W przypadku takiej działalności główne ryzyka, które mogą wpłynąć na powstanie szkody i uszczuplenie portfela właścicieli to:

 • wystąpienie zdarzenia losowego: pożaru, zalania, wiatru huraganowego, przepięcia, uderzenia pioruna itp.,
 • praca u klienta, praca na budowach i związane z tym pozostawianie specjalistycznych narzędzi lub towaru, który trzeba zamontować czy zainstalować np. rury, grzejniki, klimatyzatory itp.,
 • kradzieże mienia z placu budowy, z pojazdów służbowych,
 • zniszczenie mienia klientów podczas wykonywania prac, np. upuszczenie klucza francuskiego i rozbicie płytek, porcelanowej umywalki,
 • zniszczenie mienia osób trzecich podczas prowadzenia prac np. zniszczenie tynku na klatce schodowej wspólnoty w związku z wnoszeniem klimatyzatora, paczki z panelami, wanny lub płytek,
 • szkody polegające na zalaniu pomieszczeń na skutek błędu w realizacji zlecenia, np. hydraulicy konserwujący lokale we wspólnocie mieszkaniowej przez niedopatrzenie nie dokręcili zaworu na klatce schodowej; w momencie dopuszczania wody do instalacji doszło do zalania pomieszczeń,
 • szkody powstałe po oddaniu usługi – wymieniano głowice w kaloryferach latem, w momencie uruchomienia systemu grzewczego (koniec września) okazało się, że w wyniku źle zainstalowanej głowicy doszło do przecieku i zalania mieszkania,
 • wypadek auta służbowego – dostawczego, w którym znajdują się na co dzień używane narzędzia.
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i pracowników, np. uszkodzenie ciała i związany z nim stały uszczerbek na zdrowiu.

Należy pamiętać również, że jeśli zdarza się większa szkoda, zwykle zakłóca to normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Firma nie funkcjonuje, właściciel nie zarabia, a stałe koszty (t.j. pensje pracowników, opłaty, raty kredytowe) nie znikają.

Co można zrobić by spokojnie prowadzić biznes?

Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa.

W zależności od tego, czy ubezpiecza się jednoosobowa działalność, czy prężna firma instalatorska zatrudniająca kilka brygad, WARTA posiada w ofercie pakiety ubezpieczeń dostosowane do wielkości prowadzonej działalności i portfela klienta. Dla klientów mikro proponujemy pakiet ubezpieczeń SMARTBIZNES, dla klientów większych pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS.

Obie propozycje zapewniają kompleksową ochronę Twojego biznesu w wielu wymiarach:

 • pomogą pokryć koszty odkupienia lub odtworzenia mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych, nie tylko tych najczęstszych jak zalanie, działanie wiatru czy pożar, ale przede wszystkim związanych ze specyfiką prowadzonej przez Ciebie działalności (np. gdyby do szkody doszło w budynkach gdzie wykonywane jest zlecenie),
 • ochronią Cię w sytuacji włamania, kradzieży i rabunku (również w miejscu wykonywanego zlecenie), a także w przypadku szkód związanych z usiłowaniem dokonania włamania np. zniszczenie zamków, drzwi, szyb oraz w sytuacji kradzieży mienia z pojazdu lub kradzieży mienia wraz z całym pojazdem
 • zabezpieczą Cię w sytuacji roszczeń klientów w związku ze szkodami jakie powstały u nich w trakcie wykonywania usługi, ochroną objęte będą też szkody w rzeczach, które podlegały usłudze (np. uszkodzenie instalowanej umywalki),
 • zabezpieczą Cię w sytuacji roszczeń innych podmiotów, którzy doznali strat lub uszczerbku na zdrowiu wskutek nieuwagi Twoich pracowników,
 • zabezpieczą na długo po tym jak już zakończysz prace a powstanie szkoda, której przyczyna leży we wcześniej wykonanej przez Ciebie usłudze,
 • uchronią od wydatków, które jesteś zmuszony ponieść na ponowny zakup narzędzi lub towarów, które zostały zniszczone w wyniku wypadku auta służbowego,
 • pomogą przetrwać kryzys w firmie w związku z np. pożarem, zerwaniem dachu i konieczną przerwą w prowadzeniu działalności. Warta pokrywa w takiej sytuacji koszty wynagrodzeń, odsetki rat kredytowych i leasingowych, opłaty i czynsz.
 • uzupełnią nadwyrężony na skutek wydatków na leczenie budżet domowy dzięki wypłacie roszczenia z tytułu stałego uszczerbku po nieszczęśliwym wypadku.

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy budowlanej: