Samochód

Wydział Komunikacji w Rzeszowie

Wydział Komunikacji w Rzeszowie to miejsce, do którego z pewnością trafi każdy mieszkaniec powiatu rzeszowskiego kupujący samochód lub uzyskujący uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W urzędzie tym załatwisz wiele spraw związanych z użytkowaniem auta.

Rzeszów - Wydział Komunikacji

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Gdzie znajduje się Wydziału Komunikacji w Rzeszowie?
 • Jakie zadania realizuje rzeszowski Wydział Komunikacji?
 • Jakie sprawy możesz załatwić w rzeszowskim Wydziale Komunikacji?
 • Jak zarezerwować wizytę w Wydziale Komunikacji w Rzeszowie?
 • Jakie opłaty obowiązują w rzeszowskim Wydziale Komunikacji?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji pojazdu?

Gdzie znajduje się Wydziału Komunikacji w Rzeszowie?

Rzeszowski Wydział Komunikacji znajduje się w Urzędzie Miasta Rzeszowa przy Placu Ofiar Getta 7. Z urzędem możesz skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 1 78 75 45 63 lub pisząc na adres mailowy km@erzeszow.pl. Wydział Komunikacji w Rzeszowie jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. W środy urząd pracuje w godzinach 7:30-17:00.
 

Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonują także zamiejscowe referaty komunikacji w miejscowości:

 • Dynów przy ul. Rynek 2. Referat działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Punkt obsługuje mieszkańców miasta i gminy Dynów. Z referatem możesz skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 1 12 30 07 00.
 • Sokołów Małopolski przy ul. Rzeszowskiej 29A. Referat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Adres mailowy punktu to komunikacja.sokolow@powiat.rzeszowski.pl. W sprawie rejestracji pojazdów oraz prawa jazdy możesz skontaktować się pod numerami +48 1 72 30 07 01 lub +48 1 72 30 07 21. Punkt obsługuje mieszkańców miasta i gminy Sokołów Małopolski oraz gminy Kamień.

Na terenie miasta funkcjonują również Punkty Obsługi Mieszkańców. Możesz w nich załatwić następujące sprawy:

 • rejestracja pojazdu,
 • zgłoszenie sprzedaży pojazdu,
 • wydanie prawa jazdy.
   

Z wybranym punktem możesz skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc na infolinię +48 1 77 88 99 00.

Punkty Obsługi Mieszkańców znajdują się w następujących lokalizacjach na terenie Rzeszowa:

 • Galeria „Rzeszów” przy al. Piłsudskiego 44 na poziomie +2. Adres mailowy placówki to punkt.plaza@resman.pl.
 • Centrum Handlowe „Plaza Rzeszów” przy ul. Rejtana 65 na poziomie +1. Adres mailowy placówki to punkt.plaza@resman.pl.
 • Galeria Handlowa „Nowy Świat” przy ul. Krakowskiej 20 na poziomie 0. Adres mailowy placówki to punkt.nowyswiat@resman.pl.
 • Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall przy al. Kopisto 1 na poziomie +2. Adres mailowy placówki to punkt.millenium@resman.pl.
   

Punkty Obsługi Mieszkańców działają przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w godzinach 10:00-18:00.

W Punktach Obsługi Mieszkańców możesz zapłacić kartą za wydanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. Pracownicy placówek udzielają także informacji na temat sposobu załatwienia konkretnej sprawy. Punkt Obsługi Mieszkańców pełni również funkcję biura podawczego. Możesz tu zostawić pismo urzędowe adresowane do Wydziału Komunikacji w Rzeszowie.
 

Jakie zadania realizuje rzeszowski Wydział Komunikacji?

W ramach Wydziału Komunikacji w Rzeszowie funkcjonuje m.in. Referat Praw Jazdy oraz Referat Rejestracji Pojazdów. Poszczególne komórki realizują ściśle określone zadania.

Referat Praw Jazdy:

 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • zatrzymywanie i zwrot zatrzymanych dokumentów prawa jazdy,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • dokonywanie wpisów, które potwierdzają odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
 • rejestracja zawiadomień o zmianie danych zawartych w dokumentach uprawiających do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zgubieniu lub kradzieży prawa jazdy oraz wydawanie ich wtórników,
 • prowadzenie spraw dotyczących kierowania osób posiadających prawo jazdy do kontrolnej weryfikacji ich kwalifikacji oraz na badania lekarskie.

Referat Rejestracji Pojazdów:

 • rejestracja pojazdów i prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych oraz dokumentów o czasowym dopuszczeniu pojazdu do ruchu,
 • przyjmowanie zgłoszeń o nabyciu i zbyciu pojazdu, zmianie adresu właściciela, wprowadzeniu istotnych zmian konstrukcyjnych lub zniszczeniu (kasacji),
 • prowadzenie spraw związanych z wycofywaniem pojazdów z ruchu,
 • ustalanie i umieszczanie w dowodzie rejestracyjnym terminu badania technicznego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy,
 • prowadzenie spraw dotyczących zatrzymywania dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających ich dokumentów przez organy kontroli oraz ich zwrotu po ustaniu przyczyny zatrzymania,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji dotyczących nakładania kar pieniężnych za niezgłoszenie faktu zbycia lub nabycia pojazdu czy za nieprzerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z innego kraju należącego do Unii Europejskiej.
   

Sprawdź cenę ubezpieczenia OC

Jakie sprawy możesz załatwić w rzeszowskim Wydziale Komunikacji?

W rzeszowskim Wydziale Komunikacji załatwisz następujące sprawy:
 

Rejestracja:

 • pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski,
 • nowego pojazdu zakupionego w Polsce,
 • używanego pojazdu, który został sprowadzony z innego kraju Unii Europejskiej,
 • używanego pojazdu spoza UE,
 • nowego pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej,
 • nowego pojazdu spoza UE,
 • pojazdu złożonego samodzielnie (typ SAM).
   

Dowód rejestracyjny:

 • odbiór dowodu rejestracyjnego,
 • odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
 • wymiana dowodu rejestracyjnego na nowy,
 • uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w razie jego zniszczenia lub zgubienia,
 • uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zgubienia,
 • złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
   

Wyrejestrowanie pojazdu:

 • zgłoszenie sprzedaży pojazdu,
 • wyrejestrowanie samochodu sprzedanego za granicę,
 • wyrejestrowanie pojazdu w przypadku oddania do stacji demontażu,
 • uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w razie jego zniszczenia,
 • zgłoszenie kasacji pojazdu.
   

W rzeszowskim Wydziale Komunikacji możesz także załatwić następujące formalności:

 • dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela pojazdu z dowodu rejestracyjnego,
 • nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych oraz wyrobienie tabliczek znamionowych,
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
 • wpisanie lub wykreślenie z dowodu rejestracyjnego następujących adnotacji – HAK, GAZ, VAT, PIT, TAXI, PRAWO JAZDY, CIT, BUS, EURO.
   

Jak zarezerwować wizytę w Wydziale Komunikacji w Rzeszowie?

Podczas wizyty w Wydziale Komunikacji w Rzeszowie obowiązuje system kolejkowy. W celu załatwienia sprawy powinieneś najpierw pobrać bilet w automacie znajdującym się na terenie urzędu. Możesz także skorzystać z systemu rezerwacji online, który jest dostępny na stronie (www.kolejka.powiat.rzeszowski.pl/#/department).

Rezerwacja wizyty online składa się z kilku etapów:

 • wybór odpowiedniego wydziału lub referatu,
 • określenie celu wizyty,
 • wybór daty wizyty,
 • oznaczenie odpowiedniej sprawy,
 • wybór godziny wizyty,
 • wypełnienie formularza z danymi rejestracyjnymi (imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu).

Pamiętaj, żeby przed wysłaniem formularza raz jeszcze sprawdzić poprawność wpisanych danych. Potwierdzenie rejestracji jest dostępne do pobrania w formie pliku PDF. Tą samą drogą możesz także anulować zaplanowaną wcześniej wizytę.

W systemie rezerwacji online obowiązują następujące zasady:

 • rezerwacja jednego terminu upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy,
 • niezgłoszenie się w wyznaczonym czasie oznacza anulowanie terminu wizyty,
 • nie możesz zarezerwować terminu wizyty w tym samym dniu, w którym dokonujesz rezerwacji.
   

Ubezpieczenie OC/AC

Jakie opłaty obowiązują w rzeszowskim Wydziale Komunikacji?

W rzeszowskim Wydziale Komunikacji obowiązują następujące opłaty:

Rejestracja samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce:

 • zwyczajne tablice rejestracyjne – 161,50 zł,
 • indywidualne tablice rejestracyjne – 1081,50 zł,
 • pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych (z wydaniem pozwolenia czasowego) – 81 zł,
 • przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego (bez wydania pozwolenia czasowego) – 67 zł.

Rejestracja samochodu używanego sprowadzonego z zagranicy oraz samochodu nowego kupionego w Polsce lub za granicą:

 • zwyczajne tablice rejestracyjne – 161,50 zł,
 • indywidualne tablice rejestracyjne – 1081,50 zł.
   

Rejestracja samochodu zabytkowego:

 • żółte tablice rejestracyjne – 181,50 zł.
   

Rejestracja nowego lub używanego motocykla:

 • bez zmiany tablicy rejestracyjnej – 81 zł,
 • zwyczajna tablica rejestracyjna – 121,50,
 • żółta tablica zabytkowa – 131,50 zł
 • indywidualna tablica rejestracyjna – 581,50 zł,
   

Rejestracja nowego lub używanego skutera i motoroweru

 • bez zmiany tablicy – 81 zł,
 • zwyczajna tablica rejestracyjna – 111,50 zł,
 • indywidualna tablica rejestracyjna – 581,50 zł.
   

Rejestracja przyczepy i naczepy:

 • bez zmiany tablicy rejestracyjnej – 81 zł,
 • zwyczajna tablica rejestracyjna – 121,50.
   

Rejestracja ciągnika rolniczego:

 • bez zmiany tablicy rejestracyjnej – 81 zł,
 • zwyczajna tablica rejestracyjna – 121,50.

   

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji pojazdu?

Chcąc zarejestrować pojazd w rzeszowskim Wydziale Komunikacji, powinieneś przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o rejestrację pojazdu, który zawiera podstawowe dane jak marka, model, rok produkcji czy VIN,
 • dokument tożsamości,
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT),
 • potwierdzenie opłacenia PCC,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat rejestracyjnych,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • polisa OC,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne.

Wydział Komunikacji w Rzeszowie umożliwia także rejestrację pojazdu przez pełnomocnika. Koszt pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Znalezienie konkretnych informacji dotyczących Wydziału Komunikacji w Rzeszowie może być czasochłonne. Ten przewodnik z pewnością ułatwi Ci załatwienie wielu spraw związanych z użytkowaniem pojazdu oraz uzyskiwaniem uprawnień do jego prowadzenia.
 

Ubezpieczenie samochodu

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady