mu ubrania, poparzenie,
 • wypadki jakie mogą zajść podczas organizacji imprez dodatkowych np. podczas wieczorków tanecznych, czy karaoke, związane z pracą animatorów.
 • wypadek auta służbowego – dostawczego, którym dostarczany jest towar z hurtowni do punktu.
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z uszkodzeniami ciała pracowników, w pracy a także poza nią i związane z nimi uszczerbki na zdrowiu a także wypadki Klientów restauracji.

Należy pamiętać również, że jeśli zdarza się większa szkoda, zwykle zakłóca to normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Lokal nie funkcjonuje, właściciel nie zarabia, a stałe koszty (t.j. pensje pracowników, opłaty, raty kredytowe) nie znikają.

Co można zrobić by spokojnie prowadzić biznes?

Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa.

W zależności od tego, czy ubezpiecza się mały punkt, budka z hot –dogami lub lodziarnia, czy też duża gospoda lub wykwintna restauracja, WARTA posiada w ofercie pakiety ubezpieczeń dostosowane do wielkości prowadzonej działalności i portfela klienta. Dla klientów mikro proponujemy pakiet ubezpieczeń SMARTBIZNES (np. pakiet FOOD TRUCK), dla klientów większych pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS.

Obie propozycje zapewniają kompleksową ochronę Twojego biznesu w wielu wymiarach:

 • pomogą pokryć koszty odkupienia lub odtworzenia mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych, nie tylko tych najczęstszych jak zalanie, działanie wiatru czy pożar, ale przede wszystkim związanych ze specyfiką prowadzonej przez Ciebie działalności (np. gdy nie będziesz mógł podać ryb, bo lodówka, w której były przechowywane uległa awarii),
 • ochronią Cię w sytuacji włamania, kradzieży i rabunku, a także w przypadku szkód związanych z usiłowaniem dokonania włamania np. zniszczenie zamków, drzwi, szyb,
 • zabezpieczą Cię w sytuacji roszczeń klientów i szkód związanych z zatruciami pokarmowymi, zakażeniami bakteryjnymi, których źródło stwierdzono w Twoim punkcie gastronomicznym,
 • zabezpieczą Cię w sytuacji roszczeń klientów, którzy doznali strat lub uszczerbku na zdrowiu wskutek nieuwagi Twoich pracowników (poparzenia, zniszczenie ubrań), a także zdarzeniami takimi jak poślizgnięcie się klienta na mokrej posadzce, upadek i złamanie ręki,
 • uchronią Cię od wydatków, które jesteś zmuszony ponieść na ponowny zakup produktów spożywczych, które zniszczone zostały w wyniku wypadku auta służbowego,
 • pomogą przetrwać kryzys w firmie w związku z np. pożarem, zerwaniem dachu i konieczną przerwą w prowadzeniu działalności. Warta pokrywa w takiej sytuacji koszty wynagrodzeń, odsetki rat kredytowych i leasingowych, opłaty i czynsz.
 • uzupełnią nadwyrężony na skutek wydatków na leczenie budżet domowy właściciela bądź pracownika dzięki wypłacie roszczenia np. z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku.

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy gastronomicznej:

Kompleksowy zakres ubezpieczenia dla gastronomii na bazie ryzyk dostępnych w pakiecie WARTA EKSTRABIZNES PLUS wraz z rekomendowanymi rozszerzeniami