Biznes

Punkty gastronomiczne (kawiarnie, restauracje, bistra)

Prowadzenie własnej restauracji czy kawiarni to spełnienie marzeń wielu kucharzy. Karmienie ludzi to ogromne wyzwanie i bardzo odpowiedzialny biznes. Choć świeże produkty, piękna oprawa i uczta smaków są nieodzowne, by zachwycić klientów, to jednak samo to nie gwarantuje prowadzenia lokalu z zyskiem. Nawet najbardziej popularna restauracja może nie poradzić sobie z konsekwencjami niespodziewanych zdarzeń losowych czy roszczeń klientów. Dlatego kluczowym elementem biznesplanu każdego punktu gastronomicznego (bez względu na jego wielkość) jest posiadanie dobrej ochrony ubezpieczeniowej. Pozwoli to uniknąć, aby jakiekolwiek straty przysłoniły potencjalne zyski i zapewni spokój i bezpieczeństwo dla właścicieli i ich przedsiębiorstwa. 
 

Punkty gastronomiczne - kawiarnie, restauracje, bistra


Wypadki w branży gastronomicznej - jakie są potencjalne zagrożenia i koszty?
 

 • Wystąpienie zdarzenia losowego, takiego jak pożar, zalanie, silny wiatr, huragan, przepięcie elektryczne, uderzenie pioruna itp.
 • Zagrożenie płynące z kuchni, wynikające z wysokiej temperatury podczas przygotowywania posiłków oraz nagromadzenia urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak kuchenki, opiekacze, piekarniki itp., a także pośpiech towarzyszący pracy w kuchni.
 • Źródła otwartego ognia, jak modne ostatnio kominki, grille lub ruszty znajdujące się w salach jadalnych.
 • Zepsucie się jedzenia wskutek awarii lodówki lub przerwy w dostawie prądu.
 • Włamania, kradzieże i zdarzenia dewastacyjne, które czasami mają miejsce.
 • Zbiorowe zatrucia pokarmowe, które mogą pojawić się, jeśli nie są zachowane odpowiednie standardy higieny i bezpieczeństwa.
 • Urazy gości spowodowane poślizgnięciem się na mokrej podłodze lub nieodśnieżonym chodniku – pokrycie m.in. kosztów leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej
 • Wypadki spowodowane przez pracowników, na przykład wylewanie kawy lub zupy na gościa, uszkodzenie jego ubrania lub poparzenie – pokrycie kosztów odkupienia nowych ubrań
 • Wypadki podczas organizacji imprez dodatkowych, np. wieczorków tanecznych czy karaoke, związane z pracą animatorów.


Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa - Klucz do bezpiecznego prowadzenia biznesu!
 

Aby zminimalizować ryzyko i chronić interesy, właściciele  punktu gastronomicznego powinni zadbać o odpowiednie ubezpieczenie, które obejmuje te potencjalne zagrożenia. W ten sposób będą mogli prowadzić swój biznes z większą pewnością i spokojem, wiedząc, że są chronieni przed ewentualnymi stratami i szkodami.

Nie ważne czy prowadzisz mały punkt, budkę z hot-dogami, lodziarnię, czy też dużą gospodę lub wykwintną restaurację - WARTA posiada w swojej ofercie różnorodne pakiety ubezpieczeń, które można dostosować zarówno do wielkości prowadzonej działalności, jak i indywidualnych potrzeb portfela klienta. Dla klientów mikroprzedsiębiorstw proponujemy atrakcyjny pakiet ubezpieczeń SMARTBIZNES (np. pakiet FOOD TRUCK), a dla większych firm polecamy kompleksowy pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS.
 

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy gastronomicznej:

Kompleksowy zakres ubezpieczenia dla gastronomii na bazie ryzyk dostępnych w pakiecie WARTA EKSTRABIZNES PLUS wraz z rekomendowanymi rozszerzeniami
 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń lub od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Klauzula 2M – Koszty działalności i utrata zysku
 • Klauzula 4M – Dewastacja + graffiti
 • Klauzula 7M – Zepsucie mienia wskutek niezachowania temperatury
 • Klauzula 8M – Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Klauzula 5M – Kradzież zwykła
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO/CARGO PLUS)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wariancie KOMFORT (z OC za produkt)
 • Klauzula 1 OC – Wypadki przy pracy
 • Klauzula 3 OC – Obróbka lub przechowanie rzeczy oraz utrata
 • Klauzula 8 OC – Materiały wybuchowe lub fajerwerki
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Assistance

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA (BEZPIECZNY BIZNES)

Nazwa

Zakres

WYKUPIENIE FRANSZYZ możliwość wykupienia lub zmniejszenia wysokości franszyz
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE

wyrównanie sum ubezpieczenia

błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia

akceptacja obniżonego standardu zabezpieczeń

brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC OC za szkody w zakresie określonym w klauzulach dodatkowych z Załącznika nr 6 OWU Warta EkstraBiznes Plus do limitu łącznego 10 000 zł
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW nadzwyczajne świadczenia w związku z nieobecnością długotrwałą pracownika spowodowaną NW


Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady