Samochód

Wydział Komunikacji w Opolu -rejestracja, opłaty i kontakt

Wydział Komunikacji w Opolu realizuje między innymi sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz uprawnieniami do ich prowadzenia. Jesteś mieszkańcem powiatu opolskiego? Powinieneś bliżej poznać strukturę, zasady działania oraz zakres czynności realizowanych przez opolski Wydział Komunikacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak załatwić sprawę w opolskim Wydziale Komunikacji?
 • Jak zarezerwować wizytę w opolskim Wydziale Komunikacji?
 • Jakie zadania spełnia Wydział Komunikacji w Opolu?
 • Jakie sprawy możesz załatwić w opolskim Wydziale Komunikacji?
 • Jak zarejestrować pojazd w opolskim Wydziale Komunikacji?
 • Ile kosztuje rejestracja pojazdu przez Wydział Komunikacji w Opolu?

Jak załatwić sprawę w opolskim Wydziale Komunikacji?

Opolski Wydział Komunikacji znajduje się przy ul. 1 Maja 29. Przyjmowanie dokumentów przez urząd odbywa się w następujących godzinach:

 • poniedziałek 7:30-16:00,
 • wtorek, środa, czwartek 7:30-14:30,
 • piątek 7:30-13:00.

Wydawanie dokumentów odbywa się w następujących godzinach:

 • poniedziałek 7:30-16:30,
 • wtorek, środka, czwartek 7:30-15:00,
 • piątek 7:30-13:30.

W opolskim Wydziale Komunikacji obsługiwani są mieszkańcy powiatu opolskiego. Osoby trzecie (niespokrewnione), działające w imieniu właścicieli pojazdów są obsługiwane w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29.

Wniosek w urzędzie możesz złożyć:

 • osobiście,
 • w formie elektronicznej przez stronę www.esp.pwpw.pl.

Obsługa rezerwacji odbywa się w pokoju 105 i pod nr tel. +48 77 5415150.

Obsługa klientów jest realizowana w Sali operacyjnej:

 • stanowisko 1 – zatrzymane prawa jazdy,
 • stanowisko 2-4 – prawa jazdy,
 • stanowiska 5-15 – rejestracja pojazdów.

Z Wydziałem Komunikacji w Opolu możesz także skontaktować się drogą telefoniczną:

 • zatrzymane prawa jazdy – +48 77 5415151,
 • prawa jazdy – +48 77 5415152,
 • rejestracja pojazdów – +48 77 541 5153-7.

Przedsiębiorcy obsługiwani są w pokoju nr 3 oraz pod nr tel. +48 77 541 59.

Dostępny jest również kontakt mailowy z osobami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych zadań. Aktualne adresy mailowe znajdziesz bezpośrednio na stronie Wydziału Komunikacji w Opolu.

 

Jak zarezerwować wizytę w opolskim Wydziale Komunikacji?

Wydział Komunikacji w Opolu umożliwia internetową rezerwację wizyty w urzędzie. W tym celu powinieneś wejść na stronę  https://rezerwacja.powiatopolski.pl/branch/1. Po przejściu do Elektronicznego systemu rejestracji terminu należy:

 • wybrać datę i godzinę,
 • wpisać imię i nazwisko,
 • wpisać adres mailowy, na który zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji wizyty.

W mailu znajduje się także link do akceptacji terminu wizyty. Po jego kliknięciu otrzymasz kod, który będzie potrzebny podczas wizyty w Wydziale Komunikacji.

W wyznaczonym dniu powinieneś zgłosić się do urzędu i na maksymalnie 15 minut przed wizytą pobrać bilet z biletomatu. Na ekranie wybierz opcję „Rezerwacja internetowa”, a następnie wpisz kod cyfrowy otrzymany wcześniej na maila. W wiadomości mailowej znajdziesz także instrukcję dotyczącą anulowania wizyty w opolskim Wydziale Komunikacji. W jednym dniu możesz rozpocząć maksymalnie 5 spraw. Niezależnie, czy dokonałeś rezerwacji internetowej, czy pobrałeś bilet bezpośrednio w urzędzie.

System rezerwacji jest przeznaczony dla osób zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego. Rezerwacja online nie jest możliwa w przypadku osób trzecich (niespokrewnionych), które działają w imieniu właścicieli pojazdów.

Właściciele pojazdów lub spokrewnieni pełnomocnicy są zobowiązani do podania w formularzu rezerwacji prawidłowych danych (imię, nazwisko, mail, nr VIN pojazdu, którego dotyczy sprawa). Podanie błędnych danych skutkuje odmową bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie Wydziału Komunikacji.
 

Ubezpieczenie samochodu

Jakie sprawy możesz załatwić w opolskim Wydziale Komunikacji?

Wydział Komunikacji w Opolu realizuje sprawy związane z rejestracją oraz wyrejestrowaniem pojazdów. Urząd obsługuje również wnioski dotyczące dowodów rejestracyjnych.

W zakresie rejestracji urząd realizuje czynności dla:

 • samochodów używanych zarejestrowanych na terenie Polski,
 • nowych aut zakupionych w Polsce,
 • nowych aut sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej,
 • nowych aut sprowadzonych spoza Unii Europejskiej,
 • używanych samochodów sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej,
 • używanych samochodów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej,
 • pojazdów typu SAM, czyli złożonych samodzielnie.

W zakresie wyrejestrowania urząd przyjmuje wnioski dotyczące:

 • zgłoszenia sprzedaży pojazdu,
 • wyrejestrowania samochodu po sprzedaży za granicę,
 • wyrejestrowania samochodu po przekazaniu do stacji demontażu,
 • wydanie wtórnika w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego,
 • zgłoszenia kasacji pojazdu.

W opolskim Wydziale Komunikacji możesz także:

 • odebrać nowy lub wcześniej zatrzymany dowód rejestracyjny,
 • wymienić dowód rejestracyjny na nowy,
 • uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych w przypadku zgubienia czy zniszczenia,
 • złożyć zawiadomienie o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
   

Jakie zadania spełnia Wydział Komunikacji w Opolu?

Szczegółowy wykaz zadań spełnianych przez Wydział Komunikacji w Opolu obejmuje następujące czynności:

Wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 • dokonywanie rejestracji, rejestracji czasowej i warunkowej rejestracji czasowej na wniosek właścicieli pojazdów,
 • wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zbyciu pojazdów oraz zmianach wymagających aktualizacji danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu na wniosek właścicieli
 • wyrejestrowanie pojazdów,
 • przekazywanie informacji o pojazdach oraz ich właścicielach do bazy CEPiK,
 • przekazywanie danych osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami do Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK),
 • nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdów,
 • wydawanie zgody na wykonanie i umieszczenie w pojeździe zastępczych tabliczek znamionowych,
 • prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.

Wynikające z Ustawy o kierujących pojazdami:

 • wydawanie, wymiana oraz wydawanie wtórników praw jazdy.
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK),
 • dokonywanie wpisów potwierdzających przejście kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
 • wymiana kart motorowerowych,
 • wymiana pozwoleń wojskowych na prawo jazdy.

Wynikające z Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • wyrejestrowanie pojazdu poddanego recyklingowi,
 • przyjmowanie zaświadczeń o demontażu od przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu,
 • wyrejestrowanie pojazdów „z urzędu”.

Wydział Komunikacji w Opolu zajmuje się także wydawaniem decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami  w sytuacji:

 • stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • stwierdzenia przez psychologa przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • niezgłoszenia się na egzamin kontrolny w ustalonym terminie,
 • utraty kwalifikacji w efekcie negatywnego wyniku egzaminu,
 • wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów.

Opolski Wydział Komunikacji rozpatruje sprawy dotyczące:

 • zwrotu dokumentu prawa jazdy po ustaniu przyczyn jego zatrzymania,
 • przywracania uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny cofnięcia,
 • wydawania i przedłużania zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
   

 

Sprawdź cenę OC/AC

Jak zarejestrować pojazd w opolskim Wydziale Komunikacji?

Rejestracji pojazdu w opolskim Wydziale Komunikacji możesz dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Koszt pełnomocnictwa wynosi 17 złotych.

Do rejestracji pojazdu potrzebne Ci będą następujące dokumenty:

 • poprawnie wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne auta,
 • dowód własności pojazdu, czyli umowa kupna-sprzedaży lub faktura,
 • dowód tożsamości,
 • potwierdzenie wykonania badania technicznego pojazdu,
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu PCC,
 • potwierdzenie wniesienia opłat rejestracyjnych,
 • polisa OC.

Pamiętaj o dokładnej weryfikacji poprawności wniosku i potrzebnych dokumentów. W razie stwierdzenia błędów lub braków w dokumentacji urzędnik może odmówić rejestracji pojazdu.

 

Ile kosztuje rejestracja pojazdu przez Wydział Komunikacji w Opolu?

Rejestracja pojazdu przez Wydział Komunikacji w Opolu wiąże się z określonymi opłatami. Ich wysokość jest zależna od rodzaju czynności i tablic rejestracyjnych.

Sprawdź, ile zapłacisz za rejestrację pojazdu:

 • Nowy samochód kupiony w Polsce lub za granicą:
  • zwykłe tablice rejestracyjne – 161,50 zł,
  • indywidualne tablice rejestracyjne – 1081,50 zł.
    
 • Używany samochód kupiony za granicą:
  • zwykłe tablice rejestracyjne – 161,50 zł,
  • indywidualne tablice rejestracyjne – 1081,50 zł.
    
 • Używany samochód zarejestrowany w Polsce:
  • zwykłe tablice rejestracyjne – 161,50 zł,
  • indywidualne tablice rejestracyjne – 1081,50 zł,
  • bez zmiany numeru rejestracyjnego (z wydaniem pozwolenia czasowego) – 81 zł,
  • bez zmiany numeru rejestracyjnego (bez wydania pozwolenia czasowego) – 67 zł.
    
 • Samochód zabytkowy:
  • żółte tablice rejestracyjne – 181,50 zł.
    
 • Nowy lub używany motocykl:
  • zwykła tablica rejestracyjna – 121,50,
  • indywidualna tablica rejestracyjna – 581,50 zł,
  • żółta tablica zabytkowa – 131,50 zł,
  • bez zmiany tablicy rejestracyjnej – 81 zł.
    
 • Nowy lub używany skuter bądź motorower:
  • zwykła tablica rejestracyjna – 111,50 zł,
  • indywidualna tablica rejestracyjna – 581,50 zł,
  • bez zmiany tablicy rejestracyjnej – 81 zł.
    
 • Ciągnik rolniczy, przyczepa i naczepa:
  • zwykła tablica rejestracyjna – 121,50,
  • bez zmiany tablicy rejestracyjnej – 81 zł.
    

Powyższe informacje dotyczące funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Opolu ułatwią Ci załatwienie wielu spraw. Możliwość rezerwacji terminu wizyty oraz wysyłki dokumentów drogą elektroniczną oszczędzi Twój czas i przyspieszy realizację procedur urzędowych.
 

Ubezpieczenie OC

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady