Jakie mogą być sposoby naliczania świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu?

Niewielu klientów o tym wie, ale umowy ubezpieczeń NNW mogą istotnie różnić się ceną ze względu na sposób wyliczania odszkodowania. A jeszcze ciekawsze jest to, że wielość tych wariantów pozwala dostosować zakres takiej umowy do potrzeb i preferencji klienta. Oczywiście, jeśli umowa jest dostępna w tych kilku wariantach co jest rzadkością na rynku. W Warta NNW, klient ma pełen przegląd sposobów wyliczania odszkodowania i może swobodnie z nich wybierać:

 

  • Wariant 1 - proporcjonalny - w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się  procentowi sumy ubezpieczenia. Na przykład jeśli ustalimy sumę ubezpieczenia na poziomie 30 tys. zł, to uszczerbek na poziomie 10 proc. będzie oznaczał wypłatę 3 tys. zł, a na poziomie 100 proc. – 30 tys. zł. Ubezpieczenie w takim wariancie to koszt około 160 zł rocznie.*

 

  • Wariant 2 - progresywny – w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku. W naszej przykładowej polisie na 30 tys. zł przy uszczerbku na zdrowiu na poziomie 10 proc. wypłata wyniesie 3 tys. zł (gdyż współczynnik wynosi 1). Ale przy urazach,  gdzie uszczerbek będzie wynosił powyżej 20% wypłata zostanie podwyższona o współczynnik progresji, który przy orzeczeniu  95,5 a 100 proc., może  wynieść 3 – co da wypłatę 90 tys. zł. Ubezpieczenie w takim wariancie to koszt około 200 zł rocznie.

 

  • Wariant 3 – wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia. Jest jasno określone, że np. w przypadku utraty palca wskazującego możemy liczyć na wypłatę 10 proc. sumy ubezpieczenia (czyli w naszym przykładzie 3 tys. zł). Za to w przypadku całkowitej utraty wzroku wypłata wyniesie 100 proc. sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie w takim  wariancie to koszt około 80 zł rocznie.

 

*Uwaga! Wszystkie podane w tekście ceny są orientacyjnie wyliczone dla klienta o określonym profilu i zakresie ubezpieczenia, który wybrał sumę ubezpieczenia 30 tys. zł. Pokazują one tylko pewną proporcję różnic w kosztach między poszczególnymi wariantami, a nie rzeczywiste koszty – te mogą się różnić w zależności od wieku klienta, rodzaju wykonywanego zawodu i oczywiście wybranego zakresu ochrony.