MATERIAŁ MARKETINGOWY

1.

Własna strategia inwestycyjna

To od Ciebie zależy sposób inwestowania środków finansowych. Masz do wyboru 6 funduszy i 4 plany Inwestycyjne. Dzięki temu zyskujesz zróżnicowane możliwości pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

2.

Wypłaty w razie śmierci

W razie śmierci ubezpieczonego, Warta wypłaca kwotę równą sumie ubezpieczenia na którą składa się wartość polisy (powiększona o wartość składek dodatkowych) i 500 zł. Jeżeli śmierć spowodowana była wypadkiem komunikacyjnym świadczenie podstawowe zostanie powiększone o wartość 10% składki jednorazowej.

3.

Łatwy dostęp do zgromadzonych oszczędności

Masz już dosyć polis, z których nie możesz wyciągnąć ani grosza przez 10 czy 15 lat? W Warta Twoja Przyszłość możesz dokonać częściowej i całkowitej wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie.

4.

Jedna polisa dla dziecka i rodziców

Dzięki formule pozwalającej na objęcie jedną polisą obojga rodziców ubezpieczonego dziecka (ale też jednego rodzica i jego małżonka/partnera) nie musisz wybierać kto z dorosłych powinien być objęty ochroną ubezpieczeniową. Objęcie ochroną obojga opiekunów dziecka pozwala kompleksowo zabezpieczyć jego przyszłość. Umowy dodatkowe dotyczące śmierci współubezpieczonego pozwolą uniknąć dalszego opłacania ubezpieczenia, gdy rodzina znajdzie się w traumatycznej sytuacji po jego stracie, jak również zapewni ubezpieczonemu dziecku wypłatę comiesięcznej renty w wysokości wybranej na etapie zawierania umowy.

5.

Nawet 3 000 zł miesięcznej renty dla dziecka

W ramach umów dodatkowych możesz skorzystać m.in. opcja renty posagowej dla dziecka na poziomie 500 zł, 750 zł, 1 000 zł, 1 500 zł, 2 000 zł lub 3 000 zł miesięcznie. Dzięki tej umowie, w razie gdy Ciebie zabraknie, dziecko będzie otrzymywało rentę w wybranej wysokości do końca okresu ubezpieczenia. Umowa dodatkowa renty posagowej może być zawarta także dla drugiego rodzica/opiekuna (współubezpieczonego), co pozwala na pełne zabezpieczenie dziecka, gdyż w sytuacji gdyby zabrakło obydwojga rodziców będzie otrzymywało dwie renty posagowe.