Życie

Kto jest ubezpieczony na mojej indywidualnej polisie na życie?

Planujesz zakup polisy na życie dla siebie, ale chcesz chronić także najbliższych? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skutecznie to zrobić.

Kobieta w kuchni

Kogo może chronić indywidualna polisa na życie?

Indywidualna polisa na życie zapewnia ochronę osobie na niej ubezpieczonej, ale może także stanowić zabezpieczenie dla pozostałych członków rodziny. Aby tak się stało, powinniśmy rozważyć rozszerzenie ochrony na polisie na życie o ryzyka ubezpieczeniowe związane z najbliższymi. Produkty ubezpieczeniowe są oferowane w wielu wariantach, co ułatwia dobranie ich do naszych potrzeb.  Każda polisa na życie musi obejmować ochronę w zakresie śmierci osoby ubezpieczonej.

Z tego powodu kupujemy tego typu polisy. Jednak jest to dopiero początek możliwości ochrony. Z reguły polisy na życie zawierają także ochronę w zakresie pobytu w szpitalu osoby ubezpieczonej, w tym pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej, trwałego uszczerbku, poważnego zachorowania lub zachorowania na określone nowotwory oraz operacji osoby ubezpieczonej. Niektóre polisy na życie zawierają także ochronę w zakresie powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji, inwalidztwa, leczenia specjalistycznego i ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem w szpitalu określoną ilość dni.

Na najnowszych produktach polis indywidualnych możemy znaleźć ochronę w zakresie COVID-19, urazu niepowodującego trwałego uszczerbku ubezpieczonego w wyniku wypadku oraz bardzo ważną możliwość Drugiej Opinii Medycznej ubezpieczonego, jeśli wspomniany ubezpieczony ma diagnozę potwierdzającą zachorowanie na poważną chorobę uwzględnioną w dedykowanym katalogu.
 

Jak objąć ochroną polisy na życie naszych najbliższych?

Indywidualna polisa na życie może zawierać ryzyka ubezpieczeniowe, które chronią również naszego małżonka lub partnera oraz dzieci. Polisa taka może uwzględniać wypłatę świadczenia za śmierć naszego rodzica lub śmierć rodzica partnera lub małżonka.
 

Ubezpieczenie od śmierci małżonka lub partnera, podobnie jak nasze ubezpieczenie, można rozszerzać o ryzyko śmierci w wyniku wypadku oraz o ryzyko śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego. Bardzo podobnie wygląda to dla dziecka. Możemy na polisie mieć ochronę związaną ze śmiercią dziecka, ale także ze śmiercią dziecka w wyniku wypadku. Dla naszych rodziców lub rodziców naszego małżonka, lub partnera produkty ubezpieczeniowe przewidują podobną formę ochrony.
 

Jak chronione jest dziecko na naszej polisie na życie?

Na polisach na życie bardzo często występują ryzyka ubezpieczeniowe związane z urodzeniem dziecka. Na niektórych występują też ryzyka urodzenia dziecka z wadą wrodzoną. Na najnowszych natomiast możemy również znaleźć ryzyko ubezpieczeniowe urodzenie się wnuka. Nasze dziecko może być chronione w zakresie pobytu w szpitalu i rekonwalescencji po tym pobycie. Dziecko możemy ubezpieczyć w zakresie powstania trwałego uszczerbku w wyniku wypadku, poważnego zachorowania oraz przebytej operacji, a także powikłań po przebytej operacji. Pewną formą zabezpieczenia dziecka jest też ryzyko ubezpieczeniowe osierocenie dziecka, wypłacane po śmierci rodzica.

 

Jakie usługi oferuje pakiet assistance na naszej polisie?

Bardzo ważnym elementem polisy na życie jest pakiet assistance. Pakiet taki zapewnia z reguły szeroki zestaw usług, z którego może korzystać osoba ubezpieczona na polisie, ale również osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Wystarczy, więc, aby co najmniej jedna osoba w domu posiadała polisę na życie takim pakietem, by wszyscy domownicy mogli z niej korzystać w przewidzianym w ogólnych warunkach ubezpieczenia zakresie. Pakiet assistance na polisie na życie to przede wszystkim możliwość wizyty lekarskiej, wizyty lekarza specjalisty, wizyty pielęgniarki, transport medyczny i organizacja rehabilitacji.
 

Jednak przydatnymi mogą okazać się usługi w zakresie opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, pobytem opiekuna w przypadku hospitalizacji dziecka, a także prywatnych lekcji. Na najnowszych produktach w zakresie omawianych usług znajdziemy transport i naprawę roweru po wypadku, w którym możemy uczestniczyć, wizytę położnej po urodzeniu dziecka, pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej, a także trenera fitness po urodzeniu dziecka.
 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady