Samochód

Jak Warta ocenia rozmiary szkody przez telefon?

Coraz częściej zaskakujemy klientów informacją, że mogą otrzymać odszkodowanie tylko na podstawie rozmowy telefonicznej. Dobrze to widać na filmie, który wyjaśnia całą procedurę. (kliknij, żeby obejrzeć)

Jest to możliwe w większości rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności komunikacyjnych, mieszkaniowych, osobowych (NNW czy turystyczne), a nawet mienia firm. Wiele osób jest zdziwionych taką możliwością i szybkością wypłaty odszkodowania, które trafia na ich konto bankowe. Ale chętnie z tej możliwości korzystają.

Jest to możliwe dzięki temu likwidatorzy wykorzystują do oceny rozmiarów szkody zgłaszanej przez telefon, specjalistyczne programy do oceny kosztów naprawy samochodu czy usunięcia uszkodzeń w mieszkaniu (np. Carwert firmy Eurotax, czy Norma Pro) – dokładnie takie same z których korzystają rzeczoznawcy. Dzięki temu mogą  ocenić rozmiary szkody na podstawie dokładnych ustnych informacji udzielanych przez klienta. Jeśli z jakiś powodów nie jest to możliwe, likwidator może poprosić o dosłanie zdjęć. Wtedy również nie musimy na miejsce wysyłać rzeczoznawcy.

 

Alternatywą dla wysyłania rzeczoznawcy mogą być też dokonanie oględzin przez likwidatora. To możliwe, dzięki specjalnej aplikacji na smartfony. Pozwala ona likwidatorom oglądać zniszczenia za pośrednictwem smartfona klienta. Jeśli wyraża on zgodę na taką formę oględzin, otrzymuje sms z linkiem ułatwiającym pobranie aplikacji. Następnie likwidator dzwoni do klienta i za pośrednictwem aplikacji ogląda uszkodzenia na swoim monitorze. Robi też zdjęcia, które zapisywane są w elektronicznej teczce szkodowej w systemie Warty. Po dokonaniu wyliczeń proponuje zakończenie sprawy i wypłaca odszkodowania bez zbędnych formalności. (Zobacz film, pokazujący jak wyglądają takie oględziny on-line).

Nie oznacza to jednak, że wystarczy do nas zadzwonić i zgłosić szkodę, której nie było lub w rzeczywistości była mniejsza, a my wypłacimy odszkodowanie. Z ewentualnymi nadużyciami rodzimy sobie na kilka sposobów.

 

 • Po pierwsze: osoby, które obsługują zgłoszenia szkód mają odpowiednie przygotowanie i doświadczenia, żeby móc wyłowić zgłoszenia, które budzą wątpliwości.
 • Po drugie: wspiera je też system informatyczny, który po analizie zebranych danych w trakcie zgłoszenia szkody sugeruje czy dane zgłoszenie można skierować na szybką ścieżkę. Dlatego też nie stosujemy sztywnych limitów kwotowych, do których szkoda może być likwidowana na telefon. Zawsze decyduje o tym likwidator po przyjęciu zgłoszenia.
 • Po trzecie: wyrywkowo weryfikujemy szkody zakwalifikowane do uproszczonej ścieżki likwidacji szkód, sprawdzając, np. rozmiary uszkodzeń czy w ogóle sam fakt ich zaistnienia.

Ważne! Jeśli zgłoszenie było niezgodne z prawdą, korzystamy z możliwości zgłoszenia próby wyłudzenia do prokuratury.

Zobacz filmy:

Samochód

Klient Warty rozbił moje auto

Klient Warty uszkodził bądź rozbił Twoje auto?
Chcesz szybko dostać odszkodowanie? 
 
Zgłoś szkodę on-line za pośrednictwem formularza szkodu: FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY lub zadzwoń do Centrum Alarmowego Warty: +48 502 308 308 lub 801 308 308 (opłata za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora). Konsultant udzieli ci wszelkich informacji jak zachować się po wypadku, żeby szybko dostać pełne odszkodowanie. 
 

Potrzebne informacje - zgłoszenie telefoniczne

 
W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:
 
Dane osoby zgłaszającej szkodę:
Imię i nazwisko
PESEL
Dane osoby poszkodowanej:
Imię i nazwisko
PESEL
Adres korespondencji
Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda
Dane osoby kierującej pojazdem uszkodzonym:
Imię i nazwisko
Dane z prawa jazdy
Adres korespondencji
Numer telefonu:
Osoby zgłaszającej
Osoby poszkodowanej
Sprawcy
Data godzina i miejsce szkody
Przebieg (okoliczności) zdarzenia
Zakres szkody (opis uszkodzenia)
Dane pojazdu (dane z dowodu rejestracyjnego):
Numer rejestracyjny
Numer VIN
Marka i model pojazdu
Data pierwszej rejestracji pojazdu
Data wykonania i ważności ostatniego badania technicznego
Dane o Twoim banku niezbędne do wypłaty świadczenia:
Nazwa Banku
Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia
Dane - osobowe i teleadresowe - uczestników szkody - w przypadku gdy występują (np. sprawcy, kierowcy, banku, policji)
Miejsce oględzin pojazdu:
Miasto,  w którym mają być wykonane oględziny (+ kod pocztowy)
Ulica
 

Handlowy ubytek wartości pojazdu

 
Informujemy o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. 
 
Szczegóły dotyczące tego roszczenia można znaleźć na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń: http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/utrata%20wartosci%20handlowej.pdf
 

Potrzebne dokumenty

 
Jeżeli do rozpatrzenia roszczenia niezbędne będą dodatkowe dokumenty, konsultant poprosi Cię o ich przesłanie.
 
W przypadku tego zdarzenia najczęściej będą to:
 
wypełniony przez uczestników wypadku druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub spisane na miejscu zdarzenia oświadczenie sprawcy wypadku
kopia dowodu rejestracyjnego
kopia prawa jazdy osoby kierującej pojazdem
jeśli pojazd jest w leasingu – zgoda Leasingodawcy na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
jeśli pojazd jest kupiony na kredyt i w dowodzie rejestracyjnym wpisany został zastaw rejestrowy – zgoda zastawnika na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz,
jeżeli pojazd został kupiony na kredyt i w dowodzie bank został wpisany jako współwłaściciel – zgoda banku na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
jeżeli pojazd jest współwłasnością kilku osób – zgoda pozostałych współwłaścicieli do wypłaty odszkodowania na Twoją rzecz
 
Samochód

Kiedy umowa OC może zostać rozwiązana lub ulega rozwiązaniu?

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:
 
 • - z upływem okresu, na który została zawarta;
 • - z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
 • - z dniem odstąpienia od umowy (każdej ze stron) w przypadku, gdy umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu i pojazd nie został zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy;
 • - z dniem wypowiedzenia umowy przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności albo właściciela pojazdu, który odzyskał posiadanie;
 • - z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza i bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • - z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. Posiadacze umów zawartych z zakładem ubezpieczeń, dla którego ogłoszona została upadłość, zobowiązani są do zawarcia nowych umów ubezpieczenia z innym dowolnie wybranym ubezpieczycielem;
 • - z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;
 • - z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość;
 • - z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • - z dniem wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy zawarta ona została z mocy prawa i posiadacz pojazdu w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń.
Samochód

Pomoc na drodze nie tylko po wypadku

Wybierając ubezpieczenie komunikacyjne przezorni kierowcy powinni zadbać o dobry pakiet assistance, gwarantujący pomoc nie tylko w razie wypadku, ale też awarii czy przebicia opony lub braku paliwa.
 
Każdy kupujący w Warcie polisę OC czy AC w ramach assistance Standard, dostaje gratis gwarancję podstawowej pomocy po wypadku w Polsce: holowanie pojazdu do 100 km, informację serwisową czy usługę przekazania wiadomości.
 
Ale niewielkim kosztem można uzyskać gwarancję pomocy w Polsce i za granicą, nie tylko w razie wypadku, ale też w razie awarii i innych zdarzeń (np. przedziurawienia opony, braku paliwa itp.). Wyższe też mogą być limity holowania, jeśli wybierzemy szerszy pakiet assistance.
 
Co ważne, za 81 zł rocznie można kupić wariant Złoty nawet do samego OC komunikacyjnego Warty i to bez względu na wiek pojazdu. Tyle samo kosztuje on dla kupujących AC Standard, ale już wybierający AC Komfort mają taką ochronę w cenie ubezpieczenia ACK.
 
Warto mieć takie ubezpieczenie, bo np. jeśli auto nagle odmówi posłuszeństwa w drodze, klienci mogą liczyć na próbę naprawy samochodu na miejscu, a jeśli to niemożliwe, na odholowanie go do warsztatu (do 200 km). Warta pokryje też koszty powrotu po już naprawiony samochód. W przypadku problemów z autem za granicą, może się też przydać pomoc tłumacza.
 
W razie wypadku, kiedy wiadomo, że auta nie uda się naprawić w ciągu 12 godzin, posiadacz assistance Złoty w Warcie może skorzystać z usługi wynajmu samochodu zastępczego podobnej klasy na maksymalnie 5 dni.
 
Kupującym AC, można polecić też szersze warianty assistance – Złoty+ i Platynowy. Dają one m.in. prawo do wynajmu pojazdu zastępczego również w razie awarii, a nie tylko wypadku. Wyższe są też limity holowania pojazdu np. w wariancie Platynowym, nie ma ograniczeń odległości holowania na terenie Polski, a w przypadku zdarzenia za granicą limit wynosi 1200 km.
Samochód

Jak przyspieszyć likwidację szkody?

WARTA coraz więcej szkód likwiduje tylko na podstawie rozmowy telefonicznej z klientem. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych rośnie też popularność likwidacji szkody w sieci warsztatów współpracujących.
 
Staramy się uprościć procesy i procedury tak, żeby możliwie szybko wypłacać odszkodowania.Niestety nie zawsze jest to możliwe, bo bez niektórych informacji czy dokumentów od klientów nie możemy wypłacić odszkodowania.
 
Z obserwacji naszych likwidatorów wynika, że najczęstszymi problemami są:
 
Brak numeru konta. Często klienci zapominają wpisać, czy podać taką informację w zgłoszeniu szkody, a potem nie pamiętają o uzupełnieniu takiej informacji. Unikamy wysyłania pieniędzy przekazem pocztowym, co jest kosztowne i kłopotliwe dla klienta.
Brak wskazania przez klienta sposobu wypłaty odszkodowania. Najczęściej chodzi o brak upoważnienia dla warsztatu, co uniemożliwia dokonanie tzw. bezgotówkowego rozliczenia szkody, czyli między warsztatem a towarzystwem.  
Brak wskazania osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania. Szczególnie w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia była przedmiotem cesji na bank lub ubezpieczone mienie (najczęściej pojazd) było w leasingu lub był ustanowiony na nim zastaw rejestrowy. To samo dotyczy mienia, które ma kilku współwłaścicieli. W każdym z tych przypadków potrzebna będzie zgoda banku, leasingodawcy czy współwłaściciela na wypłatę odszkodowania określonej osobie. W przypadku banków zdarzają się też sytuacje, w których bank warunkuje wypłatę, np. przedłożeniem rachunków za naprawę pojazdu. Zdarzają się banki, które nie przysyłają pism do ubezpieczycieli - tylko do klientów, a z kolei klienci nie odsyłają ich do towarzystwa. Wtedy obie strony czekają: klient na wypłatę, a ubezpieczyciel na dokument.
Utrudniony kontakt z klientem w celu wykonania oględzin. Czasem ciężko z klientem umówić się na oględziny samochodu czy mieszkania, bo np. często wyjeżdża czy po prostu dużo pracuje. Oczywiście rzeczoznawca w miarę możliwości dostosowuje się do preferencji klienta, ale ponieważ ogląda on dziennie kilka samochodów, nie zawsze jest w stanie to zrobić.
Brak dokumentów. Do likwidacji szkody niezbędne są, np. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu czy aktu własności nieruchomości, a czasem klienci nie dosyłają tego typu dokumentów.
 
Dlatego przed zgłoszeniem szkody, warto zapoznać się ze szczegółową listą informacji i dokumentów, które będziemy potrzebować do likwidacji danej szkody. Szczegóły w sekcji: likwidacja szkód.
Samochód

Dlaczego warto skorzystać z warsztatu współpracującego z WARTĄ?

Klienci coraz częściej dostają propozycję naprawy uszkodzonego samochodu w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem. Takie rozwiązanie jest korzystne i wygodne, zarówno dla klientów, jak i dla towarzystw.

Jak to działa w praktyce?

 

 • Klient dzwoni z miejsca wypadku do centrum alarmowego. Coraz częściej, bez względu na to czy ma samo OC, czy AC, towarzystwo organizuje holowanie jego samochodu z miejsca zdarzenia. Konsultant może podpowiedzieć, gdzie znajdują się warsztaty współpracujące i tam trafia uszkodzone auto.
 • Większość warsztatów partnerskich po otrzymaniu informacji, że naprawa będzie z polisy współpracującego towarzystwa, od razu może przystąpić do oceny uszkodzeń. Wyniki oględzin, kalkulacja kosztów naprawy i zdjęcia trafiają w trybie on-line, za pośrednictwem specjalnej platformy lub mailem do centrum likwidacji szkód. To rozwiązanie  przyspiesza proces o co najmniej kilkanaście godzin. Co najmniej, bo w przypadku warsztatów współpracujących zwykle nie ma sporów co do sposobu naprawy czy kosztów naprawy, które powodują konieczność, np. dwukrotnej wizyty rzeczoznawcy, w celu przeprowadzenia ponownych oględzin.
 • Warsztaty współpracujące mają ustalone z nami stawki za roboczo-godzinę. Klient unika więc ryzyka, że po naprawie rachunek będzie wyższy niż wyliczone analogicznie koszty naprawy przez ubezpieczyciela.
 • Warsztaty do sieci partnerskich są starannie dobierane i gwarantują wysoką jakość usług. Standardem jest, np. gwarancja na całą usługę i części zamienne.
 • Klient od razu podpisuje też upoważnienie dla warsztatu, żeby ten mógł otrzymać od nas pieniądze za naprawę. Dzięki temu klient nie musi angażować swoich pieniędzy, zostawiać, np. zaliczek na części itp. Wszystkie kwestie finansowe załatwiają za niego warsztat i ubezpieczyciel.

 

Ważne! Warsztaty partnerskie WARTY działające w Twojej okolicy możesz wyszukać tutaj.

Samochód

Jak wybrać polisę AC?

Jest coraz więcej możliwości dostosowania warunków ubezpieczenia auta do swoich potrzeb. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nich skorzystać, a jednocześnie otrzymać spodziewany zakres ochrony ubezpieczeniowej. Na przykład w WARCIE ułatwieniem wyboru jest to, że mamy w ofercie dwa pakiety: AC Komfort i AC Standard.

Jeśli ktoś chce mieć możliwie pełny zakres ubezpieczenia, z rozbudowanym assistance w cenie – po prostu wybiera AC Komfort. Klientom, którzy cenią sobie możliwość elastycznego kształtowania zakresu ochrony polecamy AC Standard. 

Porównanie obu wariantów ubezpieczenia AC można znaleźć tutaj.

Samochód

Dlaczego warto wykupić WARTA Auto Szyby?

Ubezpieczenie szyb to gwarancja szybkiej i profesjonalnej pomocy w razie konieczności ich naprawy lub wymiany.
 
Pamiętaj, że małe uszkodzenie szyby łatwo może się powiększyć, a wtedy trzeba będzie ją wymienić. Uszkodzenie o średnicy nie większej niż moneta 5 zł można naprawić tak, żeby nie było śladu! 
 
Jazda z uszkodzoną szybą, naraża nas na dotkliwe konsekwencje. Po pierwsze, ryzykujemy zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez Policję. Po drugie, uszkodzona szyba może nie tylko ograniczać widoczność, ale również spowodować pęknięcie szyby w czasie jazdy. A to może doprowadzić do wypadku!
 
Część kierowców ryzykuje jednak dalszą jazdę w obawie przed wysokim kosztem wymiany szyby. I rzeczywiście cena naprawy uszkodzonej szyby mieści się w przedziale cenowym od 120-180 zł, natomiast wymiana szyby na nową do wydatek co najmniej rzędu kilkuset złotych.
 
Tymczasem jeśli zareagujemy tuż po powstaniu pęknięcia szyby, można uniknąć jej wymiany. Do naprawy kwalifikują się uszkodzenia punktowe nie przekraczające średnicy monety 5-złotowej. Widoczność pęknięcia po każdej naprawie jest zerowa dzięki zaawansowanej technologii naprawy oraz specjalistycznym stosowanym żywicom, od których zależy skuteczność rekonstrukcji szyby.
 
Jeżdżąc z pęknięciem doprowadzamy do powiększenia uszkodzenia, z powodu naprężeń wynikających z jazdy oraz narażamy uszkodzenie na zabrudzenie przez pył, drobny piasek czy płyny do mycia szyb, sól i inne. Po pewnym czasie całkowite oczyszczenie uszkodzenia (a to warunek naprawy) jest praktycznie niemożliwe.
 
Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami finansowymi, związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany szyby należy się odpowiednio przygotować i zakupić ubezpieczenie WARTA AUTO SZYBY. Umożliwia ono naprawę lub wymianę szyby przedniej, bocznych oraz tylnej. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Polski i jest adresowane zarówno do posiadaczy ubezpieczenia OC jak i AC w WARCIE, którzy za dodatkową składkę w wysokośc odi 69 zł rocznie mogą uzyskać ochronę szyb. W przypadku posiadaczy AC istotnym argumentem za kupnem takiej polisy jest możliwość naprawy szyby, bez konieczności zgłaszania szkody z polisy AC.  
 
WARTA pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Naprawa lub wymiana szyby przeprowadzana jest w najbliższym specjalistycznym autoryzowanym warsztacie w terminie i miejscu uzgodnionym z Klientem (również w miejscu jego zamieszkania).
 
Odpowiedzialność WARTY nie jest ograniczona do jednego zdarzenia skutkującego wymianą zniszczonej lub uszkodzonej szyby/szyb w okresie ubezpieczenia z  zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia określona kwotą 3.000 zł zmniejsza się na skutek wypłaty odszkodowania za każde zdarzenie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
Samochód

Co zrobić po stłuczce?

Przede wszystkim odpowiednio zabezpiecz miejsce wypadku np. żeby nie doszło do kolejnych kolizji. Następnie niezwłocznie zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta (801 308 308 w Polsce i +48 502 308 308 z zagranicy) i postępuj zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez konsultanta lub skontaktuj się poprzez formularz na stronie.

Samochód

Co zrobić, jeśli UFG podał błędne dane dotyczące liczby spowodowanych przeze mnie szkód?

 

Wystarczy dostarczyć do WARTY tzw. zaświadczenia o bezszkodowości od towarzystw, które ubezpieczały Cię w poprzednich latach. Informacje w nich zawarte będą miały pierwszeństwo przed danymi UFG. 

Samochód

Czy usługa BLS obejmuje szkody za granicą?

 

Nie. Usługa bezpośredniej likwidacji szkody jest świadczona wyłącznie w przypadku szkód, które zostały Ci wyrządzone na terenie Polski.

Turystyczne

Jaki jest zakres ochrony bagażu podróżnego i co zrobić jeśli bagaż zostanie uszkodzony podczas lotu?

Zakres ubezpieczenia bagażu podróżnego w ubezpieczeniu Warta Travel jest bardzo szeroki.

Dotyczy on przede wszystkim jego utraty i poniesionych w związku z tym przez Ubezpieczonego strat finansowych.

WARTA wypłaca odszkodowanie za utratę bagażu podróżnego wskutek:

 1. udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 2. zaginięcia, gdy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,
 3. braku możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu przez Ubezpieczonego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym dokumentacją medyczną,
 4. wypadku lub katastrofy środka komunikacji (transport publiczny i pojazdy mechaniczne) oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.

Ponadto WARTA zwraca wydatki poniesione w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez zawodowego przewoźnika lotniczego – licząc od 5-ej godziny od chwili przylotu Ubezpieczonego do celu podróży; WARTA zwraca Ubezpieczonemu udokumentowane wydatki poniesione do czasu dostarczenia bagażu na zakupy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku: odzież i przybory toaletowe.

WARTA zwraca również wydatki poniesione przez Ubezpieczonego w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu – zwrotowi podlegają niezbędne i udokumentowane wydatki poniesione do czasu wylotu: koszty posiłków, noclegu oraz przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku (odzież, przybory toaletowe), nie pokrywane przez zawodowego przewoźnika. Koszty zwracane są w związku z odwołaniem lub opóźnieniem lotu rejsowego, na który Ubezpieczony posiadał ważny bilet, z poniższych przyczyn:

 1. trudne warunki atmosferyczne,
 2. strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
 3. usterki środka transportu, którym miał być realizowany przelot.

Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku, gdy opóźnienie wyniesie co najmniej 5 godzin, w wysokości nie przekraczającej sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

Ponosimy również odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek

 1. zdarzenia losowego (pożar, powódź, lawina, uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wybuch wulkanu, tornado),
 2. nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacją medyczną.

UWAGA!

Warta nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bagażu podróżnego przez linie lotnicze!

Jeśli Twój bagaż został uszkodzony podczas lotu, koniecznie zgłoś to u obsługi lotniska w punkcie LOST&FOUND zanim opuścisz strefę przylotu na lotnisku. Punkt LOST&FOUND znajduje się najczęściej poza strefą odbioru bagażu.

Pracownicy lotniska w punkcie LOST&FOUND wydadzą specjalny formularz Property Irregularity Report (PIR), na podstawie którego można złożyć reklamację w liniach lotniczych. Do reklamacji niezbędne będzie dołączenie karty pokładowej.

Turystyczne

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW?

Przy wyborze ubezpieczenia NNW powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, np.:

 • Czy potrzebujemy ochrony dla siebie, czy dla całej rodziny? Warto zauważyć, że ubezpieczenie całej rodziny w ramach pakietu będzie tańsze niż kupowanie ubezpieczenia dla każdego oddzielnie.
 • Czy polisa daje ochronę w kraju, czy również za granicą?
 • Jaka powinna być wysokość sumy ubezpieczenia? To od niej zależy wysokość ewentualnego odszkodowania. Jeśli polisa ma być formą dodatkowego zabezpieczenia, np. spłaty kredytu, to dobrze, żeby suma ubezpieczenia przynajmniej równa jego wartości. Przy czym trzeba pamiętać, że w ramach produktu odpowiedzialność dotyczy zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, a nie np. zgonu naturalnego.
 • Jakiej potrzebuję ochrony? Czy, np. zainteresowany jestem rozszerzeniem jej o świadczenia dodatkowe. Na przykład Warta oferuje szereg świadczeń dodatkowych: całkowita niezdolność do pracy, zasiłek dzienny, leczenie, dzienne świadczenie szpitalne, opieka medyczna, operacja plastyczna
 • Jaki jest dla mnie najlepszy sposób wyliczania świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu? Na rynku funkcjonują - w uproszczeniu trzy - główne sposoby:

a) proporcjonalny - w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu równa się  procentowi sumy ubezpieczenia,

b) progresywny - w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku, co zapewnia proporcjonalnie wyższą wypłatę w przypadku poważnych wypadków.

c) wypłata w określonych sytuacjach - w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że bez względu na to ile mamy polis NNW, to w razie wypadku możemy liczyć na wypłatę z każdej z nich. Kolejna umowa jest więc dodatkowym zabezpieczeniem!

Turystyczne

Czy suma ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia, assistance i transport? Czy transport chorego z miejsca zdarzenia do szpitala lub kraju posiada limit ?

Wskazana w polisie suma ubezpieczenia kosztów leczenia dotyczy jedynie kosztów leczenia. Usługi assistance organizowane są bez limitu sumy ubezpieczenia – do faktycznie poniesionych kosztów. 
Transport z miejsca zdarzenie do szpitala, czy transport do RP jest realizowany do faktycznie poniesionych kosztów poza limitem na koszty leczenia. 
Turystyczne

Czy koszty ratownictwa wyczerpują sumę ubezpieczenia kosztów Leczenia, czy są limitowane?

Koszty ratownictwa nie wyczerpują sumy kosztów leczenia - wchodzą w zakres usług assistance (bez dodatkowych opłat) i są nielimitowane.

Przez koszty poszukiwania i ratownictwa rozumiemy zorganizowanie i pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach, na lądzie i na wodzie, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa o ile ubezpieczony zaginął w czasie podróży zagranicznej w okresie ubezpieczenia.

Turystyczne

Czy po spożyciu alkoholu również wypłacane są świadczenia?

TAK – Warta zapewnia pokrycie kosztów leczenia, assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków w związku ze zdarzeniami po spożyciu alkoholu.

Turystyczne

Za co Warta odpowiada w ubezpieczeniu dodatkowym zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąca udział własny Ubezpieczonego określona w umowie najmu jednego samochodu (nie starszego niż 10 lat, o masie całkowitej do 3,5t, przewożącego do 9 osób) jaką ubezpieczony w ramach umowy najmu pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży.

Turystyczne

Jaka jest różnica między ubezpieczeniem Warta Travel a Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

 

EKUZ

 

WARTA TRAVEL

 

Honorowana wyłącznie w publicznych placówkach służby zdrowia, które mają umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ

 

Gwarancja pokrycia kosztów leczenia we wszystkich dostępnych placówkach medycznych, również prywatnych do sumy ubezpieczenia KL

 

Obowiązuje system współfinansowania przez pacjenta świadczeń medycznych – pokrycie części kosztów na zasadach obowiązujących w danym państwie UE – koszty te nie są refundowane przez NFZ

 

 

Brak partycypacji ubezpieczonego w kosztach leczenia – odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia, która może wynieść nawet 1 000 000 zł; pełna refundacja kosztów leków przepisanych przez lekarza i zakupionych zagranicą

 

Brak pokrycia kosztów poszukiwania i ratownictwa

 

 

Koszty poszukiwania i ratownictwa w zakresie podstawowym ubezpieczenia

 

 

Brak pokrycia kosztów transportu do kraju oraz transportu zwłok

 

 

Koszty transportu bez ograniczeń sumy ubezpieczenia

 

 

Brak usług Assistance

 

 

Szeroki zakres usług assistance np. opieka nad nieletnimi dziećmi, pomoc tłumacza, przedłużenie ochrony o 48 godzin, czy odwiedziny osoby wskazanej

 

Brak dodatkowych ubezpieczeń

 

Dodatkowo: NNW, OC w życiu prywatnym, bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy, kontynuacja leczenia powypadkowego w RP, koszty odwołania  podróży, zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie


Turystyczne

Jak szybko dostać pomoc mając polisę turystyczną?

Osoby wyjeżdżające z wycieczką najczęściej zadowalają się samą świadomością bycia ubezpieczonym przez organizatora, w ramach jakiejś grupowej polisy. Również ci podróżujący indywidualnie, kupują nie interesując się tym, w jaki sposób najszybciej i najsprawniej uzyskać z niej pomoc. To błąd, który może potem kosztować sporo nerwów! O czym więc należy pamiętać?

 •  Po otrzymaniu polisy, koniecznie zanotuj sobie w telefonie numer kontaktowy, pod który należy zadzwonić w razie problemów w czasie wyjazdu. 
 •  Dodatkowo warto go sobie jeszcze zapisać na kartce i w miarę możliwości nosić przy sobie. To dotyczy wszystkich wyjeżdżających z Tobą osób!
 •  Dobrze jest zabrać ze sobą dokument ubezpieczenia, w którym będzie określony zarówno zakres ochrony, jak i sumy ubezpieczenia. Nigdy nie wiadomo, gdzie trafisz potrzebując pomocy, więc lepiej mieć przy sobie taki dokument. Oczywiście w większości przypadków, wystarczy telefon do call center WARTY, żeby potwierdzić fakt objęcia ochroną.
 •  Jeśli jedziesz z wycieczką, powinieneś wiedzieć, kto dokładnie jest organizatorem wyjazdu. Ułatwi to nam potwierdzenie ochrony.
 •  Po wypadku ważny jest możliwie szybki kontakt telefoniczny z WARTĄ, który w miarę możliwości powinien nastąpić jeszcze ze stoku lub placówki medycznej, do której został przetransportowany poszkodowany. Po podaniu danych kontaktowych placówki medycznej lub lekarza możliwe jest przejęcie przez WARTĘ odpowiedzialności za koszty leczenia. Dzięki temu możliwe będzie rozliczenie tych kosztów między WARTĄ, a placówką medyczną.
 • Jeśli nie mogłeś od razu poinformować WARTY (np. byłeś nieprzytomny po wypadku), możesz to zrobić później. Jeśli w międzyczasie, Ty lub Twoja rodzina dostaliście już jakieś rachunki czy recepty i wydaliście pieniądze z własnej kieszeni. Zwrócimy Ci je po powrocie do Polski. Pamiętaj o zbieraniu wszystkich dokumentów dotyczących leczenia i rachunków!

Pamiętaj! Im szybciej poinformujesz nas o problemach, tym szybciej i lepiej będziemy mogli Ci pomóc. Zyskasz wtedy:

 •  wsparcie przedstawiciela WARTY w kontaktach z placówką medyczną – przydatne za granicą, ze względu na barierę językową,
 •  bezproblemowe skorzystanie z pomocy medycznej, bowiem jej organizacją zajmie się przedstawiciel WARTY,
 •  łatwe gromadzenie dokumentacji medycznej - zajmie się tym przedstawiciel WARTY,
 •  brak konieczności angażowania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia.
Turystyczne

Czy polisa turystyczna Warty zawiera rozszerzenie o następstwa chorób przewlekłych?

Tak – w zakresie podstawowym ubezpieczenia Warta Travel istnieje odpowiedzialność za następstwa chorób przewlekłych rozumiane jako powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy RP, zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej  wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność  poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży.
To szczególnie ważne dlatego, że nagłe zaostrzenie się przebiegu takiej choroby, ma zwykle poważne skutki, np.:
 
 •  choroba wieńcowa – może prowadzić do ataku serca,
 •  nadciśnienie tętnicze – do udaru mózgu lub ataku serca,
 •  cukrzyca – do śpiączki cukrzycowej,
 •  astma – do ataków duszności wywołanych jakimś alergenem,
 •  dyskopatia – do wypadnięcia dysku,
 •  owrzodzenie dwunastnicy – może skończyć się pęknięciem wrzodu.
Ważne! Trzeba jednak pamiętać, że powyższy zakres nie oznacza pokrywania kosztów leczenia w sytuacjach, które dało się przewidzieć. Ubezpieczenie nie pokrywa planowego leczenia związanego z chorobą przewlekłą, tylko zdarzenia nagłe i przypadkowe.
Zgodnie z zapisami OWU nie odpowiadamy też za koszty powstałe w przypadku:
 
 •  istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży zagranicznej ze względów zdrowotnych,
 •  gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania do wykonania operacji lub poddania się leczeniu w szpitalu.