Biznes

Firma hydrauliczna ( usługi remontowo-budowlane)

Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, własny biznes wymaga ciągłej uwagi. W pośpiechu za klientami i zleceniami, często zapominamy o najważniejszym – bezpieczeństwie. Nawet najlepiej przygotowany biznes może nie wytrzymać skutków niespodziewanych zdarzeń losowych. Dlatego warto wesprzeć swoją firmę dobrze dobraną polisą ubezpieczeniową, a także zadbać o ochronę życia i zdrowia dla siebie i swoich pracowników w przypadku nieszczęśliwych wypadków.

Firma hydrauliczna ( usługi remontowo-budowlane)

 

Firmy usługowe muszą uważać m.in. na następujące ryzyka ubezpieczeniowe:

 • Wystąpienie zdarzenia losowego, takiego jak pożar, zalanie, wiatr huraganowy, przepięcia, uderzenia pioruna, które mogą spowodować powstanie szkody i uszczuplenie portfela właścicieli
 • Kradzież mienia z placu budowy lub pojazdów służbowych, co może powodować straty finansowe
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim:
  • Zniszczenie mienia klientów podczas wykonywania prac np. uszkodzenie płytek czy lustra, co może wymagać naprawy lub odszkodowania
  • Potencjalne szkody powstałe po oddaniu usługi, np. nieprawidłowo zamontowana rura podczas remontu mieszkania, co może doprowadzić do wycieku wody, a w konsekwencji do zalania mieszkania – takie zdarzenie może spowodować ogromne straty materialne właściciela nieruchomości
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników : wypadki pracowników mogą prowadzić do uszkodzenia ciała i związanych z tym trwałych uszczerbków na zdrowiu.
   

Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa - Klucz do bezpiecznego prowadzenia biznesu!


W zależności od wielkości działalności – czy to jednoosobowej firmy, czy prężnej firmy instalatorskiej z kilkoma brygadami – WARTA oferuje pakiety ubezpieczeń odpowiednio dopasowane do potrzeb klientów. Dla klientów mikro proponujemy pakiet ubezpieczeń SMARTBIZNES, a dla większych klientów pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS.

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy budowlanej:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń lub od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Klauzula 1M – Mobilność
 • Klauzula 2M – Koszty działalności i utraty zysku
 • Klauzula 9M – Katastrofa budowlana
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO/CARGO PLUS)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wariancie Komfort (z OC za produkt)
 • Klauzula 6 OC- Firma budowlana
 • Klauzula 1 OC – Wypadki przy pracy
 • Klauzula 3 OC – Obróbka lub przechowanie rzeczy
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Assistance

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA (BEZPIECZNY BIZNES)

Nazwa

Zakres

WYKUPIENIE FRANSZYZ możliwość wykupienia lub zmniejszenia wysokości franszyz
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE

wyrównanie sum ubezpieczenia

błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia

akceptacja obniżonego standardu zabezpieczeń

brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC OC za szkody w zakresie określonym w klauzulach dodatkowych z Załącznika nr 6 OWU Warta EkstraBiznes Plus do limitu łącznego 10 000 zł
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW nadzwyczajne świadczenia w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika spowodowaną NW


Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady