Biznes

Usługi hotelarskie (hotele, pensjonaty, motele, zajazdy)

Prowadzenie własnego, nawet niedużego hotelu, pensjonatu czy zajazdu, stanowi przedsięwzięcie obarczone dużą odpowiedzialnością. Osiągnięcie pożądanych zysków w tym sektorze uzależnione jest od kreatywności i zdolności właściciela do strategii efektywnego wykorzystania obiektu.

Niemniej jednak, aby zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu, niezwykle istotne jest zabezpieczenie posiadanego mienia. Nawet najsolidniejszy i najlepiej prosperujący biznes nie jest odporny na skutki nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub ewentualnych roszczeń ze strony klientów, którzy doświadczyli strat podczas pobytu.
 

Hotel - Usługi hotelarskie

 

W branży hotelarskiej, istnieje szereg  ryzyk ubezpieczeniowych, które mogą wpłynąć na powstanie szkód finansowych i stanowić wyzwanie dla właścicieli. Przedstawione zagrożenia obejmują:

 • Wystąpienie zdarzenia losowego:  ryzyko pożaru, zalania, wiatru, przepięć elektrycznych, uderzenia pioruna czy inne zdarzenia losowe stanowi poważne zagrożenie dla obiektu i jego mienia.
 • Szkody spowodowane przez gości: Przebywający w obiekcie goście mogą przypadkowo spowodować szkody, takie jak zaprószenie ognia, pozostawienie otwartych kranów czy nieumiejętne korzystanie z urządzeń, co może prowadzić do zalania lub innych zniszczeń.
 • Włamania i kradzieże: Ryzyko włamań na zaplecze hotelowe oraz kradzieży mienia hotelowego, jak również z hotelowych pokoi i pomieszczeń dostępnych dla gości, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i majątku.
 • Uszkodzenia mienia klientów przez pracowników: Pracownicy hotelu mogą przypadkowo uszkodzić lub zniszczyć mienie klientów, np. podczas sprzątania lub obsługi pralni, co może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych.
 • Zbiorowe zatrucia pokarmowe: Ryzyko zatrucia pokarmowego występuje, gdy spożywający posiłki w hotelu goście są narażeni na nieprawidłowo przechowywane lub przygotowane jedzenie, co może spowodować zbiorowe zatrucia i pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.
 • Wypadki i urazy gości: Poważnym ryzykiem są również wypadki i urazy, które mogą spotkać gości w wyniku poślizgnięcia się na mokrej posadzce lub nieodśnieżonym chodniku.
 • Imprezy związane z pokazem sztucznych ogni: Organizacja imprez dodatkowych z pokazem sztucznych ogni niesie ryzyko wypadków i poważnych szkód, zarówno dla gości, jak i mienia.
 • Zakażenia bakterią w basenie: Niedostateczna higiena basenu może prowadzić do zakażeń bakteryjnych u gości, co stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i wizerunku hotelu.
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników : Ryzyko uszkodzenia ciała lub stałego uszczerbku na zdrowiu pracowników stanowi kolejne ważne wyzwanie dla właścicieli.
   

Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa - Klucz do bezpiecznego prowadzenia biznesu!
 

Zauważalne straty finansowe w przypadku większych szkód mogą zakłócić normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Niedziałający obiekt może prowadzić do utraty dochodu dla właściciela, a nadal konieczność opłacania stałych kosztów, takich jak pensje pracowników czy raty kredytowe, stwarza presję na działalność biznesu w trudnych okolicznościach. Wybierając pakiet ubezpieczeń WARTA EKSTRABIZNES PLUS, wybierasz nie tylko kompleksową ochronę, ale również zaufanego partnera, który jest obecny na rynku od lat i cieszy się uznaniem klientów. Daj swojemu biznesowi najlepszą opiekę i zabezpiecz go z WARTĄ.
 

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy hotelarskiej:
 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń lub od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Klauzula 2M – Koszty działalności i utrata zysku
 • Klauzula 4M – Dewastacja + graffiti
 • Klauzula 6M – Awaria mechaniczna oraz elektryczna
 • Klauzula 7M – Zepsucie mienia wskutek niezachowania temperatury
 • Klauzula 8M – Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
 • Klauzula 11M – Tymczasowe obiekty budowlane
 • Klauzula 15M – Automaty wrzutowe na monety
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Klauzula 5M – Kradzież zwykła
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie ładunków w transporcie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wariancie Komfort (z OC za produkt)
 • Klauzula 1 OC – Wypadki przy pracy
 • Klauzula 3 OC – Obróbka lub przechowanie rzeczy
 • Klauzula 8 OC – Materiały wybuchowe i fajerwerki
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Assistance

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA (BEZPIECZNY BIZNES)

Nazwa

Zakres

WYKUPIENIE FRANSZYZ możliwość wykupienia lub zmniejszenia wysokości franszyz
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE

wyrównanie sum ubezpieczenia

błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia

akceptacja obniżonego standardu zabezpieczeń

brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC OC za szkody w zakresie określonym w klauzulach dodatkowych z Załącznika nr 6 OWU Warta EkstraBiznes Plus do limitu łącznego 10 000 zł
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW nadzwyczajne świadczenia w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika spowodowaną NW


Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady