Samochód

Wydział Komunikacji w Bydgoszczy - najważniejsze informacje

Choć Wydział Komunikacji w Bydgoszczy mieści się przy ulicy Grudziądzkiej, interesanci mogą realizować sprawy także w dwóch innych oddziałach. Co ważne, większość formalności związanych np. z wydaniem prawa jazdy da się załatwić wygodnie przez internet. Warto zaznaczyć, że bydgoski Wydział Komunikacji oferuje również usługę rejestracji jednostek pływających.

Bydgoszcz - Wydział Komunikacji

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Gdzie w Bydgoszczy znajduje się Wydział Komunikacji oraz jego oddziały i w jakich godzinach możesz załatwić swoje sprawy?
 • Jak zarejestrować pojazd w bydgoskim Wydziale Komunikacji?
 • Co trzeba zrobić, aby otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego w tym wydziale?
 • Jak wygląda składanie wniosku o prawo jazdy w Wydziale Komunikacji w Bydgoszczy?
 • Jakie dodatkowe usługi oferuje bydgoski Wydział Komunikacji?

Wydział Komunikacji Bydgoszcz — adresy, godziny otwarcia, dane kontaktowe

Wydział Komunikacji w Bydgoszczy mieści się przy ulicy Grudziądzkiej 9/15 w budynku A i pokoju DK25 101 (kod pocztowy 85-130, tel. 52 585 86 11). Warto jednak zaznaczyć, że w tym miejscu obecne są jeszcze dwa miejsca, przeznaczone do realizowania danych spraw, np. czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Pierwsze z nich to hala rejestracji pojazdów nr 1, która znajduje się na pierwszym piętrze budynku A2. Telefony kontaktowe do hali rejestracji pojazdów nr 1 to:

 • 52 58-58-606;
 • 58-58-480;
 • 58-58-315;
 • 58-58-614;
 • 58-58-194;
 • 58-58-408.

Hala rejestracyjna nr 2 jest zlokalizowana w tym samym budynku, co hala nr 1 (I piętro, budynek A2). Z urzędnikami w tym miejscu można skontaktować się za pośrednictwem poniższych numerów telefonów:

 • 52 58-58-932;
 • 58-58-933;
 • 58-58-934;
 • 58-58-935.

Wydział Komunikacji w Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej jest otwarty dla interesantów w:

 • poniedziałki, środy i czwartki od 08:00 do 16:00;
 • wtorki od 08:00 do 18:00;
 • piątki od 08:00 do 14:00.

Dodatkowo niektóre sprawy można zrealizować w punkcie osiedlowym (Filia Fordon) przy ul. E. Gierczak 6 (tel. 52 58-58-732) i Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Zielone Arkady” przy ulicy Wojska Polskiego 1 (tel. 52 58-59-464). Urząd miasta Bydgoszczy umożliwia rezerwację wizyt przez internet pod adresem www.rezerwacje.um.bydgoszcz.pl/booking/booking-reservation/add.
 

Jak zarejestrować pojazd w Bydgoszczy?

Rejestracja po np. kupnie samochodu wymaga skompletowania nieco innych dokumentów w zależności od tego, jaki pojazd chcesz zarejestrować. Szczegółowe informacje na temat wymaganej dokumentacji są dostępne na stronie internetowej urzędu. Aby zarejestrować pojazd, wymagane jest wcześniejsze umówienie wizyty przez internet. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z pełnomocnictwa (jest darmowe w przypadku upoważnienia najbliższej rodziny).

Warto zaznaczyć, że w przypadku rejestrowania pojazdów, istnieje możliwość zrealizowania tej sprawy zarówno w głównym Wydziale Komunikacji, jak również Punkcie Osiedlowym i Punkcie Obsługi Mieszkańców.

 

Sprawdź cenę ubezpieczenia OC

Wydział Komunikacji Bydgoszcz — wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

W przypadku zgubienia, zniszczenia lub zmiany niektórych danych w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest złożenie wniosku o jego wymianę lub wydanie wtórnika. W każdym z tych przypadków należy  m.in. przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego i dodatkowo do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty, paszport),
 • umowa spółki cywilnej (opcjonalnie);
 • odpis z KRS lub CEiDG (opcjonalnie).

Oczywiście urzędnik sprawdzi także, czy ubezpieczenie OC jest ważne. Należy zaznaczyć, że w przypadku wymiany lub wyrobienia wtórnika dowodu rejestracyjnego rezerwacja wizyty nie jest obowiązkowa. Opłata za zrealizowanie tej sprawy wynosi 54,50 zł (urząd udostępnił opcję zapłaty przez internet). Tak jak w przypadku rejestracji pojazdu, dowód można wymienić w każdym z oddziałów Wydziału Komunikacji w Bydgoszczy.
 

Wyrobienie prawa jazdy w Wydziale Komunikacji w Bydgoszczy

Bydgoski Wydział Komunikacji zaleca złożenie wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami, np. prawa jazdy kategorii B przez internet, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemu Pojazd i Kierowca, która jest częścią internetowego systemu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Warto jednak pamiętać, że aby móc zrealizować tę sprawę online, należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wniosek o wydanie prawa jazdy należy składać jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, ale dopiero po otrzymaniu numeru Profilu Kandydata na Kierowcę. Potrzebne będą następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne, jeśli jest wymagane;
 • kolorowa fotografię zgodną z obowiązującymi wymogami;
 • zgoda rodzica lub opiekuna podpisywana przy urzędniku (w tym przypadku złożenie wniosku przez internet nie będzie możliwe);
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy — jeśli zostało wydane;
 • kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium RP lub zaświadczenie o studiowaniu przez okres min. 6 miesięcy (dla cudzoziemców).

Dodatkowo do wglądu należy przedstawić oryginał prawa jazdy (jeśli je posiadasz), dowód osobisty, legitymację szkolną lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem PESEL. Po zdanym egzaminie należy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy (przez internet lub osobiście), a dowód zapłaty dostarczyć do urzędu (elektronicznie lub w trakcie wizyty). Prawo jazdy będzie gotowe do odbioru maksymalnie w ciągu 30 dni. Status sprawy możesz sprawdzić np. w serwisie Infocar.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Wydział Komunikacji w Bydgoszczy — pozostałe usługi

Bydgoski wydział komunikacji umożliwia zrealizowanie wielu spraw, gdzie oprócz tych wcześniej opisanych znajdują się takie usługi, jak uzyskanie karty kwalifikacji kierowcy, międzynarodowego prawa jazdy, wydanie wtórnika uprawnień czy przywrócenie zatrzymanego prawa jazdy. Oprócz tego urząd oferuje załatwienie wszelkich spraw związanych z pojazdami. Mowa tu m.in. nie tylko o zawiadomieniu o nabyciu lub zbyciu pojazdu, ale też jego wyrejestrowaniu.

Warto zaznaczyć, że w bydgoskim Wydziale Komunikacji możliwe jest również zarejestrowanie jachtu lub innej jednostki pływającej, która podlega takiemu obowiązkowi. Całkowity koszt rejestracji np. łódki rybackiej wynosi 95 zł (80 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego oraz 15 zł za odpis lub wyciąg z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m).

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady