W przypadku takiej działalności główne ryzyka, które mogą wpłynąć na powstanie szkody i uszczuplenie portfela właścicieli to:

 • wystąpienie zdarzenia losowego: pożaru, zalania, wiatru, przepięcia, uderzenia pioruna itp.,
 • szkody spowodowane przez przebywających w obiekcie gości: zaprószenie ognia, pozostawienie otwartych kranów, brak umiejętności korzystania z urządzeń itp.,
 • włamania na zaplecze, kradzieże mienia hotelowego,
 • uszkodzenia mienia klientów przez pracowników hotelowych: stłuczenie drogich perfum, zniszczenie ubrania w pralni itp.,
 • zbiorowe zatrucia pokarmowe,
 • urazy gości spowodowane poślizgnięciem się na mokrej posadzce lub nieodśnieżonym chodniku,
 • kradzieże z hotelowych pokoi lub pomieszczeń do dyspozycji gości: narciarni, sal sportowych, siłowni, a także parkingu,
 • wypadki jakie mogą zajść podczas organizacji imprez dodatkowych związane z pokazem sztucznych ogni,
 • zakażenie bakterią w hotelowym basenie.
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, np. uszkodzenie ciała i związany z nim stały uszczerbek na zdrowiu a także gości przebywających na terenie obiektu

Należy pamiętać również, że jeśli zdarza się większa szkoda, zwykle zakłóca to normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Obiekt nie funkcjonuje, właściciel nie zarabia, a stałe koszty (t.j. pensje pracowników, opłaty, raty kredytowe) nie znikają.

Co można zrobić by spokojnie prowadzić biznes?

Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa.

Pakiet ubezpieczeń WARTA EKSTRABIZNES PLUS, jeden z najszerszych tego typu pakietów dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewni kompleksową ochronę Twojego biznesu w wielu wymiarach:

 • pomoże pokryć koszty odkupienia lub odtworzenia mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych, nie tylko tych najczęstszych jak zalanie, działanie wiatru czy pożar, ale przede wszystkim związanych ze specyfiką prowadzonej przez Ciebie działalności (np. gdy pożarowi ulegnie rozstawiony pawilon ogrodowy),
 • ochroni Cię w sytuacji włamania, kradzieży i rabunku, a także w przypadku szkód związanych z usiłowaniem dokonania włamania np. zniszczenie zamków, drzwi, szyb. Ochronie od kradzieży podlegają również urządzenia (klimatyzatory, kamery) znajdujące się na zewnątrz budynku, a także pozostawione bez opieki sprzęty wewnątrz
 • zabezpieczy Cię w sytuacji roszczeń klientów i szkód związanych zatruciami pokarmowymi, zakażeniami bakteryjnymi, których źródło stwierdzono w Twoim obiekcie, a także zdarzeniami takimi jak poślizgnięcie się klienta na mokrej posadzce, upadek i złamanie ręki,
 • zabezpieczy Cię w sytuacji roszczeń klientów, których własność została uszkodzona lub ją utracili podczas pobytu w Twoim obiekcie,
 • zabezpieczy Cię w przypadku roszczeń podmiotów, które zostaną poszkodowane wskutek odbywającego się na Twoim obiekcie pokazu sztucznych ogni,
 • pomoże przetrwać kryzys w firmie w związku z np. pożarem, zerwaniem dachu i konieczną przerwą w prowadzeniu działalności. Warta pokrywa w takiej sytuacji koszty wynagrodzeń, odsetki rat kredytowych i leasingowych, opłaty i czynsz a także utracony zysk jaki mógłby zostać osiągnięty, gdyby do szkody nie doszło.
 • uzupełnią nadwyrężony na skutek wydatków na leczenie budżet domowy pracownika dzięki wypłacie roszczenia z tytułu stałego uszczerbku po nieszczęśliwym wypadku,
 • stanowi zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwych wypadków uczestników organizowanych na terenie obiektu imprez.

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy hotelarskiej: