Jak chronić osoby starsze przed oszustami?

Popularna prasa co jakiś czas donosi o kolejnym przypadku, w którym starsze osoby zostały obrabowane przez oszusta, czy częściej parę oszustów. Najczęściej wchodzą do mieszkania podając się, np. za pracowników pomocy społecznej, spółdzielni czy rodzinę sąsiadów. Scenariusze sposobów skłonienia do wskazania miejsca przechowywania oszczędności czy kosztowności są różne, ale zawsze kończy się tym samym – ich utratą.

 

Niestety nawet jeśli mieszkanie było ubezpieczone od kradzieży z włamaniem i rabunku, to nie zawsze odszkodowanie pokryje tego typu stratę. Dlaczego? Bo ważne jest, żeby towarzystwo przez rabunek rozumiało zarówno rozbój, jak i oszustwo. Tak jest na przykład w ubezpieczeniach WARTA Dom+ i WARTA Dom Komfort+.

 

Warunki tych umów przewidują ochronę na wypadek: 

  • rozboju, czyli bezprawnego zaboru przedmiotu ubezpieczenia w ten sposób, że sprawca użył przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia bądź doprowadził do stanu nieprzytomności bądź bezbronności,
  • oszustwa, czyli  doprowadzenia do zaboru ubezpieczonego przedmiotu poprzez wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

 

Jak widać ubezpieczenie obejmujące sam rozbój, na niewiele by w takich wypadkach się zdało, bo nie dochodzi w nich do użycia siły. Dlatego myśląc o dobrym zabezpieczeniu dla starszych rodziców czy krewnych, warto zaproponować im, czy wykupić dla nich takie ubezpieczenie.