Życie

Czym jest karencja w ubezpieczeniach na życie?

Ubezpieczenia na życie stanowią ważny element planowania finansowego i zabezpieczenia przyszłości naszej i naszych bliskich. Warto jednak pamiętać, że polisy ubezpieczeniowe na życie często zawierają zapisy i warunki, które mogą wpłynąć na proces wypłaty odszkodowania lub świadczenia w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń. Jednym z pojęć, które warto zrozumieć, jest "karencja".

Kobieta i laptop

Czym jest karencja w ubezpieczeniach na życie?

W kontekście ubezpieczeń na życie odnosi się ono do pewnego okresu od daty zawarcia polisy, w którym nie ma odpowiedzialności ubezpieczeniowej lub jest ona ograniczona. Karencja to czas, w którym ochrona ubezpieczeniowa jeszcze się nie rozpoczęła albo rozpoczęła się w ograniczonym zakresie np. tylko jeśli zdarzenie będzie spowodowane wypadkiem. Może się zatem zdarzyć, że nie przysługuje wypłata świadczenia lub wspomniana wypłata będzie znacznie obniżona wobec sumy ubezpieczenia, jaką mamy na polisie. Wszelkie zapisy regulujące karencje na poszczególnych ryzykach naszej polisy są zawsze szczegółowo opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Celem karencji jest zapobieganie przed ewentualnymi nadużyciami lub sytuacjami, w których osoba ubezpieczona mogłaby nabyć ubezpieczenie już po wystąpieniu ryzyka i ubiegać się o wypłatę świadczenia. Dzięki temu ubezpieczyciel przeciwdziała sytuacjom, w których ubezpieczony próbowałby wykorzystać ubezpieczenie w nieuczciwy sposób. Gdyby nie wprowadził tego mechanizmu, składka musiałaby być znacznie wyższa, żeby utrzymać wysokość świadczeń dla uczciwych klientów.
 

Czym jest okres karencji?

Okres karencji w ubezpieczeniu na życie to istotny aspekt, który warto zrozumieć przed podpisaniem umowy. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, który pomoże Ci zrozumieć, ile czasu trwa karencja i dlaczego jest to ważne.
 

Dlaczego istnieje okres karencji?

Karencja jest sposobem zabezpieczenia. Jest to ochrona przed nadużyciami i na wypadek próby wyłudzenia pieniędzy z ubezpieczenia. Niestety zdarzają się również nieuczciwi, którzy mogliby zdecydować się na zakup polisy w celu uzyskania wysokiego odszkodowania po wystąpieniu szkody. Bezpośrednim powodem, dla którego szukamy ubezpieczenia na życie, nie może być fakt, że spodziewamy się wkrótce narodzin dziecka lub otrzymaliśmy niepokojącą diagnozę. Powodem zawarcia polisy na życie powinna być chęć objęcia ochroną nas samych oraz naszych najbliższych w dłuższej perspektywie czasowej. Świadomość potrzeby takiego zabezpieczenia jest przejawem naszej dojrzałości.

Skuteczne działanie polisy na życie jest w interesie ubezpieczonych, ale i towarzystwa ubezpieczeniowego. Zadowoleni klienci, to najlepsza reklama dla produktu ubezpieczeniowego. Karencja nie jest zaporą przed wypłacaniem świadczeń. Polisa na życie ma zapewnić skuteczną ochronę, na zasadach przyjętych w ogólnych warunkach. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, ubezpieczyciel chętnie wypłaca nawet skumulowane świadczenie.
 

Ile czasu trwa okres karencji?

Czas trwania okresu karencji może się różnić w zależności od rodzaju ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowego i lokalnych przepisów. Typowe okresy karencji w ubezpieczeniach na życie to zazwyczaj 30, 90 lub 180 dni. Dla przykładu ochrona ubezpieczeniowa dla ryzyk ubezpieczeniowych śmierć ubezpieczonego, śmierć małżonka lub partnera, lub śmierć dziecka może rozpocząć się po sześciu miesiącach od podpisania i opłacenia polisy. Ochrona dla ryzyka ubezpieczeniowego urodzenie się dziecka rozpoczyna się z reguły po dziewięciu lub dziesięciu miesiącach. Ryzyka chorobowe związane z pobytem w szpitalu w wyniku choroby dotyczące ubezpieczonego, ale także jego małżonka lub partnera oraz dziecka posiadają najczęściej zapisy o karencji wynoszącej trzy miesiące. Należy pamiętać, że ochrona na polisie na życie w zasadzie zawsze umożliwia wypłatę świadczenia, jeśli zdarzenie, które spowodowało śmierć, pobyt w szpitalu lub trwały uszczerbek na zdrowiu było wynikiem wypadku.

 

Co to oznacza dla Ciebie?

Zawsze warto zapoznać się z warunkami polisy, aby dokładnie zrozumieć, ile czasu trwa okres karencji i jak może to wpłynąć na ewentualne wypłaty. Może okazać się, że jeśli zdarzenie objęte ubezpieczeniem wystąpi w okresie karencji, to nie otrzymasz wypłaty świadczenia, lub będzie ona ograniczona.

W niektórych przypadkach do wypłaty świadczenia z polisy na życie może przydać się nasza historia ubezpieczenia na poprzedniej polisie. Jeśli zdarzenie objęte ubezpieczeniem jest jeszcze objęte karencją na naszej obecnej polisie, warto zweryfikować, czy mieliśmy to zdarzenie na polisie, którą mieliśmy wcześniej. Istnieje możliwość, że towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym złożyliśmy wniosek o wypłatę świadczenia, uzna czas objęcia nas ochroną z poprzedniej polisy i wypłata świadczenia będzie możliwa. Z reguły w takich przypadkach wypłacana jest mniejsza suma ubezpieczenia z konkretnego zdarzenia, jaka widnieje na obu polisach.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady