Samochód

Prawo jazdy kategorii C — dla jakich pojazdów i jak je uzyskać?

W Polsce aktualnie brakuje prawie 140 tysięcy kierowców. To oznacza wykorzystanie dostępnego taboru jedynie w 29%. Z tego względu wiele osób decyduje się na zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów ciężarowych. Do tego potrzebne jest prawo jazdy kategorii C.

Mężczyzna w ciężarówce

Jakie uprawnienia nadaje prawo jazdy kategorii C?

Kategorie prawa jazdy oznaczone literą C uprawniają do prowadzenia pojazdów dostawczych i ciężarowych. Również aut wielkogabarytowych. W ramach kategorii C wyróżnia się 4 klasy uprawnień – C, C1, C+E oraz C1+E. Do każdej są przypisane pojazdy o konkretnych parametrach.

Zdobywając prawo jazdy kategorii C, możesz prowadzić:

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) ponad 3,5 t z wyjątkiem autobusu,
 • zespół pojazdów składający się z pojazdu o DMC ponad 3,5 t oraz lekkiej przyczepy o DMC do 750 kg,
 • pojazd kategorii AM (motorower o pojemności do 50 cm3 oraz czterokołowiec lekki),
 • ciągnik rolniczy (wyłącznie w Polsce),
 • zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy o DMC do 750 kg,
 • pojazd wolnobieżny jak na przykład walec (wyłącznie w Polsce),
 • zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy o DMC do 750 kg.

 

W ramach tej kategorii wyróżniamy jeszcze prawo jazdy C1. Po zdobyciu tych uprawnień możesz prowadzić:

 • małą ciężarówkę, czyli pojazd samochodowy o DMC ponad 3,5 t do 7,5 t (z wyjątkiem autobusu),
 • zespół pojazdów składający się z małej ciężarówki z oraz lekkiej przyczepy o DMC do 750 kg,
 • pojazd kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy (wyłącznie w Polsce),
 • zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy o DMC do 750 kg,
 • pojazd wolnobieżny jak na przykład walec (tylko w Polsce),
 • zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy o DMC do 750 kg.
   

Jakie uprawnienia nadaje prawo jazdy kategorii C+E?

Część kierowców chce poszerzyć swoje kompetencje i możliwości zatrudnienia. Decydują się na zdobycie prawa jazdy kategorii C+E, dzięki któremu mogą prowadzić:

 • zespół pojazdów składających się z pojazdu kategorii C oraz przyczepy (bez ograniczeń DMC),
 • zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep (tylko w Polsce),
 • zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lub przyczep (tylko w Polsce).
   

W ramach tej kategorii wyróżniamy prawo jazdy C1+E. Uprawnia ono do prowadzenia następujących pojazdów:

 • zespół pojazdów o DMC do 12 t składający się z pojazdu ciągnącego (pojazd z kategorii C1) oraz przyczepy (na przykład mała ciężarówka z przyczepą),
 • zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep (wyłącznie w Polsce),
 • zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep (wyłącznie w Polsce).

Czym różni się kategoria C od C+E? Ta pierwsza uprawnia do kierowania pojazdami o DMC ponad 3,5 t, ale tylko z przyczepą o masie do 750 kg. Kategoria C+E pozwala kierować pojazdem z przyczepą o większej masie. Posiadacze kategorii C+E mogą także prowadzić ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny z dowolną przyczepą lub przyczepami.
 

Ubezpieczenie OC/AC

Jak przebiega kurs na prawo jazdy kategorii C?

Aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii C oraz C+E, należy mieć skończone 21 lat. W przypadku kategorii C1 oraz C1+E minimalny wiek to 18 lat. Sam kurs możesz rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. W przypadku osób posiadających kwalifikację wstępną minimalny wiek uprawniający do otrzymania prawa jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

Jeśli chcesz rozpocząć kurs prawa jazdy kategorii C, to powinieneś uzyskać PKK, czyli profil kandydata na kierowcę. Aby otrzymać PKK na prawo jazdy kategorii C, musisz posiadać:

 • prawo jazdy kategorii B,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii C,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów kategorii C,
 • aktualne zdjęcie w kolorze o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu).

Jeśli chcesz ubiegać się o prawo jazdy kategorii C+E, to powinieneś mieć już uprawnienia kategorii C.

Po uzyskaniu PKK możesz zapisać się na kurs. Szkolenie składa się z:

 • 20 godzin teorii w ośrodku szkolenia kierowców,
 • 30 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu ulicznym.

Po zakończeniu kursu odbywa się egzamin wewnętrzny. Dopiero jego zaliczenie uprawnia do wpisu w PKK i zapisania się na egzamin państwowy.
 

Jak przebiega egzamin na prawo jazdy kategorii C?

Egzamin na prawo jazdy kategorii C składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna trwa maksymalnie 25 minut i obejmuje 20 pytań podstawowych oraz 12 pytań dotyczących kwestii specjalistycznych związanych z kategorią C. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru. W części z pytaniami podstawowymi masz 20 sekund na przeczytanie i 15 sekund na każdą odpowiedź. Odpowiadasz TAK lub NIE.

W części specjalistycznej musisz wybrać 1 z 3 możliwych odpowiedzi. Czas na każde pytanie to 50 sekund. Część specjalistyczna obejmuje kwestie związane z prowadzeniem pojazdu kategorii C. Po zaliczeniu części teoretycznej możesz przystąpić do egzaminu praktycznego. W przypadku zdawania egzaminu na prawo jazdy kategorii C+E przystępujesz wyłącznie do części praktycznej, która polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu ulicznym:

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu,
 • przygotowanie do jazdy,
 • uruchomienie pojazdu, ruszenie z miejsca oraz jazda do przodu i do tyłu,
 • wykonanie podstawowych manewrów wskazanych przez egzaminatora,
 • złączenie przyczepy z pojazdem (w przypadku kategorii C+E oraz C1+E).

Po pozytywnym przejściu pierwszego etapu rozpoczyna się jazda w ruchu drogowym. Trwa ona ok. 45 minut. W przypadku egzaminu na kategorię C+E po powrocie na plac manewrowy musisz jeszcze rozprzęgnąć pojazd z przyczepą. Na wykonanie tego zadania masz 10 minut.
 

Pamiętaj o ubezpieczeniu OC

Jak uzyskać możliwość podjęcia pracy jako zawodowy kierowca?

Odbycie kursu oraz zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C nie daje możliwości podjęcia pracy jako zawodowy kierowca ciężarówki. Do tego niezbędne jest przejście kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy.

Do kursu kwalifikacji wstępnej mogą przystąpić osoby w wieku 18-21 lat, które chcą zdobyć uprawnienia kategorii C i C+E. To wiek niższy niż limit w przypadku prawa jazdy kategorii C. W efekcie zdobycie kwalifikacji wstępnej daje możliwość wcześniejszego wykonywania zawodu kierowcy ciężarówki. Pamiętaj jednak, że tylko przejście pełnej kwalifikacji wstępnej nie narzuci limitów tonażowych w ciężarówkach. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zdobędziesz kwalifikację wstępną przyspieszoną na kategorię C lub C+E, to będziesz uprawniony do prowadzenia pojazdów przypisanych do kategorii C1 oraz C1+E. Obowiązek odbycia kursu kwalifikacji wstępnej dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 roku. Jeśli kierowca zdobył te uprawnienia wcześniej, to musi jedynie przejść szkolenie okresowe.

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z części teoretycznej i praktycznej. Trwają one łącznie 280 godzin. Część teoretyczna zajmuje 260 godzin, a praktyczna jedynie 20. W części praktycznej kursant przez 16 godzin jeździ w ruchu miejskim. Przez pozostałe 4 godziny porusza się w specjalnych warunkach, które można także zastąpić 2-godzinną jazdą na symulatorze. Zajęcia teoretyczne i praktyczne podzielone są na część podstawową oraz specjalistyczną.

Do kwalifikacji wstępnej może przystąpić:

 • obywatel RP,
 • osoba przebywająca na terenie RP przez co najmniej 185 dni w roku,
 • osoba studiująca na terenie RP,
 • obywatel innego kraju, który chce pracować na rzecz podmiotu z siedzibą w Polsce.
   

Aby zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej, powinieneś wykonać badania lekarskie oraz psychologiczne, które potwierdzą Twoją zdolność do pracy na stanowisku kierowcy. Takie badania musisz powtarzać co 5 lat (osoba w wieku poniżej 60 lat) lub co 30 miesięcy (osoba powyżej 60 lat). Oprócz tego powinieneś wyrobić Profil Kierowcy Zawodowego w Wydziale Komunikacji. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Komunikacji. Do wniosku dołącz:

 • aktualne zdjęcie w kolorze o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu),
 • prawo jazdy oraz jego kserokopię,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz jego kserokopię,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz jego kserokopię,
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowe oraz jego kserokopię,
 • dowód opłaty.
   

Jeśli nie mieszkasz w Polsce, a jedynie masz zamiar wykonywać przewóz na rzecz podmiotu z siedzibą w RP, to powinieneś złożyć wniosek o Kartę Kwalifikacji Kierowcy (KKK). Do wniosku dołącz:

 • aktualne zdjęcie w kolorze o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu),
 • prawo jazdy oraz jego kserokopię,
 • paszport oraz jego kserokopię,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz jego kopię,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz jego kopię,
 • oświadczenie o wykonywaniu przewozu na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie RP (potrzebne do szkolenia okresowego) lub zamiaru wykonywania przewozu (potrzebne do uzyskania odpowiedniej kwalifikacji),
 • opłatę za wydanie KKK oraz opłatę ewidencyjną,
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej (jeśli wcześniej posiadałeś) oraz jego kserokopię,
 • KKK (jeśli już wcześniej posiadałeś) oraz jego kserokopię.
   

Zdobycie prawa jazdy kategorii C daje Ci duże możliwości zatrudnienia w branży TSL. To kusząca perspektywa zwłaszcza ze względu na deficyt kierowców zawodowych. Teraz już wiesz, jakie wymagania musisz spełnić, aby zyskać uprawnienia na ciężarówkę.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady