Ochrona i pewny kapitał

Para objęta ubezpieczeniem ochronnym zapewniającym ochronę i zabezpieczenie finansowe dla bliskich

Chcesz poznać ofertę? Podaj dane

To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Oddzwonimy, aby przedstawić Ci ofertę
Połączenie jest szyfrowane
Twoje dane są bezpieczne
Para objęta ubezpieczeniem ochronnym zapewniającym ochronę i zabezpieczenie finansowe dla bliskich

Zabezpieczenie bliskich na wypadek niespodziewanych zdarzeń, gromadzenie kapitału na przyszłość oraz możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)

Warta Bezpieczna Przyszłość to kompleksowa oferta ubezpieczeniowa zapewniająca ochronę Twojego życia i zdrowia na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych oraz zabezpieczenie finansowe dla Twoich bliskich, a także – w przypadku dożycia do końca okresu umowy – gwarantującej wypłatę ustalonej kwoty.

Co zyskujesz

Gwarancja wypłaty na koniec umowy

Na koniec umowy wypłacimy Ci kwotę określoną w polisie. Kwota ta może być dodatkowo powiększona o udział w zysku ubezpieczyciela (udział w zysku nie jest gwarantowany).

Zabezpieczenie finansowe dla bliskich

Jeżeli w trakcie umowy umrzesz, wypłacimy świadczenie osobom, które wskażesz w umowie. Wypłata świadczenia odbywa się bez skomplikowanych procedur spadkowych oraz bez podatku od spadków i darowizn.

Polisa na Twoich warunkach

Możesz skorzystać z szeregu umów dodatkowych. Dzięki nim dopasujesz ubezpieczenie do swoich indywidualnych oczekiwań.

Ty ustalasz na jak długo

To Ty ustalasz jak długo będzie trwała Twoja umowa. Możesz wybrać dowolny okres pomiędzy 10 a 25 lat.

Ty ustalasz zakres ochrony

To Ty wybierasz sytuacje, na wypadek których chcesz się zabezpieczyć i otrzymać pieniądze z polisy oraz decydujesz czy jesteś zainteresowany opcją inwestycyjną umożliwiającą Ci inwestowanie dodatkowych środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Ty ustalasz poziom ochrony

Możesz ustalić kwotę jaką chciałbyś otrzymać po zakończeniu umowy a także kwotę maksymalnej wypłaty dla poszczególnych umów dodatkowych.

Ty decydujesz kiedy chcesz opłacać składkę

Miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie.

Minimum formalności

Badania lekarskie nie są potrzebne dla polis z maksymalnym ubezpieczeniem do 300 000 zł. W takiej sytuacji otrzymasz polisę tego samego dnia od Agenta lub e-mailem – jeżeli zawierasz umowę zdalnie. Jeżeli jednak z ankiety o stanie zdrowia wynika że badania będą koniecznie, dowiesz się o tym od Agenta przed zawarciem umowy – pokryjemy wtedy ich koszty.

Umowa dodatkowa z UFK

Możliwość skorzystania z opcjonalnej umowy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, w ramach której inwestujesz środki w fundusze zarządzane przez Wartę.

Wsparcie ekspertów inwestycyjnych – w przypadku zawarcia umowy dodatkowej z UFK, Twoimi środkami zarządzają profesjonaliści – rynkowi eksperci z ogromnym doświadczeniem. Dzięki ich wsparciu zbudujesz własną, bezpieczną strategię inwestycyjną.

 

Poznaj ekspertów inwestycyjnych Warty

Zróżnicowane fundusze

W przypadku zawarcia umowy dodatkowej z UFK możesz wybierać spośród 6 funduszy powiązanych zarówno z rynkami bezpiecznymi, czyli pieniężnym i obligacyjnym jak i z rynkiem akcji.

 

Sprawdź dostępne fundusze.

Co obejmuje ubezpieczenie Warta Bezpieczna Przyszłość – przykłady

Czego nie obejmuje Warta Bezpieczna Przyszłość - przykłady

Pełną listę zdarzeń i okoliczności, których nie obejmuje ochrona, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Może zainteresuje Cię również

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie Warta Bezpieczna Przyszłość

Komu polecamy ubezpieczenie Warta Bezpieczna Przyszłość?

Ubezpieczenie Warta Bezpieczna Przyszłość przeznaczone jest dla osób, które planują przyszłość z troską o siebie i swoich najbliższych. Oferta jest idealnym połączeniem ochrony ubezpieczeniowej z odkładaniem kapitału. Takie rozwiązanie pozwala zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i umożliwia odłożyć środki na przyszłość.

Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia Warta Bezpieczna Przyszłość?

Ubezpieczającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Natomiast ubezpieczonym może być tylko osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

W momencie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczony musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć ukończonych 60 lat

Na jaki okres może być zawarta umowa ubezpieczenia Warta Bezpieczna Przyszłość?

Umowa zawierana jest na czas określony wybrany przez Klienta, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 25 lat. Umowa podstawowa zawierana na okres nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy po ukończeniu przez ubezpieczającego 70 lat.

Jakie umowy dodatkowe można dokupić do Warta Bezpieczna Przyszłość?

- śmierć ubezpieczonego

- śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku

- śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

- powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

- powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku

- pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku wypadku

- lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

- pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku choroby

- lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby

- poważne zachorowanie ubezpieczonego

- operacja ubezpieczonego

- leczenia specjalistyczne ubezpieczonego

- przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy

- Warta Assistance Medyczny

- Druga opinia medyczna

- umowa dodatkowa z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Co to jest ochrona tymczasowa?

W dniu dostarczenia do Warty poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia pierwszej składki zaczyna obowiązywać ochrona tymczasowa (maksymalnie przez okres 60 dni).

Zakres ochrony tymczasowej obejmuje śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku. Z tytułu objęcia ochroną tymczasową osobie uprawnionej wypłacane jest świadczenie w wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia określonej we wniosku o zawarcie umowy, nie więcej jednak niż 100 tys. zł. Jeżeli proces oceny ryzyka wydłuża się powyżej 60 dni, możliwe jest przedłużenie okresu ochrony tymczasowej.

Jak często trzeba opłacać składki?

Składka może być płatna z góry miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w wysokości i terminach określonych w umowie. Składka regularna płatna jest łącznie za umowę podstawową i wszystkie umowy dodatkowe na jeden rachunek bankowy wskazany w umowie. Wyjątkiem jest składka dodatkowa w umowie dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, która płatna jest na dedykowany rachunek.

Czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia Warta Bezpieczna Przyszłość zdalnie, bez wychodzenia z domu?

Istnieje możliwość zawarcia polisy bezpośrednio u Agenta Warty lub bez wychodzenia z domu w procesie zdalnym, bez wykonywania badań lekarskich i zbędnych formalności do sumy ubezpieczenia 300 000 zł. Jeśli będzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań dowiesz się o tym natychmiast w pierwszym kroku przy zawarciu umowy.

Zobacz więcej Zwiń

Przydatne dokumenty

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

Krótki czas oczekiwania na infolinii, transport medyczny, zakup środków opatrunkowych… Hm, gdybym miał płacić za to wszystko ze swojej kieszeni, nie byłoby kolorowo.

Zbigniew z Głogowa

Konsultant poinformował nas, że oddzwoni w ciągu godziny. Oddzwonił już po 10 minutach z informacją, że przyjedzie do nas lekarz i że wizyta będzie bezkosztowa.

Grzegorz z Warszawy
Złoty Laur Konsumenta 2023 - Warta wyróżniona w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne i usługi assistance
Warta otrzymała prestiżowy tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi 2023

Nie zapewniamy, że powyższe opinie pochodzą od osób, które faktycznie korzystały lub nabyły ubezpieczenie.