Samochód

Wydział komunikacji w Katowicach - rejestracja pojazdów i nie tylko

Wydział Komunikacji w Katowicach to urząd, w którym załatwisz formalności związane z rejestracją pojazdu oraz uprawnieniami do jego prowadzenia. Z pewnością warto poznać strukturę organizacyjną oraz zakres czynności tej jednostki.

Katowice - Wydział komunikacji w Katowicach

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Gdzie jest zlokalizowany katowicki Wydział Komunikacji?
 • Jaki jest zakres czynności Wydziału Komunikacji w Katowicach?
 • Jakie sprawy możesz załatwić w katowickim wydziale Komunikacji?
 • Jak zarezerwować wizytę w katowickim Wydziale Komunikacji?
 • Jak zarejestrować pojazd w katowickim Wydziale Komunikacji?
 • Ile zapłacisz za załatwienie sprawy?

Gdzie jest zlokalizowany katowicki Wydział Komunikacji?

Katowicki Wydział Uprawnień Komunikacyjnych znajduje się przy ulicy Francuskiej 70. Z urzędem możesz skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 32 7054 754. Dostępne są również numery telefonów dedykowane dla poszczególnych komórek działających w obrębie katowickiego Wydziału Komunikacji:

 • Prawa Jazdy – tel. +48 32 7054 790 oraz +48 32 7054 795,
 • Zatrzymane Prawa Jazdy – tel. +48 32 7054 798,
 • Rejestracja Pojazdów – tel. +48 32 7054 784 i +48 32 7054 782 (dla osób fizycznych) oraz +48 32 7054 726 (dla osób prawnych).

Wydział Komunikacji w Katowicach jest czynny w następujących godzinach:

 • poniedziałek 7:30-17:00,
 • wtorek 7:30-15:30,
 • środa 7:30-15:30,
 • czwartek 7:30-17:00,
 • piątek 7:30-14:00.

Z katowickim Wydziałem Komunikacji możesz również skontaktować się drogą mailową, pisząc na adres uk@katowice.eu.

 

Jaki jest zakres czynności Wydziału Komunikacji w Katowicach?

Katowicki Wydział Komunikacji realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów oraz uprawnieniami do kierowania pojazdami. Poniżej znajdziesz szczegółową specyfikację czynności:

Rejestracja pojazdów:

 • rejestracja nowych i używanych pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski oraz sprowadzonych z zagranicy,
 • czasowa rejestracja pojazdów „z urzędu” oraz na wniosek właściciela,
 • rejestracja profesjonalna pojazdów samochodowych,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, blankietów dowodów profesjonalnych oraz pozwoleń czasowych „z urzędu” lub na wniosek właściciela,
 • wydawanie znaków legalizacyjnych,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych (zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe, zmniejszone profesjonalne oraz dodatkowe tablice rejestracyjne),
 • wydawanie wtórników dokumentów (pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne),
 • wydawanie zaświadczeń, które potwierdzają dane wynikające z prowadzonej ewidencji oraz zamieszczone w utraconym dowodzie rejestracyjnym,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję, stację kontroli pojazdów, Instytut Transportu Drogowego oraz pozostałe uprawnione jednostki,
 • wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oraz o przywróceniu go do ruchu,
 • wydawanie skierowania na dodatkowe badanie techniczne,
 • rejestracja zawiadomień o nabyciu/zbyciu pojazdów, a także zmianie stanu faktycznego, który wymaga aktualizacji danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 • wydawanie decyzji o nadaniu lub umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wykonaniu bądź umieszczeniu zastępczej tabliczki znamionowej,
 • zamieszczanie i anulowanie wpisów w dowodach rejestracyjnych dotyczących zastawów rejestrowych,
 • zamieszczanie i anulowanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych (TAXI, GAZ, HAK, CŁO, POBYT oraz inne zastrzeżenia wynikające z przepisów prawa),
 • wyrejestrowanie pojazdu „z urzędu” lub na wniosek właściciela,
 • prowadzenie ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych, które zostały wydane na terenie województwa śląskiego,
 • realizacja czynności dotyczących prowadzenia oraz archiwizacji akt pojazdów,
 • określanie w ramach województwa śląskiego pojemności tablic badawczych, tymczasowych i zmniejszonych,
 • udostępnianie akt pojazdów uprawnionym organom oraz instytucjom,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organami w zakresie rejestracji pojazdów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, które dotyczą nakładania kar pieniężnych.

Uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • wydawanie krajowych praw jazdy oraz ich wtórników, a także pozwoleń na kierowanie tramwajem i ich wtórników,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przewożącymi wartości pieniężne, a także przedłużanie ich ważności i zmiana zakresu,
 • wymiana krajowych oraz zagranicznych praw jazdy i pozwoleń wojskowych,
 • wydawanie i unieważnienia karty kwalifikacji kierowcy,
 • prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie profili kandydatów na kierowców oraz profili kierowców zawodowych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o wysyłaniu kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji lub badanie lekarskie mające stwierdzić brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy, cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, zwrocie prawa jazdy oraz przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn ich cofnięcia,
 • wykonywanie wyroków sądowych orzekających zakaz prowadzenia pojazdów,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • prowadzenie i przechowywanie akt kierowców,
 • udostępnianie danych dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami upoważnionym organom oraz instytucjom,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organami, które zajmują się wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 • prowadzenie ewidencji kierowców oraz ewidencji osób nieposiadających uprawnień.
   

Ponadto katowicki Wydział Komunikacji realizuje zadania w zakresie:

 • wydawania uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 • nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców.
   

Sprawdź OC dla Twojego pojazdu

Jakie sprawy możesz załatwić w katowickim wydziale Komunikacji?

W katowickim Wydziale Komunikacji załatwisz następujące sprawy:

Rejestracja:

 • pojazdów zarejestrowanych na terenie kraju,
 • nowych aut zakupionych w kraju,
 • nowych pojazdów sprowadzonych z UE,
 • nowych pojazdów spoza UE,
 • używanych pojazdów sprowadzonych z innych krajów UE,
 • używanych pojazdów spoza UE,
 • pojazdów typu SAM (złożone samodzielnie).

Wyrejestrowanie:

 • zgłoszenie sprzedaży pojazdu,
 • wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży za granicę,
 • wyrejestrowanie pojazdu po oddaniu do stacji demontażu,
 • uzyskanie wtórnika dla zniszczonego dowodu rejestracyjnego,
 • zgłoszenie kasacji pojazdu.

Dowód rejestracyjny:

 • odbiór nowego lub zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
 • wymiana dowodu rejestracyjnego na nowy,
 • uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych w razie zgubienia czy zniszczenia,
 • zawiadomienie o zmianie danych umieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
   

Jak zarezerwować wizytę w katowickim Wydziale Komunikacji?

W przypadku rejestracji pojazdów nowych zakupionych na terytorium Polski istnieje możliwość rezerwacji wizyty przez stronę www.iflow.umk.um.katowice.pl/calendar/10. W tym celu należy wypełnić krótki formularz, podając następujące dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres mail,
 • identyfikator wizyty (z rozwijanej listy należy wybrać REGON w przypadku firmy lub PESEL w przypadku osoby prywatnej),
 • REGON lub 9 ostatnich cyfr numeru PESEL (w zależności od wyboru na rozwijanej liście),
 • preferowana data i godzina wizyty.

Po wypełnieniu formularza należy zaakceptować regulamin oraz rozwiązać mechanizm weryfikujący (CAPTCHA).

Na 10 minut przed zaplanowaną wizytą trzeba pobrać bilet z terminala biletowego znajdującego się w Wydziale Komunikacji. Aby to zrobić, wystarczy wpisać na monitorze dotykowym swój numer PESEL bez dwóch pierwszych cyfr (cały numer REGON w przypadku firm). Nieodebranie biletu powyżej 10 minut po terminie zaplanowanej wizyty spowoduje jej automatyczne anulowanie.

Pamiętaj, że rezerwacja wizyty upoważnia Cię do załatwienia tylko jednej sprawy. Możesz zarezerwować maksymalnie dwie wizyty z konkretnej grupy. Do każdej z nich musisz następnie pobrać osobny bilet z biletomatu. Z wydrukowanym biletem powinieneś oczekiwać na wezwanie do obsługi. Na głównym wyświetlaczu pojawi się numer z Twojego biletu oraz numer stanowiska, do którego masz się zgłosić. Na podany w formularzu adres mail otrzymasz potwierdzenie rezerwacji wizyty. W treści znajduje się także link umożliwiający jej anulowanie.
 

Sprawdź cenę OC/AC

Jak zarejestrować pojazd w katowickim Wydziale Komunikacji?

Aby zarejestrować pojazd w katowickim Wydziale Komunikacji, przygotuj wcześniej niezbędne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • dowód własności pojazdu w formie umowy kupna-sprzedaży lub faktury,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie opłacenia PCC,
 • potwierdzenie dokonania opłat rejestracyjnych,
 • zaświadczenie o wykonanym badaniu technicznym,
 • polisa OC.

Pojazd możesz także zarejestrować przez pełnomocnika. Koszt pełnomocnictwa to 17 zł.

 

Ile zapłacisz za załatwienie sprawy?

Za realizację poszczególnych czynności przez Wydział Komunikacji w Katowicach obowiązują określone opłaty. Są one uzależnione od danej czynności oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.

Rejestracja samochodu nowego (kupiony w Polsce lub za granicą) lub sprowadzonego samochodu używanego:

 • zwyczajne tablice rejestracyjne – 161,50 zł,
 • indywidualne tablice rejestracyjne – 1081,50 zł.

Rejestracja samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce:

 • zwyczajne tablice rejestracyjne – 161,50 zł,
 • indywidualne tablice rejestracyjne – 1081,50 zł,
 • bez zmiany tablic rejestracyjnych (z wydaniem pozwolenia czasowego) – 81 zł,
 • przerejestrowanie bez zmiany dotychczasowego numeru rejestracyjnego (bez wydania pozwolenia czasowego) – 67 zł.

Rejestracja samochodu zabytkowego z żółtymi tablicami rejestracyjnymi – 181,50 zł,

Rejestracja nowego lub używanego motocykla:

 • zwyczajna tablica rejestracyjna – 121,50,
 • indywidualna tablica rejestracyjna – 581,50 zł,
 • żółta tablica zabytkowa – 131,50 zł,
 • bez zmiany tablicy rejestracyjnej – 81 zł.

Rejestracja nowego lub używanego skutera/motoroweru

 • zwyczajna tablica rejestracyjna – 111,50 zł,
 • indywidualna tablica rejestracyjna – 581,50 zł,
 • bez zmiany tablicy rejestracyjnej – 81 zł.

Rejestracja ciągnika rolniczego, przyczepy i naczepy:

 • zwyczajna tablica rejestracyjna – 121,50,
 • bez zmiany tablicy rejestracyjnej – 81 zł.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Katowicach z pewnością ułatwią Ci załatwienie wielu spraw dotyczących użytkowania pojazdu oraz kwestii związanych z uprawnieniami do jego prowadzenia.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady