Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. powstało w 1995 r. Posiada w swojej ofercie zarówno indywidualne, jak i grupowe ubezpieczenia na życie, głównie o charakterze ochronnym.

Opis spółki TUnŻ Warta S.A.

TUnŻ Warta S.A. działa na obszarze całej Polski. Rozbudowana sieć dystrybucji umożliwia wszystkim Klientom łatwy dostęp do placówek Towarzystwa. Atrakcyjne i innowacyjne ubezpieczenia  są oferowane przez własną sieć agentów, pracowników banków i innych instytucji finansowych, multiagentów i brokerów. Ubezpieczenia Warty coraz częściej podnoszą atrakcyjność oferty innych firm np. operatorów telefonii komórkowej czy dystrybutorów sprzętu elektrotechnicznego.

Dowiedz się więcej

Ciekawa i wszechstronna oferta towarzystwa, kierowana do instytucji i Klientów indywidualnych zyskuje uznanie Klientów i ekspertów. Dowodem tego są liczne nagrody przyznawane firmie.  

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. w swojej działalności stosuje "Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej" Polskiej Izby Ubezpieczeń, których treść jest dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Władze TUnŻ Warta S.A.

Zarząd

Jarosław Parkot
Jarosław Parkot
Prezes Zarządu

Jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie. Na początku kariery zawodowej pracował w wielu prywatnych polskich i międzynarodowych firmach. W 1998 roku rozpoczął pracę w Citibanku / Bank Handlowy na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Dystrybucją i Bankowością Detaliczną. Był członkiem Rady Nadzorczej TFI Banku Handlowego S.A. W 2003 r. rozpoczął pracę dla Grupy Ubezpieczeniowej Uniqa Polska na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za rozwój strategiczny wszystkich spółek ubezpieczeniowych Uniqa w Polsce. Od 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Grupy Uniqa w Polsce. Prezesem TUiR Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. jest od lipca 2010 r.

Paweł Bednarek
Paweł Bednarek
Wiceprezes Zarządu

Ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na kierunku Matematyka. Posiada uprawnienia aktuarialne. W branży ubezpieczeń na życie pierwszą pracę podjął w AGF Ubezpieczenia Życie, a od 1995 r. uczestniczył przy tworzeniu struktur organizacyjnych i produktów TUnŻ Warta S.A. Od grudnia 1996 r. brał udział przy powstawaniu Gerling Polska Życie, gdzie zajmował się rozwojem produktów, analizami finansowymi oraz nadzorem nad administracją ubezpieczeń. Funkcję  wiceprezesa zarządu TUnŻ Warta S.A. pełni od października 1998 r. Nadzoruje Pion Ubezpieczeń na Życie. Od 28 grudnia 2012 r. jest również wiceprezesem Zarządu TUiR Warta S.A.

Grzegorz Bielec
Grzegorz Bielec
Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie studiował równolegle dwa kierunki Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Ukończył też szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania. Praktykę zdobywał w renomowanych firmach. Na początku kariery zawodowej pracował w PTK Centertel czy LuxMedzie. Od 2003 r. związany z branżą konsultingową. Najpierw był konsultantem w Accenture. Od 2008 r. pracował w Boston Consulting Group, gdzie awansował na stanowisko Młodszego Partnera oraz członka Światowej Praktyki Ubezpieczeniowej BCG oraz praktyki Usług Finansowych. W tym czasie zrealizował wiele projektów w Polsce i zagranicą, w obszarze usług finansowych, ze szczególnym naciskiem na ubezpieczenia. Do jego zadań należało m.in. opracowanie modelu bezpośredniej likwidacji szkód dla Polskiej Izby Ubezpieczeń czy strategii dwóch marek dla Warty. Wiceprezesem TUiR Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. jest od 1 września 2014 r.

Hubert Mordka
Hubert Mordka
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Swoją karierę rozpoczynał w firmach technologicznych takich jak IBM i Nokia, pracował także w firmie konsultingowej PricewaterhouseCoopers. Z branżą ubezpieczeń związany od dziesięciu lat, pracę w HDI rozpoczął w 2002 r. (poprzednio Tryg Polska TU). Od 1 lipca 2012 r. jest wiceprezesem TUiR Warta S.A. i członkiem zarządu TUnŻ Warta S.A.

Jarosław Niemirowski
Jarosław Niemirowski
Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Szkoły Nauk Ścisłych w Warszawie. W 2001 r. został wpisany do Rejestru Aktuariuszy. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1998 r., kiedy to dołączył do Fiat Ubezpieczenia (obecnie Benefia), gdzie w latach 2001-2004 pełnił funkcję Głównego Aktuariusza. W czerwcu 2005 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Aktuariatu i Reasekuracji w Uniqa. Szeregi Warty zasilił w czerwcu 2011 r., zostając Dyrektorem Zarządzającym Departamentu Rozwoju Produktów Komunikacyjnych oraz Doradcą Zarządu ds. Matematyki Klienta. W tym czasie zrealizował liczne, strategiczne projekty Warty. Do najważniejszych z nich należy m.in. wdrożenie innowacyjnego systemu taryfikacji on-line czy koordynacja procesu dual brandingu. Funkcję wiceprezesa zarządu TUiR Warta S.A. oraz TUnŻ Warta objął w lipcu 2016 r.

Jarosław Piątkowski
Jarosław Piątkowski
Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia, z którym związany był do czerwca 2011 r. Od 2005 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Ergo Hestia. W latach 2003 – 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń, a od 2008 do 2011 r. był członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa. Od 2007 r. do czerwca 2011 r. zasiadał w Radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1 lipca 2012 r. jest wiceprezesem TUiR Warta S.A. i członkiem zarządu TUnŻ Warta S.A.

Rafał Stankiewicz
Rafał Stankiewicz
Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1996 roku był związany z PZU SA. Początkowo pracował w Oddziale Okręgowym PZU w Szczecinie. Przeszedł szczeble kariery od stanowiska inspektora do dyrektora ds. Nowej Organizacji Likwidacji Szkód w Biurze Likwidacji Szkód w PZU SA. Od grudnia 2007 roku pełnił funkcję członka Zarządu PZU S.A. W styczniu 2011 r. objął stanowisko wiceprezesa zarządu w TUiR Warta S.A. i członka zarządu TUnŻ Warta S.A.

Anna Świderska
Anna Świderska
Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami spółek. Swoją karierę zaczynała w firmie Arthur Andersen, gdzie m.in. zajmowała się audytem firm z branży ubezpieczeniowej. Od 2002 r. związana jest z polskimi spółkami z grupy Talanx. Pełniła w nich m.in. funkcję Dyrektor Zarządzającej, CFO, Doradczyni Zarządu i Głównej Księgowej. Wraz z połączeniem HDI i Warty objęła stanowisko Dyrektor Zarządzającej odpowiedzialnej za Departament Rachunkowości Finansowej. Funkcję wiceprezesa zarządu TUiR Warta S.A. oraz TUnŻ Warta objęła w lipcu 2020 r.

Rada Nadzorcza

Dr Wilm Langenbach
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Oliver Schmid
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Kokot
Członek Rady Nadzorczej
Christian Müller
Członek Rady Nadzorczej
Yoshiyuki Nagato
Członek Rady Nadzorczej
Michael Schmidt-Rosin
Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Thor
Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

100,0 % akcji
TUiR Warta S.A.

Centrala TUnŻ Warta S.A.

rondo I. Daszyńskiego 1 00-843 Warszawa, NIP: 113-15-36-859, KRS: 0000023648, Regon: 012350200; Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy.
Wysokość kapitału zakładowego: 311 592 900,00 zł - opłacony w całości.

Społecznie odpowiedzialny biznes służy budowaniu strategicznych relacji organizacji z jej otoczeniem i jest stałym elementem jej strategicznego zarządzania. Warta realizuje koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu w prowadzonej działalności, szuka innowacyjnych rozwiązań biznesowych, które przyczyniają się zarówno do rozwoju firmy, jak i społeczeństwa.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zestawem zasad określających relacje zewnętrzne i wewnętrzne instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym relację z udziałowcami i Klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Informacje finansowe TUnŻ Warta S.A.

Istotne dokumenty TUnŻ Warta S.A.