Życie

Co można zmienić na polisie na życie w Warcie i jak to zrobić?

Masz polisę na życie i chcesz dokonać na niej zmian? Zastanawiasz się, czy Twój ubezpieczyciel ma aktualne dane kontaktowe do ciebie? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak modyfikować swoją polisę na życie.

Kobieta z mężczyzną w kuchni

Jak bardzo ważne są aktualne dane kontaktowe na polisie na życie?

Bardzo ważnymi danymi na naszej polisie na życie w Warcie są dane kontaktowe. Aktualny numer telefonu i aktualny adres korespondencyjny sprawia, że mamy zapewnione otrzymywanie informacji związanych z obsługą naszej polisy. Pamiętaj o tym, żeby dbać o aktualizację tych danych. Numer telefonu, jak i adres można zaktualizować podczas kontaktu z infolinią Warty. Polisy na życie są polisami dobrowolnymi, więc powinieneś zadbać o to, aby były systematycznie opłacane. Brak wpływu składki za kolejny okres ubezpieczenia, przy aktualnym numerze telefonu sprawi, że otrzymamy SMS z przypomnieniem o płatności.

Adres korespondencyjny jest wykorzystywany do wysyłania ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem polisy. Należy do nich informacja związana z propozycją indeksacji polisy na życie, która jest wysyłana do nas pod koniec kolejnego roku polisowego. Rok polisowy rozpoczyna się po każdej rocznicy zawarcia przez nas polisy na życie. Listy z informacją o propozycji indeksacji dotyczą większości produktów indywidualnych na życie. Indeksacja polega na urealnieniu sum ubezpieczenia na poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych na naszej polisie. Oznacza to, że propozycja zawiera zwiększenie sum ubezpieczenia na naszych polisie, co jest bardzo pożądanym rozwiązaniem przy inflacji i wzroście cen za w zasadzie wszystkie towary i usługi. Zwiększenie sum ubezpieczenia wiąże się też ze wzrostem składki. Jeśli nie otrzymaliśmy listu z propozycją indeksacji, możemy skontaktować się z infolinią, aby poprosić o jego ponowną wysyłkę. Jeżeli nie chcesz poddać indeksacji Twojej polisy, powinieneś poinformować o tym Wartę, najlepiej korespondencyjnie. Dla niektórych produktów możemy poinformować Wartę o odrzuceniu indeksacji podczas kontaktu z infolinią.

 

Jak zmienić zakres ochrony na polisie na życie?

Jeśli chcesz zmienić zakres ubezpieczenia na indywidualnej polisie na życie, to powinniśmy skontaktować się z naszym agentem. W zależności od posiadanej polisy będzie możliwość zmiany jej wariantu lub otrzymamy propozycje zawarcia nowej polisy związanej z tym samym produktem, który posiadamy obecnie. Przy polisach grupowych na życie jest natomiast możliwa zmiana zakresu ubezpieczenia na tej samej polisie, na której jesteśmy ubezpieczeni lub zmiana polisy na taką, gdzie obowiązuje preferowane przez nas warunki. Jest to spowodowany tym, że część polis grupowych na życie posiada tylko jedne warunki dla wszystkich ubezpieczonych, a część polis posiada możliwość wyboru warunków. Zmian związanych z polisami grupowymi najłatwiej dokonać u osoby obsługującej taką polisę w zakładzie pracy. Jeśli nasza polisa na życie jest obsługiwana przez agenta, ponieważ nie jest związana z określonym zakładem pracy, wtedy zmiany dokonujemy oczywiście u niego.

 

Jak zmienić uposażonego na polisie na życie?

Każda polisa na życie powinna posiadać wyznaczoną osobę uposażoną. Uposażony to osoba lub osoby wskazane przez ubezpieczonego do odbioru świadczenia z tytułu jego śmierci. Na konkretnej polisie możemy wskazać jednego uposażonego, ale możemy też wskazać ich więcej. Wtedy sumę świadczenia z tytułu naszej śmierci dzielimy najczęściej procentowo na poszczególne wskazane jako uposażone osoby.

Uposażonych można także zmienić w trakcie trwania polisy lub można zmienić podział procentowy możliwego do otrzymania przez nich świadczenia. Zmiany uposażonego na polisie można dokonać tylko korespondencyjnie. Jest to spowodowane koniecznością potwierdzenia danych osoby ubezpieczonej na polisie, ale także jej podpisu, widniejącego na dyspozycji zmiany. Informacje o uposażonych na polisach są jednymi z najbardziej strzeżonych informacji polisowych.
 

Jak zarządzać środkami na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych?

Część polis na życie, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, posiada możliwość gromadzenia na nich środków. Wpłacając składkę na taką polisę, jej część przeznaczana jest na zapewnienie ochrony w postaci ryzyk ubezpieczeniowych takich jak zgon, pobyt w szpitalu lub urodzenie dziecka, a pozostała część składki jest lokowana na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Możesz tym samym na polisie na życie zbierać środki, aby później je wykupić, czyli dokonać wypłaty z funduszy. Pamiętaj, że inwestowanie w nawet tak bezpieczne aktywa, jak ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe niesie ze sobą pewne ryzyko. Jeżeli zdecydowaliśmy się na polisę na życie z funduszem, to powinniśmy śledzić notowania funduszy jakie wybraliśmy na swojej polisie do lokowania wpłacanych na polisie pieniędzy.

Jeśli jakiś z wybranych przez Ciebie funduszy traci na wartości i tym samym kurczą się nasze aktywa, wtedy powinieneś pozbyć się go z naszego portfela inwestycyjnego i wybrać inny fundusz. W Warcie można to zrobić z pomocą pobranego ze strony internetowej formularza, ale większość klientów korzysta w tym przypadku z serwisu internetowego. W serwisie tym poza informacjami o zgromadzonych środkach i wybranych przez nas funduszach znajdziemy wszystkie informacje o polisach na życie, jakie mamy w Warcie.

Jeżeli chcesz zmienić sposób lokowania środków, to tak jak już wspomniano, możesz sprzedaż aktywa w posiadanym przez nas funduszu i nabyć udziały w innym funduszu, który według nas będzie bardziej dochodowy. Możesz też zachować udziały w funduszu, który traci na wartości, czekając, aż znów zacznie zwyżkować. Wówczas wpływającą część składki przeznaczoną na inwestowanie z pomocą polisy na życie kierujemy na inny fundusz. W tym modelu zwiększamy ilość funduszy, na które kierujemy środki, aby zmniejszyć ryzyko związane z inwestycją. Notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych możemy znaleźć na stronie Warty.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady