Ubezpieczenie dziecka Warta Posag

Będąc rodzicem dziecka w wieku szkolnym warto zabezpieczyć jego przyszłość kupując ubezpieczenie posagowe

Zostaw numer – oddzwonimy

To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Oddzwonimy, aby przedstawić Ci ofertę
Połączenie jest szyfrowane
Twoje dane są bezpieczne
Będąc rodzicem dziecka w wieku szkolnym warto zabezpieczyć jego przyszłość kupując ubezpieczenie posagowe

Finansowe zabezpieczenie przyszłości dziecka i ochrona na co dzień

Ubezpieczenie posagowe zapewni dziecku bezpieczną przyszłość i spokojną codzienność. Dzięki regularnym wpłatom otrzyma kapitał na start w dorosłość, który może przeznaczyć na dowolny cel, np. wkład w nowe mieszkanie czy opłacenie studiów.

Jeśli Ciebie zabraknie, przejmiemy opłacanie składki. Dodatkowo, w przypadku Twojej śmierci dziecko może otrzymywać również comiesięczną rentę – nawet 3 tys. zł.

Co zyskujesz

Dziecko otrzyma wypłatę, nawet, gdyby Ciebie zabrakło

W przypadku Twojej śmierci przejmiemy opłacanie składek, aby dziecko otrzymało kwotę wskazaną w polisie. Możemy przejąć opłacanie składki również w przypadku, gdy będziesz niezdolny do pracy.

Jedna polisa dla dziecka i rodziców lub opiekunów

Możesz wskazać drugą osobę dorosłą, która poza Tobą również będzie ubezpieczona. Dzięki temu dziecko otrzyma wsparcie, jeśli zabraknie obydwojga lub któregokolwiek z rodziców czy opiekunów dziecka. W takiej sytuacji dziecko może otrzymac nawet dwie renty posagowe.

Wartościowy prezent dla dziecka

Ubezpieczenie może wykupić rodzic lub prawny opiekun, a także dziadkowie lub rodzice chrzestni, a nawet osoba niespokrewniona, w wieku maksymalnie 55 lat. Dzięki temu polisa jest świetnym pomysłem na prezent z okazji chrztu, komunii, itp.

Ochrona już od urodzenia

Im wcześniej zdecydujesz się na ubezpieczenie, tym łatwiej będzie zgromadzić kapitał na przyszłość. Możesz wykupić polisę zaraz po urodzeniu się dziecka.

Przewaga nad lokatą bankową

Inaczej niż w przypadku lokaty, ubezpieczenie posagowe zapewnia ochronę  w przypadku śmierci któregoś z opiekunów. W takiej sytuacji wypłata jest bez porównania większa, niż w przypadku lokaty.

Co obejmuje ubezpieczenie Warta Posag - przykłady

Czego nie obejmuje ubezpieczenie Warta Posag - przykłady

Pełną listę zdarzeń i okoliczności, których nie obejmuje ochrona, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpiecz się zdalnie

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie Warta Posag

Jak wygląda procedura zawarcia umowy ubezpieczenia Warta Posag?

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie wniosku i wpłaty pierwszej składki. W określonych przypadkach do sumy ubezpieczenia 200 000 zł polisa jest wystawiana przez Agenta bez konieczności przeprowadzana badań lekarskich.

Na ile lat obliczona jest taka umowa?

Minimalny okres, na jaki można podpisać taką umowę to 10 lat.

Maksymalny okres może być ustalony nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Koniec okresu ubezpieczenia może nastąpić maksymalnie w rocznicę przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 70 lat.

Czy wymagane są badania medyczne?

W większości wypadków nie. Wystarczy wypełnienie ankiety, w której ubezpieczony określa stan swojego zdrowia. W przypadku wysokich sum ubezpieczenia albo wątpliwości co do stanu zdrowia opisanego w ankiecie, ubezpieczony może zostać skierowany na badania, których koszt pokrywa Warta.

Ile trzeba mieć lat, żeby zawrzeć ubezpieczenie posagowe?

Ubezpieczony (rodzic, opiekun prawny, lub np. dziadkowie, chrzestni) nie może mieć więcej niż 55 lat. Dziecko – nie może mieć więcej niż 15 lat (nie ukończone 15 lat. w dniu zawarcia umowy)

Komu polecamy ubezpieczenie Warta Posag?

To program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, opiekunów, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo.

Jakie zabezpieczenie uzyskuje moje dziecko jeśli kupię taką polisę?

W opcji podstawowej polisa gwarantuje wypłatę dziecku określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie. W przypadku gdyby Cię przy nim zabrakło, to Warta przejmie opłacanie składki do końca umowy.

Dodatkowo zakres ochrony można rozszerzyć o następujące umowy dodatkowe:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego
 • renta posagowa ubezpieczonego
 • renta posagowa współubezpieczonego
 • przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego
 • powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
 • wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania
 • pobyt dziecka w szpitalu
Ile kosztuje taka polisa?

Wysokość składki określana jest indywidualnie, a jej wysokość zależy np. od wieku osoby ubezpieczonej, czasu trwania umowy czy wybranego zakresu ubezpieczenia. Składka opłacana jest regularnie tj. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Co stanie się z polisą, gdy nie będę mógł opłacać składek?

Losy polisy zależą od tego, jak długo już ją posiadasz i jak długo trwa zwłoka w opłacaniu składek. Skontaktuj się ze swoim agentem, który doradzi Ci, co zrobić w takiej sytuacji.

Jak działa opcja Renty Posagowej?

W przypadku śmierci rodzica lub opiekuna dziecka (ubezpieczonego), dziecko będzie otrzymywało miesięczną rentę w wybranej wysokości. Renta wypłacana jest od dnia śmierci ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

W momencie zawierania umowy ubezpieczenia sam decydujesz jaki poziom renty będzie najbardziej odpowiedni, do wyboru masz następujące kwoty: 500 zł, 750 zł, 1 000 zł, 1 500 zł, 2 000 zł, 2 500 lub 3 000 zł miesięcznie. Wysokość renty posagowej współubezpieczonego nie może być wyższa niż wysokość renty ubezpieczonego.

Co zapewniają umowy dodatkowe dotyczące zdrowia dziecka?

Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku – w razie wypadku, wskutek którego dziecko dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacone będzie świadczenie, którego wysokość zależy od stopnia uszczerbku określonego w tabeli w OWU.

Pamiętaj! Przy poważniejszych urazach wypłacane jest maksymalnie 100 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu jednego wypadku co oznacza, że umowa dodatkowa trwa nadal- nie rozwiazuje się po wypłacie 100% sumy ubezpieczenia.

Poważne zachorowanie dziecka – w sytuacji, gdy u dziecka zostanie zdiagnozowana choroba znajdująca się na liście poważnych zachorować w OWU (np. nowotwór złośliwy, cukrzyca, wirusowe zapalenie mózgu, niewydolność nerek), zostanie wypłacona jednorazowo kwota wskazana w umowie;

Pobyt dziecka w szpitalu:

 • w razie pobytu wskutek wypadku, zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 200 zł za każdy dzień pobytu,
 • w razie pobytu z powodu choroby, który trwał min. 6 dni, zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 100 zł za każdy dzień pobytu.
Jak mogę chronić dziecko przed skutkami mojego wypadku?

Wybierając opcje dodatkowe ubezpieczenia:

 • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego – w czasie gdy nie będziesz mógł sam opłacać składek Warta przejmie opłacanie składek za umowę ubezpieczenia do czasu gdy Twój stan zdrowia się nie poprawi. Umowa dotyczy także sytuacji, w której niezdolność do pracy jest skutkiem choroby. Dzięki temu polisa będzie kontynuowana także wtedy gdy nie będziesz trwale zdolny do wykonywania pracy.
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku – zapewnia jednorazową wypłatę sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie osobie uprawnionej.
   
  Pamiętaj! Realizacja umowy dodatkowej nie powoduje rozwiązania umowy podstawowej. To znaczy, że dziecko po osiągnięciu określonego w umowie wieku otrzyma kwotę wynikająca z umowy podstawowej.
Kiedy umowa wygaśnie?

Okres ubezpieczenia nie może kończyć się wcześniej niż w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym ubezpieczone dziecko ukończy 18 lat ale nie później niż w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym ukończy 25 lat.

W każdym momencie można rozwiązać umowę. W takim wypadku Warta wypłaci wartość wykupu ubezpieczenia. Informację o wartości wykupu w poszczególnych latach trwania umowy podajemy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a także informujemy co roku w specjalnym piśmie.

Co stanie się z polisą po śmierci dziecka?

W razie śmierci ubezpieczonego dziecka, zostaje zwrócona wartość składek wpłaconych w ramach umowy podstawowej a umowa rozwiązuje się.

Jak WARTA zapewnia utrzymanie realnej wartości polisy?

W każdą rocznicę polisy proponujemy indeksację, czyli podniesienie składki o określony procent (wskaźnik indeksacyjny). Równocześnie podnoszona jest suma ubezpieczenia, co zapewnia utrzymanie realnej wartości środków na polisie. To Ty decydujesz, czy Twoja składka i suma ubezpieczenia ma zostać zindeksowana.
 
Pamiętaj! 100 tys. zł będzie miało niższą wartość za 10 lat, niż ma obecnie.

Kiedy mogę dokupić opcje dodatkowe?

Wyłącznie wraz z umową podstawową można zawrzeć umowy dodatkowe:

 • renta posagowa ubezpieczonego
  • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego
  • renta posagowej współubezpieczonego
  • przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego

Wraz z umową podstawową oraz w każdą jej rocznicę można zawrzeć umowy dodatkowe:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • poważne zachorowanie dziecka
 • pobyt dziecka w szpitalu
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
Zobacz więcej Zwiń

Przydatne dokumenty

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

Krótki czas oczekiwania na infolinii, transport medyczny, zakup środków opatrunkowych… Hm, gdybym miał płacić za to wszystko ze swojej kieszeni, nie byłoby kolorowo.

Zbigniew z Głogowa

Konsultant poinformował nas, że oddzwoni w ciągu godziny. Oddzwonił już po 10 minutach z informacją, że przyjedzie do nas lekarz i że wizyta będzie bezkosztowa.

Grzegorz z Warszawy
Złoty Laur Konsumenta 2023 - Warta wyróżniona w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne i usługi assistance
 Warta otrzymała prestiżowy tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi 2023

Nie zapewniamy, że powyższe opinie pochodzą od osób, które faktycznie korzystały lub nabyły ubezpieczenie.