Biznes

Apteka

Apteka, jako miejsce, w którym przechowywane są cenne i często niezastąpione leki i sprzęt medyczny, wymaga szczególnej ochrony. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania apteki. Poniżej kilka kluczowych punktów, na które należy zwrócić uwagę.

Apteka - biznes

 

Ubezpieczenie mienia

Podstawowym ubezpieczeniem, które powinna posiadać każda apteka, jest ubezpieczenie mienia. Obejmuje ono ochronę przed szkodami spowodowanymi przez pożar, wybuch, uderzenie pioruna, powódź, huragan, grad, lawinę śnieżną, osunięcie ziemi, zalanie, a także działania osób trzecich, takie jak włamanie czy dewastacja. W przypadku apteki, warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie towarów (leków), które są szczególnie cenne i często trudne do zastąpienia.
 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ze względu na wartość przechowywanych leków i gotówki, apteki są często celem włamań i rabunków. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku zapewni ochronę finansową w przypadku takich zdarzeń.
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne dla każdej apteki. Ochroni ono aptekę przed roszczeniami finansowymi w przypadku, gdy działania lub zaniedbania apteki spowodują szkodę na mieniu lub zdrowiu osób trzecich. W przypadku apteki, może to obejmować sytuacje, w których pacjent doznał szkody na zdrowiu na skutek błędu w wydaniu leków.
 

Ubezpieczenie sprzętu medycznego

Apteki często posiadają drogi sprzęt medyczny, taki jak urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, glukometry, czy urządzenia do pomiaru masy ciała. Ubezpieczenie sprzętu medycznego zapewni ochronę w przypadku uszkodzenia lub kradzieży tych urządzeń.
 

Ubezpieczenie przerwy w działalności

W przypadku zdarzeń losowych, które mogą spowodować przerwę w działalności apteki, takich jak pożar czy powódź, ubezpieczenie przerwy w działalności może zapewnić ochronę finansową. Pokryje ono utracone dochody oraz dodatkowe koszty, które mogą wyniknąć z konieczności przeniesienia apteki do innego miejsca.

 

Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa - Klucz do bezpiecznego prowadzenia biznesu!


Pakiet ubezpieczeń WARTA EKSTRABIZNES PLUS, dedykowany dla aptek, oferuje szeroki zakres kompleksowej ochrony dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając spokój i bezpieczeństwo w razie wystąpienia szkody.

Zakres ubezpieczenia jaki powinna zawierać kompleksowa polisa dla apteki:
 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń lub od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Klauzula 2M – Koszty działalności i utrata zysku
  • Klauzula 4M – Dewastacja + graffiti
  • Klauzula 7M – Zepsucie mienia wskutek niezachowania temperatury
  • Klauzula 8M – Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczeni
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Klauzula 5M – Kradzież zwykła
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wariancie Komfort (z OC za produkt)
  • Klauzula 1 OC – Wypadki przy pracy
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Assistance

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA (BEZPIECZNY BIZNES)

Nazwa

Zakres

WYKUPIENIE FRANSZYZ możliwość wykupienia lub zmniejszenia wysokości franszyz
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE

wyrównanie sum ubezpieczenia

błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia

akceptacja obniżonego standardu zabezpieczeń

brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC OC za szkody w zakresie określonym w klauzulach dodatkowych z Załącznika nr 6 OWU Warta EkstraBiznes Plus do limitu łącznego 10 000 zł
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW nadzwyczajne świadczenia w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika spowodowaną NW


Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady