Biznes

Handel detaliczny i hurtowy

Bez względu na to, czy prowadzisz mały sklep czy hurtownię zaopatrującą przedsiębiorców w promieniu 50 km, istnieją podobne główne zagrożenia związane z Twoją działalnością. Różnica dotyczy jedynie skali potencjalnych strat. Aby zminimalizować ryzyko, warto rozważyć posiadanie dobrej ochrony ubezpieczeniowej, która pomoże Ci w sytuacjach nieoczekiwanych.

Handel detaliczny i hurtowy - sklep

Dla firm zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym istniej wiele kluczowych ryzyk ubezpieczeniowych, które mogą wpłynąć na powstanie szkód. Wśród tych ryzyk znajdują się m.in. :

 • Wystąpienie zdarzenia losowego takiego jak pożar, zalanie, wiatr, przepięcie, przepięcie czy uderzenie piorun, które może spowodować poważne straty materialne i finansowe
 • Awarie maszyn chłodniczych, lodówek, zamrażarek co może prowadzić do kosztownych napraw, a także skutkować zniszczeniem lub utratą wartości sprzedawanych lub przechowywanych towarów
 • Włamania, kradzieże i dewastacja, które mogą powodować straty finansowe oraz zakłócić normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Szkody w  najmowanych maszynach, urządzeniach lub nieruchomościach
 • Szkody wynikające z wprowadzenia produktu na rynek, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim np. zatrucia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem towarów
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników : wypadki pracowników mogą prowadzić do uszkodzenia ciała i związanych z tym trwałych uszczerbków na zdrowiu


Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa - Klucz do bezpiecznego prowadzenia biznesu!

WARTA EKSTRABIZNES PLUS to pakiet ubezpieczeń dla firm z branży handlowej, oferujący jedną z najszerszych ochron dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy handlowej:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń lub mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Klauzula 1M – Mobilność
 • Klauzula 2M – Koszty działalności i utrata zysku
 • Klauzula 4M – Dewastacja + graffiti
 • Klauzula 7M – Zepsucie mienia wskutek niezachowania temperatury
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Klauzula 5M – Kradzież zwykła
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO/CARGO PLUS)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wariancie KOMFORT (z OC za produkt)
 • Klauzula 1 OC- Wypadki przy pracy
 • Klauzula 2 OC- Najemca ruchomości i nieruchomości
 • Klauzula 3 OC- Obróbka lub przechowanie rzeczy
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Assistance

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA (BEZPIECZNY BIZNES)

Nazwa

Zakres

WYKUPIENIE FRANSZYZ możliwość wykupienia lub zmniejszenia wysokości franszyz
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE

wyrównanie sum ubezpieczenia

błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia

akceptacja obniżonego standardu zabezpieczeń

brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC OC za szkody w zakresie określonym w klauzulach dodatkowych z Załącznika nr 6 OWU Warta EkstraBiznes Plus do limitu łącznego 10 000 zł
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW nadzwyczajne świadczenia w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika spowodowaną NW


Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady