Sprzedaję samochód. Co dalej?

Jeśli masz już odpowiedniego kupca na swój samochód, pamiętaj, aby rozwiązać kwestie związane z ubezpieczeniem. Musisz w ciągu 14 dni powiadomić ubezpieczyciela o zmianie właściciela auta. Do tego momentu nie tylko na kupcu, ale i na Tobie będzie ciążył obowiązek opłacania składki OC.

Jeśli sprzedajesz auto osobie fizycznej, przekaż ubezpieczycielowi poniższe dane nabywcy:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • PESEL.

Gdy samochód kupuje od Ciebie podmiot gospodarczy, podaj ubezpieczycielowi jego:

  • nazwę,
  • adres siedziby,
  • REGON.

W Warcie możesz zeskanować zgłoszenie zbycia pojazdu wraz kopią umowy sprzedaży i przesłać je na adres: wypowiedzeniaoc@warta.pl.

Pamiętaj, że dokument przesłany elektronicznie wystarczy, nie musisz już dostarczać formy papierowej.


Sprzedaję samochód. Co z moją niewykorzystaną składką OC?

Zwrot składki uzależniony jest od tego, czy nowy właściciel Twojego pojazdu wypowie przekazaną mu umowę OC. Jeśli tak, wróci do Ciebie składka wyliczona za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Najdogodniejszą formą wypłaty takiego zwrotu jest przelew bankowy na wskazany przez Ciebie rachunek.


Co mam zrobić z trwającym ubezpieczeniem OC przy sprzedaży samochodu?

Jeśli w trakcie trwania umowy zdecydujesz się na sprzedaż swojego pojazdu:

  • przekaż kupującemu swoją polisę lub inne potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC pojazdu,
  • w ciągu 14 dni od zbycia pojazdu pisemnie poinformuj ubezpieczyciela o dokonanej transakcji i przekaż mu dane nowego posiadacza.

Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nowego właściciela, przy czym dotyczy to wyłącznie obowiązkowego OC. Inne ubezpieczenia (np. autocasco) zostaną rozwiązane, więc w ich przypadku możesz od razu wystąpić o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.


Kupuję samochód z trwającą polisą OC w Warcie. Co mam zrobić?

Nie musisz kupować nowej polisy, jeśli poprzedni właściciel zgłosił Cię do Warty jako nabywcę samochodu, a aktualna ochrona odpowiada Ci w 100%. Możesz jeździć autem z poprzednim ubezpieczeniem OC do czasu zakończenia umowy – polisa przechodzi na Ciebie automatycznie.