Życie

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka - na co zwrócić uwagę wybierając polisę?

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Oprócz zakupów związanych z przyborami szkolnymi rodzice stoją przed wyborem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla swoich pociech. 

Dzieci, która biegną do szkoły i sa ubezpieczone w Warcie

To często niedoceniane ubezpieczenie może stanowić solidne wsparcie finansowe w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że rocznie dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków z udziałem dzieci. Część tych zdarzeń ma miejsce w szkole czy przedszkolu, ale także w domu, podczas zajęć dodatkowych czy podczas podróżowania. Dzięki ubezpieczeniu dziecko będzie chronione także w okresie wzmożonej aktywności, przebywając często w zupełnie nowych warunkach, w których łatwo o wypadki lub urazy. O tym, jak przygotować dziecko do szkoły i na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie, przeczytasz w naszym artykule.

Skompletuj wyprawkę szkolną i ubezpiecz dobrze swoje dziecko

Coraz więcej rodziców poszukuje indywidualnej ochrony dla swojego dziecka, zapewniającej wysokie świadczenia w przypadku szkody. Kluczowe jest, aby polisa szkolna była kompleksowym zabezpieczeniem dla dziecka, bez względu na rodzaj wypadku, jego miejsce, a także skutki. Ochrona powinna działać poza szkołą oraz w dni wolne od zajęć - np. wakacje, ferie i weekendy.

Ubezpieczenie szkolne Warta Twoje NNW - pakiet dla Ucznia, oprócz standardowego zakresu NNW (obejmującego m.in. stały uszczerbek na zdrowiu, śmierć Ubezpieczonego, nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych) zawiera korzystne opcje takie jak:

 • pokrycie kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • zwrot pieniędzy za zajęcia dodatkowe,
 • pokrycie kosztów korepetycji,
 • wypłatę za pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, w tym również w związku z zachorowaniem na COVID-19.

Ochrona obejmuje również Usługi assistance na terenie RP (do 10 000 zł) takie jak:  

 • wizyta lekarza lub pielęgniarki,
 • transport medyczny, 
 • dostawa sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wizyta psychologa, 
 • konsultacja medyczne (infolinia),
 • korepetycje z wybranych przedmiotów.

W tym roku szkolnym wiele dzieci z Ukrainy rozpocznie naukę w polskich szkołach, czy będzie uczęszczać do żłobków, przedszkoli, albo podejmie studia w Polsce. Dlatego warto dodać, że ubezpieczeniem można objąć dzieci obcokrajowców (m.in. dzieci z Ukrainy), a także studentów studiów dziennych w wieku do 26 lat, pod warunkiem, że zamieszkują na terenie Polski oraz posiadają numer PESEL.

Co ważne, można również ubezpieczyć dzieci z rożnymi zaburzeniami np. z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, czy cierpiące na padaczkę.

 

Ubezpieczenie szkolne 

Ubezpieczenie szkolne a zajęcia sportowe

Jednym z najważniejszych elementów, na które powinni zwrócić uwagę rodzice, których dzieci uczęszczają na zajęcia sportowe,  jest to czy polisa obejmuje zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu. W podstawowym zakresie ubezpieczenia szkolnego (Warta Twoje NNW dla ucznia), uwzględnione są zdarzenia powstałe (zarówno w szkole, jak i poza nią) m.in.:

 • wskutek amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu (z wyjątkiem sportów uprawianych zawodowo),
 • sportów wysokiego ryzyka,
 • podczas zajęć wf, treningów czy zawodów w klubach lub sekcjach sportowych. 

Warto podkreślić, że ubezpieczenie obejmuje także urazy niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak np. pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenie owada, śmierć z powodu wrodzonej wady serca lub nowotworu złośliwego, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, a także pobyt w szpitalu w wyniku choroby. 

 

Sprawdź ofertę

Ochrona w szkole i poza nią przez 12 miesięcy

Ochrona w pakiecie dla ucznia trwa przez dowolnie wybrany okres 12 miesięcy, także w dni wolne. Jeśli  ubezpieczysz swoje dziecko we wrześniu 2022 r. ochrona trwa do września 2023 r. i obejmuje także wakacje czy ferie, zarówno w Polsce jak i za granicą. Jeśli więc podczas letniego czy zimowego wypoczynku za granicą dojdzie do nieszczęśliwego wypadku dziecko otrzyma świadczenie w ramach polisy Warta Twoje NNW – pakiet dla Ucznia.

 

Ubezpieczenie szkolne, możesz kupić online

Pamiętaj, że ubezpieczenie możesz zakupić u jednego z naszych Agentów lub w ścieżce online, a składkę obliczysz w zaledwie kilka minut.

Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady