Samochód

Czy ceny egzaminów na prawo jazdy będą wyższe?

2023 rok to czas podwyżek dla kierowców, także tych przyszłych i poszerzających zakres swoich uprawnień. Wyższe ceny egzaminów na prawo jazdy wynikają przede wszystkim z wartości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Biorąc pod uwagę dane przedstawione przez GUS, w kolejnych latach cennik może ulec znacznej zmianie.

Cena egzaminu na prawo jazdy - 2023

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Kto ustala ceny za egzaminy na prawo jazdy?
 • Ile kosztuje zdobycie prawa jazdy kategorii B w 2023 roku?
 • Jak może zmienić się cena egzaminów praktycznych i teoretycznych w 2024 roku?

Kto ustala ceny egzaminów na prawo jazdy?

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, o stawkach za egzaminy państwowe mogą samodzielnie decydować sejmiki województwa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Należy jednak podkreślić, że koszt części teoretycznej nie może przekroczyć 50 zł, a w przypadku praktycznej - 200 lub 250 zł w zależności od danej kategorii.

Wobec tego, opłata za sprawdzenie umiejętności kierowcy maksymalnie wynosi:

 • 200 zł dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;
 • 250 zł w przypadku kategorii B+E, C1+E, D, D+E lub D1+E.

Choć ustawa zakłada maksymalne dopuszczalne stawki, ich wysokość może być korygowana na następny rok kalendarzowy w zależności od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, które ogłasza Prezes GUS (Głównego Urzędu Statystycznego).

 

Ubezpieczenie OC

Zakres uprawnień kategorii B i cena egzaminów w 2023 roku

Podstawowym wyborem większości kierowców jest wyrobienie prawa jazdy kategorii B, która umożliwia kierowanie:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • zespołem pojazdów złożonym z  pojazdu samochodowego do 3,5 tony i przyczepy lekkiej;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego do 3,5 i przyczepy innej niż lekka pod warunkiem, że łączna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 4250 kg;
 • ciągnikami rolniczymi, pojazdami wolnobieżnymi lub zespołem pojazdów złożonym z takiego pojazdu i przyczepy lekkiej;
 • jednośladami z silnikiem o pojemności do 50 cm3 i mocy do 4 kW;
 • motocyklami z silnikiem o pojemności do 125 cm3, mocy do 11kW i stosunku mocy do masy własnej mniejszym bądź równym 0,1W/kg (dla osób posiadających uprawnienia kategorii B przynajmniej 3 lata). Aby móc jeździć mocniejszymi maszynami, konieczne jest wyrobienie np. prawa jazdy kat. A;
 • trójkołowcami z homologacją L5e, w których minimalna odległość między kołami na jednej osi nie jest mniejsza niż 460 mm i posiadającymi hamulec postojowy;
 • czterokołowcami należącymi do kategorii AM oraz B1.

Choć początkowo w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (lub DORD-ach) wprowadzano podwyżki stopniowo, to od 1 kwietnia 2023 roku w każdym z nich opłaty zostały podniesione do maksymalnych limitów.
 

Ubezpiecz swój samochód

Możliwe podwyżki egzaminów na prawo jazdy w kolejnych latach

Jak już wcześniej wspomniano, wysokość maksymalnych stawek egzaminów państwowych na prawo jazdy uzależniona jest od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, które ogłasza Prezes GUS. Zgodnie z oficjalną definicją Głównego Urzędu Statystycznego, odzwierciedla on zmianę przeciętnych cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do ich kosztów z poprzedniego roku. Oblicza się go na podstawie wyników badań cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym oraz budżetów gospodarstw domowych pod kątem przeciętnych wydatków. Na przestrzeni ostatnich lat kształtował się następująco:

 • 2013 100,9;
 • 2014 100,0;
 • 2015 99,1;
 • 2016 99,4;
 • 2017 102,0;
 • 2018 101,6;
 • 2019 102,3;
 • 2020 103,4;
 • 2021 105,1;
 • 2022 114,4:

Jak można łatwo zauważyć, mamy do czynienia z wyraźnie dodatnią dynamiką wzrostu. Szczególne zmiany widoczne są w przypadku różnicy między wskaźnikami z 2021 i 2022 roku. Trzeba także wspomnieć, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku wzrosły o 14,7% w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku. Wzrost widoczny jest także z miesiąca na miesiąc (w marcu 2023 wskaźnik był niższy o 0,7%).

Z tego względu bardzo prawdopodobnie w komunikacie Prezesa GUS w 2024 roku znajdzie się informacja o kolejnym wzroście cen, co przełoży się na jeszcze większe koszty egzaminów na prawo jazdy. Warto więc zdobyć uprawnienia jeszcze w 2023 roku.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady