MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warta NNW

To elastyczna oferta, która gwarantuje kompleksową ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Aż osiem opcji dodatkowych, cztery sposoby wyliczania świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu i trzy specjalnie przygotowane pakiety – to ważniejsze atuty tego ubezpieczenia.

1.

Wiele świadczeń dodatkowych do wyboru

W Warta NNW poza zakresem podstawowym gwarantującym wypłatę świadczenia w razie śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu proponujemy szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych.

2.

Trzy warianty naliczania wysokości świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu

Na rynku funkcjonują trzy podstawowe warianty naliczania wysokości świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu. W Warta NNW masz do nich wszystkich dostęp!

3.

Atrakcyjne pakiety dla firm czy uczestników wyjazdów wypoczynkowych lub integracyjnych

Staramy się, aby umowę Warta NNW każdy mógł zawrzeć w prosty i szybki sposób. Dlatego oferujemy dwa specjalnie przygotowane pakiety dla firm czy uczestników wyjazdów wypoczynkowych lub integracyjnych.

4.

Swoboda wyboru zakresu, sum ubezpieczenia czy czasu ochrony

Jesteś pracodawcą i szukasz dla swoich pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko w miejscu pracy, i w drodze do niej, i z powrotem? Czy może ubezpieczasz się indywidualnie lub większą grupę przed wyjazdem i wolisz pełną 24 godzinną ochronę w życiu prywatnym i zawodowym? A może uprawiasz sport? W Warta NNW znajdziesz ofertę dla siebie!

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu Warta NNW?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Opcje dodatkowe
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Komu polecamy ubezpieczenie Warta NNW
 • Ze względu na elastycznie kształtowany i szeroki zakres ochrony to ubezpieczenie wybierają:

  • osoby indywidualne, pracujące, uczące się (zarówno krajowe jak i zagraniczne),
  • pracodawcy (zakłady pracy),
  • organizatorzy turystyki, hotele, pensjonaty, organizatorzy konferencji itp.
 • W jakich krajach umowa daje ochronę?
 • Umowa obejmuje wypadki, które zdarzyły się w Polsce  i za granicą.

 • Jakie podstawowe świadczenia gwarantuje Warta NNW?
 • Umowa w swojej podstawowej wersji gwarantuje:

  • Wypłatę świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego,
  • Wypłatę świadczenia w razie stałego uszczerbku na zdrowiu,
  • Zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych do 25 proc. sumy ubezpieczenia (nie więcej niż 3 tys. zł).
  • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do wysokoći 25 proc. sumy ubezpieczenia (ale nie więcej niż 5 tys. zł)
 • Jakie sposoby naliczania wysokości świadczenia w Warta NNW?
 • W Warta NNW oferujemy trzy warianty naliczania świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:

  • Wariant 1 - proporcjonalny - w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się  procentowi sumy ubezpieczenia.
  • Wariant 2 - progresywny – w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku.
  • Wariant 3 - wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.

   

  Więcej szczegółów w poradniku: Jakie mogą być sposoby naliczenia świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu?

 • Jakie świadczenia dodatkowe są dostępne w ramach Warta NNW?
 • Umowa może gwarantować wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

  • całkowitej niezdolności do pracy albo uprawiania sportu zawodowo,
  • czasowej niezdolności do pracy/nauki (zasiłek dzienny),
  • kosztów leczenia,
  • pobytu w szpitalu (dzienne świadczenie szpitalne)
  • opieki medycznej zawierającej, rekonwalescencję, rehabilitację, pomoc psychologa

   

  Więcej w opisie korzyści: Wielość opcji dodatkowych do wyboru.

 • O jakie zdarzenia można rozszerzyć zakres ochrony w Warta NNW?
 • Dodatkowo ochroną mogą być objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

  • zawału serca lub udaru mózgu,
  • chorób tropikalnych,
  • działań wojennych lub stanu wyjątkowego,
  • uprawiania sportu zawodowo.
 • Ile kosztuje ubezpieczenie Warta NNW?
 • Cena zależy od wielu elementów m.in. wybranej sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, wybranego wariantu wyliczania stałego uszczerbku na zdrowiu, profilu klienta (wiek, zawód).

 • Jak może być opłacana składka za Warta NNW?
 • Składka jest płatna jednorazowo.

  W przypadku umów zawieranych na 1 rok, przy składkach o wysokości ponad 1 tys. zł istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.

 • Kto może być objęty ubezpieczeniem Warta NNW?
 • Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby fizyczne, na rzecz których zawarto umowę ubezpieczenia.

  Umowa może być zawarta na rzecz osób:

  •  posiadających obywatelstwo polskie,
  • cudzoziemców zamieszkałych na terytorium RP.
 • Jakie mogą być formy zawarcia umowy Warta NNW?
 • Dajemy możliwość zawierania umów ubezpieczenia w formie:

  1. Indywidualnej,
  2. Zbiorowej:
  • imiennej (wymienienie z nazwiska osób ubezpieczonych),
  • bezimiennej (obejmuje wszystkie osoby należące do określonej zbiorowości).

   

  Pakietów:

  • FIRMA - dla pracowników min. 6-osobowej firmy,
  • PODRÓŻNIK - dla uczestników różnych form zorganizowanego wypoczynku tj. wycieczek, wczasów, kolonii, obozów, pielgrzymek, przy czym grupa musi liczyć min. 10 osób.
 • Na jaki okres może być zawarta umowa Warta NNW?
 • Okres ochrony może wynosić od 1 dnia do 1 roku.

Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...