Gdzie jest ważna polisa OC komunikacyjnego?

Polisy OC komunikacyjnego gwarantują ochronę nie tylko na terytorium RP. Dodatkowo obejmują również terytorium wymienionych poniżej państw Unii Europejskiej oraz państw sygnatariuszy Porozumienia Wielostronnego. 

 

Do tej pierwszej grupy zaliczamy:

 

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia,Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

Do drugiej należą:

 

Andora, Channel Islands, Chorwacja, Gibraltar, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, San Marino i Watykan, Szwajcaria, Wyspa Man i Wyspy Faroe.

 

Pamiętaj! Przy wjeździe do ww. państw nie jest wymagane posiadanie certyfikatu Zielonej Karty.