Samochód

Profil kierowcy - czym jest? Jak złożyć wniosek o profil kandydata na kierowcę?

Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii B lub już je masz i potrzebujesz dodatkowych uprawnień? Najpierw musisz założyć profil kierowcy i otrzymać swój unikalny numer PKK. Dzięki niemu zapiszesz się na kurs i egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Sprawdź, co będzie potrzebne i jak złożyć odpowiedni wniosek.

PKK - Kierowca w samochodzie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest profil kierowcy?
 • Jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania PKK?
 • W jaki sposób złożyć wniosek o profil kandydata na kierowcę?
 • Co zrobić, gdy otrzymasz już profil kierowcy i numer PKK?

Co to jest profil kierowcy?

Profil kierowcy to specjalny elektroniczny dokument zawierający dane kandydata oraz unikalny numer przypisywany od 2014 roku każdej osobie, która stara się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Bez względu na to, czy np. chcesz wyrobić prawo jazdy kategorii B czy może już je masz, ale zdajesz egzamin na dodatkową kategorię, musisz założyć PKK. Profil kierowcy będzie również potrzebny, jeśli starasz się o przywrócenie cofniętych uprawnień, zwrot zatrzymanego prawa jazdy czy sprawdzenie kwalifikacji.

 

Powodem wprowadzenia nowej procedury było m.in. wyeliminowanie sytuacji, gdy kandydat zapisuje się na kurs, choć ma zakaz prowadzenia pojazdów (np. za jazdę pod wpływem alkoholu) czy wykluczenie wszelkich nieprawidłowości związanych np. z liczbą godzin jazdy (obecnie wszystkie ważne informacje znajdują się w systemie). Ułatwia to też urzędom, ośrodkom szkoleniowym i WORD-om odnalezienie oraz zweryfikowanie danych na temat przyszłego kierowcy, co w ma za zadanie uprościć cały proces uzyskiwania uprawnień i wydawania gotowych już dokumentów.

 

Profil kierowcy jest bardzo ważny, ponieważ obecnie bez niego nie jest możliwe zapisanie się na kurs czy egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a w konsekwencji otrzymanie prawa jazdy. Tak naprawdę to pierwszy i kluczowy krok w celu zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

 

Ubezpieczenie samochodu

Dokumenty potrzebne do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę

Aby móc założyć profil kierowcy, musisz przygotować:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • orzeczenie lekarskie;
 • aktualne zdjęcie, zgodne z obowiązującymi wytycznymi (są ogólnodostępne m.in. na oficjalnej stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej);
 • dowód osobisty lub paszport;
 • dokument potwierdzający meldunek (może to być dowód osobisty, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy czy karta pobytu);
 • ksero dotychczasowych uprawnień (jeśli starasz się o uzyskanie uprawnień na kolejną kategorię);
 • pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego (jeśli nie masz jeszcze 18 lat) — dokument musi być podpisany w obecności urzędnika;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (dotyczy ubiegania się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub skierowania na takie badania przez starostę).

Kiedy zbierzesz już wszystkie dokumenty, możesz złożyć wniosek o założenie profilu kierowcy. Usługa jest bezpłatna, choć samo wydanie prawa jazdy wiąże się już z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty w wysokości 100,50 zł.

 

Jak złożyć wniosek o profil kandydata na kierowcę?

Istnieją dwa sposoby na założenie PKK. Pierwszy polega na osobistym złożeniu wniosku wraz z potrzebną dokumentacją w urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie miasta czy urzędzie dzielnicy (mowa tu o wydziałach komunikacji w Warszawie). Jeśli urzędnik nie stwierdzi nieprawidłowości, a dokumentacja będzie kompletna — uzyskasz numer PKK od razu. W przypadku konieczności sprawdzenia danych czas oczekiwania wynosi 2 dni. W wyjątkowych sytuacjach numer Profilu Kandydata na Kierowcę może być gotowy dopiero w ciągu dwóch miesięcy, jednak zdarza się to stosunkowo rzadko. Jeśli chcesz, możesz też wysłać dokumenty pocztą.

Zdecydowanie łatwiejszym i szybszym sposobem jest złożenie wniosku o profil kandydata na kierowcę przez internet. W tym celu musisz utworzyć konto w serwisie Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW. Po rejestracji i zalogowaniu się na konto należy wybrać opcję złożenia wniosku i wybrać urząd, który utworzy numer PKK — musi być właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Następnie trzeba zaznaczyć opcje Uprawnienia kierowców i Wydanie prawa jazdy.

Strona poprosi o podanie wymaganych danych (także z aktualnego prawa jazdy — jeśli go nie posiadasz, należy zostawić puste pola). Kolejnym etapem jest dołączenie wymaganych załączników i złożenie odpowiednich oświadczeń. Ostatni krok to podpisanie dokumentu — profilem zaufanym ePUAP lub certyfikowanym podpisem elektronicznym. Po zweryfikowaniu danych zostanie wygenerowany numer PKK.

 

Sprawdź cenę OC/AC

Dalsze kroki po założeniu profilu kierowcy

Kiedy urząd założy już profil kandydata na kierowcę i otrzymasz swój numer PKK, masz już prawo do wzięcia udziału w kursie i egzaminie, który składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Jeśli chcesz, możesz samodzielnie przygotować się do teorii, a z usług szkoły jazdy skorzystać jedynie w celu uzyskania umiejętności koniecznych do zdania egzaminu praktycznego.

Po zdaniu wymaganych egzaminów WORD wyśle informacje do urzędu, w którym złożono wniosek o PKK. Wtedy wystarczy jedynie zapłacić za wydanie prawa jazdy (100,50 zł) przelewem, osobiście w kasie lub za pośrednictwem internetowego systemu PWPW. Uprawnienia są gotowe do odbioru zwykle w ciągu 9 dni roboczych od momentu uiszczenia opłaty — możesz sprawdzić status dokumentu w serwisie Infocar.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady