Pożar – doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, wybuchł pożar. To czego nie strawił ogień zostało zalane przez straż pożarną. Jakie koszty poniesie właściciel by przywrócić funkcjonowanie apteki?

 • koszty remontu,
 • koszty zakupu nowych mebli,
 • koszty ponownego zatowarowania,
 • koszty wynikłe z braku refundacji za leki już sprzedane.

Koszty te mogą sięgnąć kilkuset tysięcy złotych.

Wydanie niewłaściwego leku – czy zastanawiałeś się, ile taka pomyłka mogłaby kosztować Twój biznes? Albo błędne przygotowanie leku recepturowego? Roszczenie od rodziców dziecka, które w wyniku takiego zdarzenia doznałoby uszczerbku na zdrowiu z nieodwracalnymi skutkami mogłoby opiewać nawet na 100.000 złotych.

Najczęściej jednak mamy do czynienia z dużo mniejszymi w skutkach wypadkami:

Zalanie – rozszczelnił się wężyk doprowadzający wodę do umywalki i zalany został lokal do wysokości 30 cm. Pomyślmy, z jakimi stratami spotka się właściciel:

 • wypaczenie się drewnianej podłogi na zapleczu,
 • uszkodzenie szaf i regałów,
 • zniszczenie leków i konieczność ich utylizacji,
 • konieczność posprzątania po szkodzie.

Awaria lodówki lub brak prądu, które powodują, że farmaceutyki: szczepionki, probiotyki  w nich przechowywane, z uwagi na podwyższenie się temperatury przechowywania, nie są zdatne do dalszej sprzedaży.
Dewastacja – wandale wymalują na elewacji graffiti.

Próba włamania na zaplecze i zniszczenie drzwi zewnętrznych.

Zbicie szyby wystawowej przez grupę młodych ludzi.

Zalanie kawą lub innym napojem komputera.

Nieszczęśliwy wypadek pracownika, powodujący uszczerbki na jego zdrowiu.

Pamiętaj również, że jeśli zdarza się większa szkoda zwykle zakłóca to normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  Apteka nie funkcjonuje Ty nie zarabiasz, a stałe koszty (t.j. pensje pracowników, opłaty, raty kredytowe) nie znikają.

Co można zrobić by spokojnie prowadzić biznes?

Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa. Pakiet ubezpieczeń dla aptek WARTA EKSTRABIZNES PLUS, jeden z najszerszych tego typu pakietów dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewni kompleksową ochronę Twojego biznesu w wielu wymiarach:

 • pomoże pokryć koszty odkupienia lub odtworzenia mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych, nie tylko tych najczęstszych jak zalanie, działanie wiatru czy pożar, ale przede wszystkim związanych ze specyfiką prowadzonej przez Ciebie działalności (np. gdy nie będziesz mógł sprzedać szczepionek, bo lodówka, w której były przechowywane uległa awarii),
 • ochroni Cię w sytuacji włamania, kradzieży i rabunku, a także w przypadku szkód związanych z usiłowaniem dokonania włamania np. zniszczenie zamków, drzwi, szyb. Ochronie od kradzieży podlegają również urządzenia (klimatyzatory, kamery) znajdujące się na zewnątrz budynku,
 • uchroni Cię od strat związanych z kosztami utylizacji leków zniszczonych wskutek zdarzenia losowego objętego ochroną,
 • zabezpieczy Cię w przypadku utraty (np. w wyniku pożaru) dokumentów będących podstawą refundacji  leków i wyrobów medycznych,
 • zabezpieczy w sytuacji uszkodzenia sprzętu elektronicznego spowodowanego błędami w obsłudze, niewłaściwym użytkowaniem, zalaniem napojem,
 • zabezpieczy Cię w sytuacji roszczeń klientów i szkód związanych wykonywaniem zawodu aptekarza lub technika farmacji, ewentualnymi pomyłkami w wydawaniu lub przygotowaniu leków, a także zdarzeniami takimi jak poślizgnięcie się klienta na mokrej posadzce, upadek i złamanie ręki,
 • pomoże przetrwać kryzys w firmie w związku z np. pożarem, zerwaniem dachu i konieczną przerwą w prowadzeniu działalności. Warta pokrywa w takiej sytuacji koszty wynagrodzeń, odsetki rat kredytowych i leasingowych, opłaty i czynsz a także utracony zysk jaki mógłby zostać osiągnięty, gdyby do szkody nie doszło. 
 • uzupełnią nadwyrężony na skutek wydatków na leczenie budżet domowy pracownika dzięki wypłacie roszczenia z tytułu stałego uszczerbku po nieszczęśliwym wypadku.

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla apteki: