MATERIAŁ MARKETINGOWY

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Warta Posag to program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo w przyszłości.

1.

POSAG na przyszłość

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia decydujesz, jaką kwotę chcesz odłożyć dla dziecka jak skończy od 18 do 25 lat. Dzięki regularnym wpłatom możesz przygotować się na przyszłość dziecka i pomóc mu finansowo na starcie w dorosłość. Co ważne, dzięki ochronie ubezpieczeniowej masz gwarancję, że te pieniądze otrzyma dziecko nawet gdyby Ciebie przy nim zabrakło. W przypadku śmierci osoby, która wykupiła polisę, Warta przejmie opłacanie składki do końca okresu ubezpieczenia i na koniec wypłaci dziecku wskazaną w umowie kwotę.

2.

Nawet 3 000 zł miesięcznej renty dla dziecka

W ramach umów dodatkowych możesz skorzystać m.in. opcja renty posagowej dla dziecka na poziomie 500 zł, 750 zł, 1 000 zł, 1 500 zł, 2 000 zł lub 3 000 zł miesięcznie. Dzięki tej umowie, w razie gdy Ciebie zabraknie, dziecko będzie otrzymywało rentę w wybranej wysokości do końca okresu ubezpieczenia. Umowa dodatkowa renty posagowej może być zawarta także dla drugiego rodzica/opiekuna (współubezpieczonego), co pozwala na pełne zabezpieczenie dziecka, gdyż w sytuacji gdyby zabrakło obydwojga rodziców będzie otrzymywało dwie renty posagowe.

3.

Jedna polisa dla dziecka i rodziców

Dzięki formule pozwalającej na objęcie jedną polisą obojga rodziców ubezpieczonego dziecka (ale też jednego rodzica i jego małżonka/partnera) nie musisz wybierać kto z dorosłych powinien być objęty ochroną ubezpieczeniową. Objęcie ochroną obojga opiekunów dziecka pozwala kompleksowo zabezpieczyć jego przyszłość. Umowy dodatkowe dotyczące śmierci współubezpieczonego pozwolą uniknąć dalszego opłacania ubezpieczenia, gdy rodzina znajdzie się w traumatycznej sytuacji po jego stracie, jak również zapewni ubezpieczonemu dziecku wypłatę comiesięcznej renty w wysokości wybranej na etapie zawierania umowy.

4.

Polisa już od urodzenia

Polisa może być wykupiona dla dziecka już od urodzenia. Im dłuższy czas jej trwania tym łatwiej zgromadzić oczekiwaną kwotę. W ramach umów dodatkowych możesz zadbać także o wsparcie finansowe w razie poważnej choroby czy wypadku dziecka.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu Warta Posag?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Opcje dodatkowe
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Zmiany w umowie
 • Inne pytania
 • Komu polecamy ubezpieczenie Warta Posag?
 • To program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, opiekunów, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo.

 • Jakie zabezpieczenie uzyskuje moje dziecko jeśli kupię taką polisę?
 • W opcji podstawowej polisa gwarantuje wypłatę dziecku określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie. W przypadku gdyby Cię przy nim zabrakło, to Warta przejmie opłacanie składki do końca umowy.

   Dodatkowo zakres ochrony można rozszerzyć o następujące umowy dodatkowe:
   
  - śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego
  - renta posagowa ubezpieczonego 
  - renta posagowa współubezpieczonego
  - przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego
  - powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
  - wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania
  - pobyt dziecka w szpitalu

   

  Zobacz też Poradnik: Dlaczego nie można porównywać polisy posagowej z lokatą?

 • Jak działa opcja Renty Posagowej?
 • W przypadku śmierci rodzica lub opiekuna (ubezpieczonego) dziecko będzie otrzymywało miesięczną rentę w wybranej wysokości. Renta wypłacana jest od dnia śmierci ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.
  W momencie zawierania umowy ubezpieczenia sam decydujesz jaki poziom renty będzie najbardziej odpowiedni, do wyboru masz następujące kwoty: 500 zł, 750 zł, 1 000 zł, 1 500 zł, 2 000 zł lub 3 000 zł miesięcznie. Wysokość renty posagowej współubezpieczonego nie może być wyższa niż wysokość renty ubezpieczonego.
   

   

  Zobacz też Poradnik: Dlaczego nie można porównywać polisy posagowej z lokatą?

 • Co zapewniają umowy dodatkowe dotyczące zdrowia dziecka?
 •  

  Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku – w razie wypadku, wskutek którego dziecko dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacone będzie świadczenie, którego wysokość zależy od stopnia uszczerbku określonego w tabeli w OWU.
   
  Pamiętaj! Przy poważniejszych urazach wypłacane jest maksymalnie 100 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu jednego wypadku.
   
  Poważne zachorowanie dziecka – w sytuacji, gdy u dziecka zostanie zdiagnozowana choroba znajdująca się na liście poważnych zachorować w OWU (np. nowotwór złośliwy, cukrzyca, wirusowe zapalenie mózgu, niewydolność nerek), zostanie wypłacona jednorazowo kwota wskazana w umowie;
   
  Pobyt dziecka w szpitalu:
  – w razie pobytu wskutek wypadku, zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 200 zł za każdy dzień pobytu,
  – w razie pobytu z powodu choroby, który trwał min. 6 dni, zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 100 zł za każdy dzień pobytu. 

   

   

 • Jak mogę chronić dziecko przed skutkami mojego wypadku?
 • Wybierając opcje dodatkowe ubezpieczenia:
   
  – przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego – w czasie gdy nie będziesz mógł sam opłacać składek Warta przejmie opłacanie składek za umowę ubezpieczenia do czasu gdy Twój stan zdrowia się nie poprawi. Umowa dotyczy także sytuacji, w której niezdolność do pracy jest skutkiem choroby. Dzięki temu polisa będzie kontynuowana także wtedy gdy nie będziesz trwale zdolny do wykonywania pracy.
  – śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku – zapewnia jednorazową wypłatę sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie osobie uprawnionej.
   
  Pamiętaj! Realizacja umowy dodatkowej nie powoduje rozwiązania umowy podstawowej. To znaczy, że dziecko po osiągnięciu określonego w umowie wieku otrzyma kwotę wynikająca z umowy podstawowej.
 • Ile kosztuje taka polisa?
 • Wysokość składki określana jest indywidualnie, a jej wysokość zależy np. od wieku osoby ubezpieczonej, czasu trwania umowy czy wybranego zakresu ubezpieczenia. Składka opłacana jest regularnie tj. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 • Co stanie się z polisą, gdy nie będę mógł opłacać składek?
 • Losy polisy zależą od tego, jak długo już ją posiadasz i jak długo trwa zwłoka w opłacaniu składek.
  Skontaktuj się ze swoim agentem, który doradzi Ci, co zrobić w takiej sytuacji.
 • Jak wygląda procedura zawarcia umowy?
 • Zawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie wniosku i pod warunkiem wpłaty pierwszej składki. W określonych przypadkach polisa jest wystawiana przez agenta bez konieczności przeprowadzana badań lekarskich. 
  Już od momentu dostarczenia do Warty kompletnego wniosku i opłacenia pierwszej składki obowiązuje ochrona tymczasowa, która obejmuje śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku.
  Pełna ochrona rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie. 
 • Na ile lat obliczona jest taka umowa?
 • Minimalny okres, na jaki można podpisać taką umowę to 10 lat.
  Maksymalny okres może być ustalony nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Koniec okresu ubezpieczenia może nastąpić maksymalnie w rocznicę przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 70 lat.
 • Czy wymagane są badania medyczne?
 • W większości wypadków nie. Wystarczy wypełnienie ankiety, w której ubezpieczony określa stan swojego zdrowia. W przypadku wysokich sum ubezpieczenia albo wątpliwości co do stanu zdrowia opisanego w ankiecie, ubezpieczony może zostać skierowany na badania, których koszt pokrywa Warta. 
   
  Pamiętaj! Podanie nieprawdy w ankiecie medycznej może być podstawą do zmniejszania ewentualnej wypłaty, a nawet odmowy. 
 • Ile trzeba mieć lat, żeby zawrzeć ubezpieczenie posagowe?
 • Ubezpieczony (rodzic, dziadkowie) nie może mieć więcej niż 55 lat. Współubezpieczone dziecko – nie ukończone 15 lat.

 • Jak WARTA zapewnia utrzymanie realnej wartości polisy?
 • W każdą rocznicę polisy proponujemy indeksację, czyli podniesienie składki o określony procent (wskaźnik indeksacyjny). Równocześnie podnoszona jest suma ubezpieczenia, co zapewnia utrzymanie realnej wartości środków na polisie. To Ty decydujesz, czy Twoja składka i suma ubezpieczenia ma zostać zindeksowana.
   
  Pamiętaj! 100 tys. zł będzie miało niższą wartość za 10 lat, niż ma obecnie.
 • Kiedy mogę dokupić opcje dodatkowe?
 • Wyłącznie wraz z umową podstawową można zawrzeć umowy dodatkowe: 
  - renta posagowa ubezpieczonego 
  - przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego
  - renta posagowej współubezpieczonego
  - przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego
   
  Wraz z umową podstawową oraz w każdą jej rocznicę można zawrzeć umowy dodatkowe:
  - śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - poważne zachorowanie dziecka
  - pobyt dziecka w szpitalu
  - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
 • Kiedy umowa wygaśnie?
 • Okres ubezpieczenia nie może kończyć się wcześniej niż w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym ubezpieczone dziecko ukończy 18 lat ale nie później niż w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym ukończy 25 lat.
  W każdym momencie można rozwiązać umowę. W takim wypadku Warta wypłaci wartość wykupu ubezpieczenia. Informację o wartości wykupu w poszczególnych latach trwania umowy podajemy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a także informujemy co roku w specjalnym piśmie. 
 • Co stanie się z polisą po śmierci współubezpieczonego dziecka?
 • W razie śmierci ubezpieczonego dziecka, zostaje zwrócona wartość składek wpłaconych w ramach umowy podstawowej a umowa rozwiązuje się.

Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...