Czym jest ubezpieczenie na życie i dożycie?

Ubezpieczenie na życie i dożycie to rodzaj ubezpieczenia długoterminowego, które łączy w sobie dwie funkcje – ochronną i oszczędnościową. Najczęściej polisy tego rodzaju zawierane są z myślą o zagwarantowaniu sobie zaplecza finansowego na późne lata swojego życia lub dla zapewnienia środków finansowych dla swoich najbliższych – na wypadek śmierci.