Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie wynajmującego a właściciela mieszkania - jakie są różnice?

Ubezpieczenie mieszkania to standardowa ochrona przeznaczona dla każdego właściciela nieruchomości. Jeśli dodatkowo je wynajmujesz, zdecydowanie warto rozważyć zakup ochrony w postaci OC wynajmującego, która działa w nieco inny sposób niż podstawowa polisa na mieszkanie.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega ubezpieczenie mieszkania?
  • Jakie są cechy OC wynajmującego i czy warto z niego skorzystać?
  • W jaki sposób najemca może ochronić się przed wyrządzeniem szkody?
  • Czym jest Assistance domowy?

Ubezpieczenie mieszkania — podstawowa ochrona nieruchomości

Polisa mieszkaniowa należy do grona ubezpieczeń majątkowych, regulowanych m.in. Art. 821. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Obejmuje ochronę nieruchomość, której zakres jest szeroki i może różnić się w zależności od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W skład polisy może wchodzić ubezpieczenie murów mieszkania, piwnicy czy elementów stałych, znajdujących się wewnątrz danego lokum, takich jak np. podłogi, AGD w zabudowie czy stałe wyposażenie łazienek.

Co ciekawe, dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia ruchomości, które są wyposażeniem mieszkania. Ponadto w niektórych wariantach ubezpieczenia występuje ochrona tzw. All Risk, czyli od wszystkich zdarzeń, które nie zostały wyłączone z OWU, np. przypadkowe stłuczenie szklanej umywalki.Taki zakres oferuje np. Ubezpieczenie mieszkania w Warcie Warta Dom Komfort.

Ubezpieczenie nieruchomości ma zwykle charakter dobrowolny, za wyjątkiem budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W tym przypadku odpowiednim jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Warto też wiedzieć, że choć według prawa wykupienie polisy mieszkaniowej nie jest obowiązkowe przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego, banki mogą stawiać taki wymóg przed wnioskodawcami.
 

Ubezpiecz swoje mieszkanie

Ubezpieczenie wynajmującego — na czym polega?

Osoby wynajmujące pokoje lub mieszkanie w szczególności powinny rozważyć zakup dodatkowej ochrony w postaci ubezpieczenia wynajmującego. Taka polisa również jest dobrowolna i można z niej skorzystać w pakiecie z podstawowym ubezpieczeniem lub oddzielnie, np. u innego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie wynajmującego to polisa OC, będąca finansowym zabezpieczeniem przed przypadkową szkodą powstałą na mieniu i zdrowiu osób trzecich — najemców, sąsiadów czy nawet administracji budynku. Przykładowo, jeśli wynajmujesz mieszkanie i dojdzie do awarii pralki, co poskutkuje zalaniem i zniszczeniem własności sąsiadów lub lokatorów, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje powstałą szkodę w ramach tej polisy.

Choć ubezpieczenie wynajmującego może wchodzić w skład pakietu z polisą mieszkaniową, to dla takiej ochrony ustalana jest osobna suma ubezpieczenia, która najczęściej wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych.
 

 

Jesteś najemcą? To ubezpieczenie OC może się przydać

Z ubezpieczenia w życiu prywatnym mogą skorzystać także lokatorzy wynajmowanego mieszkania. OC najemcy umożliwia pokrycie kosztów likwidacji szkód powstałych w sposób nieumyślny, takich jak np. przypadkowe zniszczenie ścian — w zależności od wariantu, nie tylko przez ubezpieczonego, ale także pozostałych domowników czy dzieci. Ochrona ta może obejmować zarówno elementy stałe, jak i wyposażenie mieszkania.

Wysokość składki OC najemcy wynosi kilkaset złotych rocznie. Co więcej, wynajmujący ma prawo zażądać wykupienia takiej polisy w ramach podpisywanej umowy najmu. Jest to możliwe na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Przepisy nie wykluczają takiej możliwości, ponieważ w tym zakresie obowiązuje swoboda ustaleń między najemcą a wynajmującym.
 

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Jak są dodatkowe formy ochrony mieszkania?

Oprócz polisy mieszkaniowej i OC, wynajmujący mogą skorzystać z tzw. domowego Assistance, które w zależności od wariantu zapewnia np. pomoc specjalisty czy naprawę sprzętu AGD/RTV.  Może obejmować też wizytę pediatry w razie nagłej choroby.

W przypadku domowego Assistance  kluczowe znaczenie mają limity kwotowe oraz ilościowe. Ubezpieczyciel ustala maksymalną liczbę interwencji dla danego zdarzenia oraz kwotę pokrycia szkody w danym okresie. Dla przykładu, naprawa uszkodzonego sprzętu może zostać przeprowadzona 2 razy w ciągu 12 miesięcy, gdzie koszt usunięcia pojedynczej usterki wynosi maksymalnie 600 zł.

Ponadto warto wspomnieć o polisie od utraty czynszu, która jest dostępna w ofercie niektórych towarzystw ubezpieczeniowych. Zapewnia ochronę w przypadku utraty możliwości zarobku na wynajmie na skutek np. zalania lub dewastacji. Nie chroni jednak przed sytuacją, gdzie lokator zalega z płatnością za czynsz. Mimo tego może być dobrym dodatkiem do wcześniej wspomnianych form ubezpieczenia nieruchomości.

 

Ubezpieczenie wynajmującego a właściciela mieszkania — podsumowanie

Ubezpieczenie właściciela mieszkania to inaczej polisa mieszkaniowa, której zakres może obejmować nie tylko elementy stałe, ale również ruchomości. OC wynajmującego z kolei zabezpiecza finansowo przed nieumyślnym wyrządzeniem szkód na mieniu i zdrowiu lokatorów czy sąsiadów.
 

Najemca mieszkania może kupić ubezpieczenie swoich ruchomości i stałych elementów oraz OC za szkody wyrządzone w najmowanym mieszkaniu. Umowa podpisywana jest zwykle na 12 miesięcy, Polisa ma charakter dobrowolny, choć wykupienie tej podstawowej jest niekiedy wymogiem przy podpisywaniu umowy o udzielenie kredytu hipotecznego.

Suma ubezpieczenia właściciela mieszkania jest zależna od wartości elementów objętych ochroną, a w przypadku OC wynajmującego wynosi zwykle kilkadziesiąt tysięcy złotych. Składka za polisę mieszkaniową może kosztować od kilkudziesięciu do 1 000 zł rocznie, gdzie ochrona OC to koszt ok. kilkudziesięciu złotych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dodatkowym zabezpieczeniem, które często występuje w pakiecie z polisą mieszkaniową i stanowi dobre rozwiązanie, jeśli wynajmujesz mieszkanie, ale chcesz jednocześnie ochronić się przed ewentualną szkodą na zdrowiu lub mieniu lokatorów czy sąsiadów w budynku.
 

Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady